Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea de tehnologii și sisteme de diagnostic local și la distanta eficiente al infectării cu virusul SARS-CoV-2

Scop:
Dezvoltarea de tehnologii și sisteme de diagnostic (imagistică medicală, telemedicină, metode de diagnostic rapid, altele), pentru o reacție rapidă, aplicabile și în cazul persoanelor izolate la domiciliu sau în regim de carantină, care să prevină răspândirea infecțiilor cu virusul SARS-CoV2.
Instituție responsabilă / susținătoare: Ministerul Sănătății / Ministerul Apărării Naționale.
500.000
RON
103.231
EUR
Fonduri totale
16
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Rezultat licitație:

Nr. oferta: PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0360
Nume și prenume director proiect: Luciana Morogan
Instituție coordonatoare: ACADEMIA TEHNICA MILITARA
Parteneri: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS; TERRASIGNA SRL
Calitatea ofertei: câștigătoare
Lista propuneri de proiecte eligibile pentru proiectul “Dezvoltarea de tehnologii și sisteme de diagnostic local și la distanta eficiente al infectării cu virusul SARS-CoV-2”
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul "Dezvoltarea de tehnologii și sisteme de diagnostic local și la distanta eficiente al infectării cu virusul SARS-CoV-2".


Procesul de verificare a eligibilității potențialilor contractori constă în doua componente: eligibilitatea administrativă (verificarea respectării criteriilor de participare), realizată de personalul UEFISCDI, și evaluarea experienței în domeniile de relevanță ale temei de cercetare, realizată de experți independenți nominalizați de către ROSA și Grupul Interinstituțional pentru Cercetare în Securitate (cu contribuția carora s-a pregătit tematica de cercetare) și UEFISCDI.

Pachet de informaţii şi proces depunere
Termeni de referință (aprobați prin Ordinul MEC nr. 4210/08.05.2020)
Propunerea de proiect:
Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Informaţii utile:
 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 20 mai 2020, ora 15:00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
 • Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.
 • Conform deciziei Ministerului Educatiei si Cercetarii, o oferta de proiect transmisă de un consorțiu, trebuie sa includa in parteneriat si o entitate din sistemul public de sănătate, implicată in managementul pandemiei COVID-19, care să asigure informații relevante (acces la baze de date, furnizarea si validarea de date, probe biologice etc) pentru scopul proiectului, să beneficieze nemijlocit de rezultatele cercetării, și care să fie eligibila pentru finanțare (de exemplu: spitale universitare).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiții minimale de participare:
 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect (cf. art. 34 din HG 1265/2004);
 • Oferta de proiect poate fi transmisă de o singură instituție sau de către un consorţiu format din mai multe instituții, persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește această calitate și în altă ofertă depusă în cadrul prezentei competiții.
 • Calendarul licitației;
 • Calendarul licitației modificat prin OMEC 4138/22.04.2020.
 • NEW: Calendarul licitației modificat prin OMEC 4193/04.05.2020
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competitie: 10.04.2020;
  • Bugetul max. al proiectului este de 500.000 lei;
  • Durata max. este de 3 luni;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 21.04.2020, ora 15.00, în format electronic la adresa: solutii@uefiscdi.ro. Documentele in original se pastreaza si vor fi transmise ulterior;
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Olivia PUIU 90
Olivia Puiu
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 82
Fax:
+40 21 311 59 92
olivia.puiu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
10 Jun 2020

Rezultate Soluții 2 - Dezvoltarea de tehnologii și sisteme de diagnostic local și la distanta eficiente al infectării cu virusul SARS-CoV-2

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Soluții 2 - Dezvoltar...

https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2020-2-dezvoltarea-de-tehnologii-si-sisteme-de-diagnostic-local-si-la-distanta-eficiente-al-infectarii
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2252, O: 239]