SusCrop

Sustainable Crop Production
SUStainable CROP Production

Acromin: SUSCROP
Finantator: Comisia Europeana H2020, ERA-NET COFUND
Coordonator: Julich - Germania
Perioada de implementare: 2017-2022 (60 luni)

SusCrop este un ERA-Net Cofund în cadrul H2020 care urmărește să consolideze Spațiul European de Cercetare (ERA) în domeniul producției agricole durabile prin cooperarea și coordonarea diferitelor programe naționale și regionale de cercetare. În acest sens, SusCrop reunește organizatiile naționale și regionale de cercetare, dezvoltare și inovare ale statelor membre ale UE si a statelor membre asociate, ale țărilor terțe, cu experiență semnificativă în finanțarea și coordonarea cercetării.
Scopul principal al apelului este de a îmbunătăți sustenabilitatea și reziliența producției agricole în cadrul Spațiului European de Cercetare (ERA).

Consorțiul

Forschungszentrum, Jülich - Germany
Agence Nationale de la Recherche, ANR - France
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE - Germany
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES - Austria
Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, ILVO - Belgium
Institut National de la Recherche Agronomique, INRA - France
Norges Forskningsråd, RCN - Norway
Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG - Germany
Department of Agriculture, Food and the Marine, DAFM - Ireland
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBITAK - Turkey
Eesti Teadusagentuur, ETAg - Estonia
The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA - UK
Luonnonvarakeskus, LUKE - Finland
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, MinLNV - Netherlands
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, NCRB - Poland
Fonds de la Recherche Scientifique, FNRS - Belgium
Instituto Nacional de Investigación y Technología Agraria y Alimentaria, INIA - Spain
Ministry of Agriculture and Forestry, MMM - Finland
Latvijas Lauksaimniecibas un meza zinatnu akademija biedriba, LAAFS - Latvia
Aarhus Universitet, AU - Denmark
Agriculture and Food Development Authority, TEAGASC - Ireland
Ministry of Food Agriculture and Livestock, TAGEM - Turkey
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO - Netherlands
Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Agencia Estatal de Investigación, MINECO-AEI - Spain
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI - Spain
Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF - Germany
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL - Germany
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, BMNT - Austria
Maaeluministeerium, MEM - Estonia
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Danish AgriFish Agency, MFVM - Denmark
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, MIUR - Italy
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, UEFISCDI - Romania
Ministry of Agriculture, FM - Hungary
Agriculture and AgriFood Canada, AAFC - Canada
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
17
Proiecte depuse Ro
1
Proiecte finanţate Ro
Preanunț apel: 21 ianuarie 2020
Lansarea oficială a apelului: 10 februarie 2020
Data limită pentru înregistrarea pre-propunerilor de proiecte: 9 aprilie 2020, 13:00 CEST
Datorita situației curente din multe regiuni si state europene, s-a decis amânarea datei limita de depunere a pre-propunerilor de proiecte în 28 aprilie 2020, 13 CEST
Transmiterea scrisorilor de informare către aplicanți / invitația de înregistrare a proiectelor in extenso: mijlocul (sfârșitul) lunii Iunie 2020
Data limită de depunere a proiectelor in extenso: 10 septembrie 2020, 13:00 CEST
Comunicarea rezultatelor evaluării aplicanților și începerea negocierii contractelor: Decembrie 2020
Startul proiectelor: Martie-Iulie 2021

ATENȚIE !!! 
Este posibil ca se înregistreze întarzieri in contractare la începutul anului viitor, datorita tranziției la PN4
Echipele științifice vor fi invitate să formeze consorții de cercetare transnaționale de minim 3 parteneri si cel puțin 3 țări participante la apel. Se recomandă un număr de maxim 6 parteneri într-un consorțiu de proiect.
Propunerile trebuie să fie redactate exclusiv în limba engleză. 
Durata maxima a proiectului este de 3 ani.
Depunerea și evaluarea se vor face în doi pași. 
Romania participa in apel cu un buget de 500.000 eur iar fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea româna dintr-un proiect sunt de:
- max.  250.000 EUR, în situaţia în care România este coordonatorul proiectului transnaţional;
- max. 200.000 EUR, în situaţia în care România este partener în proiectul transnaţional.

ATENTIE !!! 
Este posibil ca se inregistreze intarzieri in contractare la inceputul anului viitor, datorita tranzitiei la PN4

Platforma de depunere online - https://www.suscrop.eu/call2 

Puteti vizualiza formularul pre-propunerii accesând zona de documente ale apelului in partea stanga de aici

Formularul pentru scrisoarea de angajament (in cazul aplicanților neeligibili la finanțare sau din țări care nu participă în apel) o puteți descarca de aici

Pentru probleme tehnice legate de sistemul de depunere vă rugăm contactați biroul tehnic:
Agence Nationale de la Recherche (ANR), France  
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG), Germany  
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turkey  
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg), Estonia  
The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), United Kingdom  
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR), Poland  
Fonds de la Recherche Scientifique FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium
Ministry of Agriculture and Forestry (MMM), Finland  
Latvijas Lauksaimniecibas un meza zinatnu akademija biedriba (LAAFS), Latvia  
Ministry of Food Agriculture and Livestock (TAGEM), Turkey  
State Research Agency (AEI), Spain  
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI), Spain  
Maaeluministeerium (MEM), Estonia  
Ministry of Environment and Food (MFVM), Denmark  
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania  
Government of Flanders, Flanders Innovation and Entrepreneurship (VLAIO), Belgium
Proiectele trebuie sa fie multi-disciplinare și să se adreseze cel puțin unuia dintre următoarele topicuri:
1. Îmbunătățirea tehnologiilor noi și / sau predictive de ameliorare și crearea de noi soiuri de cultură îmbunătățite, capabile să se adapteze la schimbările viitoare ale condițiilor de mediu și climatice. Proiectele pot viza și îmbunătățirea proceselor de selecție a varietăților ca sprijin pentru practicile agroecologice.
2. Dezvoltarea și exploatarea metodelor și practicilor integrate de management a dăunătorilor și culturilor. Aceasta include, spre exemplu, cercetarea fundamentală și translațională care conduce la aplicații practice în fermă și / sau la dezvoltarea de noi sisteme de detectare a gestionării integrate a dăunătorilor și culturilor.
3. Îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor prin abordări agroecologice pentru creșterea eficienței utilizării nutrienților, a apei și a energiei. 
4. Investigații asupra culturilor agricole ca parte a unui ecosistem. Studiile trebuie să se concentreze clar pe interacțiunile dintre plante și alte organisme care să conducă la practici care susțin o agricultură mai durabilă.
Persoane de contact:
Luciana BRATU 90
Luciana Bratu
Expert
Telefon:
+40 21 307 19 87
Fax:
+40 21 311 59 92
luciana.bratu@uefiscdi.ro
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
+40 744 450 011
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/suscrop
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2559, O: 203]