Soluţii - Sistem informatic integrat pentru managementul activităţilor

Scop:
Realizarea unui sistem informatic integrat pentru managementul activităţilor, resurselor şi informaţiilor unei instituţii publice, bazat pe software şi aplicaţii informatice cu sursă deschisă (en: open source), prin intermediul căruia să se asigure fluidizarea circuitului informaţional, asigurarea interoperabilităţii și îmbunătăţirea cooperării interinstituționale în sectorul public, gestionarea resurselor şi îmbunătăţirea managementului instituţiilor publice, concomitent cu creşterea calităţii, eficienţei şi eficacităţii activităţilor acestora, consolidarea securităţii naţionale şi oferirea de soluţii la necesităţile de management şi comunicare identificabile la nivelul autorităţilor publice şi al instituţiilor din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SNAOPSN).
8.000.000
RON
1.777.777
EUR
Fonduri totale
4
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Pagina web a proiectului este disponibilă aici.
Rezultat licitație:

Nr. oferta: PN-III-P2-2.1-SOL-2017-09-0102
Nume și prenume director proiect: Udroiu Meda
Instituție coordonatoare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI
Parteneri: Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Universitatea Politehnică București, SC SAFETECH INNOVATIONS SRL, GREENSOFT SRL
Calitatea ofertei: câștigătoare
Dată începere contract: 02.04.2018
Dată finalizare contract: 31.03.2021
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul "Sistem informatic integrat pentru managementul activităților".
Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare, și conform Deciziei ANCSI nr. 9388/2016.

Condiții minimale de participare:
 • Fiecare pontențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consortiu trebuie să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare* înscrisă în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții.
*Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, Anexa 2.

Calendarul licitației
Lansare competiție:
 • Data lansare competiție: 20.11.2017;
 • Bugetul max. al proiectului este de 8.000.000 lei;
 • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potențialii contractori trebuie să transmită:
  • expresia de interes (Anexa I);
  • declarația privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
 • Expresia de interes împreună cu declarația de eligibilitate se pot depune până la data de 04.12.2017, ora 15.00, la sediul UEFISCDI din București, str. Mendeleev nr.21-25, etaj 3, camera 321, sector 1, cod poștal 010362; semnăturile și ștampilele instituțiilor din București trebuie să fie în original;
 • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/solutii-sistem-informatic-integrat-pentru-managementul-activitatilor
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5977, O: 500]