SOL-2024 - 5 - Sistem integrat avansat pentru identificarea autovehiculelor, utilizând multiple elemente de recunoaștere / confirmare, bazat pe inteligență artificială (IA)

Scop:
Consolidarea securității naționale prin dezvoltarea și validarea de sisteme și echipamente pentru culegerea, monitorizarea și gestionarea datelor de interes operativ pentru autoritățile naționale de securitate, la un nivel ridicat de calitate și acuratețe.

Instituţia responsabilă: Ministerul Afacerilor Interne
3.000.000
RON
600.000
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Rezultat competiție:
Nr. propunere: PN-IV-P6-6.3-SOL-2024-0049
Instituție coordonatoare: UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI
Parteneri: ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I”; SOFTRUST VISION ANALYTICS S.A.
Calitatea ofertei: câștigătoare
Rezultatele preliminare privind procesul de evaluare sunt disponibile aici.

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite, în perioada 15 - 17 mai 2024, prin e-mail la adresa solutii@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021.311.59.92.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din termenii de referință. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii expresiilor de interes Soluții 2024-5 sunt disponibile aici.
Pachet de informaţii şi proces depunere

Termeni de referință (aprobați prin OMCID nr. 20341/22.01.2024)

Propunerea de proiect:

o   Formularul ADate de identificare ofertant (se completează doar pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

o   Formularul BOferta tehnică (se completează în limba română, se salvează în format pdf. textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

o   Formularul COferta financiară (se completează în limba română, se salvează în format pdf. textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)


Declaraţii
:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format pdf.)

o  Formular A, anexa 1 – Declarație privind eligibilitatea
o       Formular A, anexa 2 si 3 – Lista personalului si CV
o      Formular A, anexa 4 – Acord de Parteneriat
o      Anexa I - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, mijlocii și mari 
o      Anexa IIa - Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprindere mare
o      Anexa IIb – Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM
o      Anexa III – Declaraţie privind încadrarea îndefiniţia organizaţiei de cercetare
o   Anexa IV – Declarație privind nefinanțarea din alte surse, certificarea legalității și corectitudinea  informațiilor cuprinse în cererea de finanțarea si a informațiilor completate în platforma de depunere
o      Anexa V – Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție

      o      Anexa VI – Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Informaţii utile:

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 21 martie 2024, ora 15:00.

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Modulul de depunere on-line a cererilor de finanţare pentru această competiţie va fi disponibil începând cu data de 29 februarie 2024.

Se vor lua în calcul doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare, precum și procentele pentru categoriile de cercetare, se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 și conform OMCID nr. 21.324/02.11.2023.

Condiții minimale de participare:

 • Pentru prezenta competiție, fiecare participant, în calitate de coordonator sau partener, se poate regăsi într-o singură ofertă;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consorțiu poate să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat, în măsura în care tema este de interes și pentru firme. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu OMCID nr. 21.324/02.11.2023 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare cu caracter economic din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV) al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării”;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare*;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții;
 • Directorul de proiect este doctor în ştiinţe şi are o activitate de cercetare - dezvoltare - inovare relevantă.
*Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin OMCID nr. 21.324/02.11.2023
 • Calendarul licitației;
 • Lansare competiție:
  • Dată lansare competiție: 26.01.2024;
  • Bugetul max. al proiectului este de 3.000.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potențialii contractori trebuie să transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declarația privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes împreună cu declarația de eligibilitate se pot depune până la data de 06.02.2024 - ora 15.00, în platforma de depunere: https://uefiscdi-direct.ro/
Persoane de contact:
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
RESPONSABIL TEHNIC PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/sol-2023-sistem-integrat-avansat-pentru-identificarea-autovehiculelor-utilizand-multiple-elemente-de-recunoastere-confirmare-baz
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2587, O: 227]