Soluții - 2020 - 2 - Sistem informatic integrat de monitorizare şi modelare epidemiologică pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus în cazul transmiterii comunitare

Scop:
Dezvoltarea unui sistem informatic integrat (SII) de supraveghere și modelare epidemiologica pentru limitarea efectelor epidemiei de coronavirus, care să asigure, prin intermediul modulelor funcționale software și aplicațiilor informatice de tip sursă deschisă (sau proprietar cu acces liber):
- geolocalizarea şi identificarea în mod anonimizat a grupurilor de persoane, locație geografica si alți parametri relevanți pentru o reacție de răspuns adecvata in domeniul sănătății publice;
- modelarea și simularea evoluției epidemiologice în timp pe modele de tip SIR (susceptibili, infectați, recuperaţi) şi analiză comparativă dinamica cu maparea rezultatelor pe hărți GIS și grafice de evoluție;
- triaj epidemiologic online in cazul persoanelor care solicită acces în spitale sau alte instituţii publice si identificarea situațiilor de risc.
Instituție responsabilă / instituții susținătoare: Serviciul de Telecomunicații Speciale / Agenția Spațială Română; Ministerul Sănătății
800.000
RON
165.170
EUR
Fonduri totale
13
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Rezultat licitație:

Nr. oferta: PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0281
Nume și prenume director proiect: Vlad Popa
Instituție coordonatoare: INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR
Parteneri: ROMANIAN INSPACE ENGINEERING SRL; INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA; ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA
Calitatea ofertei: câștigătoare
Lista propuneri de proiecte eligibile pentru proiectul “Sistem informatic integrat de monitorizare şi modelare epidemiologică pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus în cazul transmiterii comunitare”
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul “ Sistem informatic integrat de monitorizare şi modelare epidemiologică pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus în cazul transmiterii comunitare”.

Sesizări primite şi soluţionări


Pachet de informaţii şi proces depunere

Termeni de referință (aprobați prin Ordinul MEC nr. 4210/08.05.2020)
Propunerea de proiect:
Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Informaţii utile:
 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 20 mai 2020, ora 15:00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
 • Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare, precum și a procentul max. de 30% pentru cercetarea fundamentală, se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.
 •  Conform deciziei Ministerului Educatiei si Cercetarii, o oferta de proiect transmisă de un consorțiu, trebuie sa includa in parteneriat si o entitate din sistemul public de sănătate, implicată in managementul pandemiei COVID-19, care să asigure informații relevante (acces la baze de date, furnizarea si validarea de date, probe biologice etc) pentru scopul proiectului, să beneficieze nemijlocit de rezultatele cercetării, și care să fie eligibila pentru finanțare (de exemplu: spitale universitare).
 •  Pentru a crește capacitatea de a raspunde cu succes tuturor obiectivelor specifice temei de cercetare, se pot realiza parteneriate între potențialii contractori declarați eligibili pentru tema respectivă. Consorțiul nou creat va transmite o singură propunere de proiect, cu respectarea tuturor criteriilor de participare existente în documentele competiției.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Condiții minimale de participare:
 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect (cf.art.34 din HG 1265/2004);
 • Oferta de proiect poate fi transmisă de o singură instituție sau de către un consorţiu format din mai multe instituții, persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește această calitate și în altă ofertă depusă în cadrul prezentei competiții.
 • Calendarul licitației;
 • Calendarul licitației modificat prin OMEC 4138/22.04.2020.
 • NEW: Calendarul licitației modificat prin OMEC 4193/04.05.2020
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competitie: 10.04.2020;
  • Bugetul max. al proiectului este de 800.000 lei;
  • Durata max.este de 3 luni;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 21.04.2020, ora 15.00, în format electronic la adresa: solutii@uefiscdi.ro. Documentele in original se pastreaza si vor fi transmise ulterior;
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Adriana NITU 90
Adriana Niţu
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 81
Fax:
+40 21 311 59 92
adriana.nitu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2020-2-sistem-informatic-integrat-de-monitorizare-si-modelare-epidemiologica-pentru-limitarea-efectelor-pandemiei
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3189, O: 239]