Soluţii - Sistem integrat pentru suportul şi conducerea intervențiilor în situații de criză

Scop:
Consolidarea securității naționale prin finanțarea de activități CDI, ce oferă soluții inovative peste nivelul tehnologic existent, în vederea satisfacerii nevoilor operaționale identificate la nivelul instituțiilor din cadrul sistemului de siguranță națională, în scopul realizării unei platforme hardware și software, care să asigure suportul în fundamentarea deciziilor și coordonarea activităților în situații de criză.
8.000.000
RON
1.777.777
EUR
Fonduri totale
3
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
În data de 23.03.2020, MEC a transferat către UEFISCDI prima tranșă aferentă anului 2020 pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare. Tot astăzi, UEFISCDI a inițiat plata catre Contractori. Efectuarea tuturor plăților se va realiza în cel mai scurt timp posibil.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Până la data de 30 octombrie 2019 au fost efectuate plăți în valoare de 90% din valoarea contractată pentru anul 2019.

În data de 10 mai 2019 a fost primită, de la MCI, prima tranşă de bani aferentă anului 2019, pentru proiectele aflate în implementare la nivelul PNCDI III.
Astfel, a fost iniţiat procesul de plată, tranşa I, către contractori. Pe măsura efectuării plăţilor contractorii vor fi notificaţi.
Pagina web a proiectului este disponibilă aici.
Decontare 2020

Notificarea pentru invocarea unilaterala a Stării de Forță Majoră este disponibilă aici.

Decontare 2019

Documentele de raportare aferente etapei 2019 se vor completa on-line, în platforma https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Forma tipărită a documentelor de raportare, generată automat de platformă pe baza informaţiilor introduse de directorul de proiect și validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București, până cel târziu 05 decembrie 2019.

Raportul de audit financiar poate fi transmis în luna ianuarie 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decontare 2018

Documentele de raportare aferente etapei 2018 se vor completa on-line, în platforma https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Raportul de audit financiar și forma tipărită a documentelor de raportare, generată automat de platformă pe baza informaţiilor introduse de directorul de proiect și validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București, până cel târziu 05 decembrie 2018.

Rezultat licitație:

Nr. oferta: PN-III-P2-2.1-SOL-2017-08-0107
Nume și prenume director proiect: Ciotîrnae Petrică
Instituție coordonatoare: Academia Tehnică Militară
Parteneri: SC MarcTel SIT SRL; SC PLAYMATIX SRL
Calitatea ofertei: câștigătoare
Dată începere contract: 12.04.2018
Dată finalizare contract: 11.04.2021
Lista scurta cu potențialii contractori pentru proiectul "Sistem integrat pentru suportul şi conducerea intervențiilor în situații de criză".
Pachet de informaţii şi proces depunere
Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare, și conform Deciziei ANCSI nr. 9388/2016, cu modificările si completările ulterioare.

Condiții minimale de participare:
 • Fiecare pontențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consortiu trebuie să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare* înscrisă în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții.
*Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, Anexa 2.


Calendarul licitaţiei:

Lansare competiție:
 • Data lansare competiție: 20.11.2017;
 • Bugetul max. al proiectului este de 8.000.000 lei;
 • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potențialii contractori trebuie să transmită:
  • expresia de interes (Anexa I);
  • declarația privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
 • Expresia de interes împreună cu declarația de eligibilitate se pot depune până la data de 04.12.2017, ora 15.00, la sediul UEFISCDI din București, str. Mendeleev nr.21-25, etaj 3, camera 321, sector 1, cod poștal 010362; semnăturile și ștampilele instituțiilor din București trebuie să fie în original;
 • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
RESPONSABIL TEHNIC - PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
Știri asociate:
13 Jun 2019

Vizite monitorizare în teren - Soluții (SOL)

În cadrul vizitei de monitorizare în teren din 12.06.2019 la Academia Tehnică Militară coordonator al proiectului SOLUTII:

https://uefiscdi.gov.ro/solutii-sistem-integrat-pentru-suportul-si-conducerea-interventiilor-in-situatii-de-criza
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.297, O: 239]