Start în carieră prin master didactic (MaD)

I. Date generale:
Denumire proiect: Start în carieră prin master didactic
Componenta 1: Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar
Cod apel: POCU/864/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
Cod proiect: 140783
Beneficiar: Ministerul Educației

Parteneri:
1. Universitatea Politehnica din București
2. Universitatea din București
3. Academia de Studii Economice din București
4. Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Universitatea ”Ovidius” din Constanța
6. Universitatea din Craiova
7. Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
8. Universitatea de Vest din Timișoara
9. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Valoare proiect: 76.836.961,72 lei
Durata: 10.12.2020 - 09.06.2023

II. Prezentarea generală a proiectului

1. Obiectivul general al proiectului
Îmbunătățirea calității și eficienței învățământului terțiar prin diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar, îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, precum si prin stimularea accesului la învățământul superior.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1 - Elaborarea cadrului instituțional și operațional pentru masterul didactic prin diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar;
OS2 - Asigurarea accesului la formarea inițială de calitate a 400 de studenți prin participare la programul de studii universitare de master pilotat timp de 2 ani în 8 universități;
OS3 - Consolidarea competențelor didactice prin organizarea de cursuri de formare pentru 80 de cadre didactice din învățământul terțiar universitar în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile.


III. Activități
A.1. Realizarea profilului absolventului de master didactic, revizuirea și actualizarea documentelor legislative în vederea pilotării
A.1.1 Realizarea profilului absolventului de master
A.1.2. Revizuirea și actualizarea documentelor legislative aferente programelor de master didactic
A.2. Organizarea, furnizarea și monitorizarea programelor-pilot de master didactic
A.2.1. Organizarea, furnizarea și monitorizarea programelor-pilot de master didactic
A.2.2. Perfecționarea profesională specializată a personalului didactic din învățământul terțiar universitar implicat în proiect
A.3. Realizarea unui studiu de impact cu privire la implementarea programului de masterat didactic
A3.1. Realizarea unui studiu de impact cu privire la implementarea programului de masterat didactic
A.4. Dezvoltarea și actualizarea unei rețele virtuale inovative destinate sprijinirii și îmbunătățirii programelor de master didactic
A.4.1. Dezvoltarea și actualizarea unei rețele virtuale inovative destinate sprijinirii și îmbunătățirii programelor de master didactic
A.5 Managementul proiectului. Comunicarea și promovarea


Persoană de contact:
Andreea Marin
Email: andreea.marin@uefiscdi.ro 
https://uefiscdi.gov.ro/start-in-cariera-prin-master-didactic-mad
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.1599, O: 116]