SUSFOOD2 ERA-NET Cofund

ERA-Net on SUStainable FOOD production and consumption

Acronim: SUSFOOD2
Finantator: Comisia Europeană, ERA-NET Co fund 
Coordonator: PTJ Juelich, Germany
Perioada de implementare: 1.01.2017-31.12.2021

Scop:

Scopul strategic al SUSFOOD2 completează politicile produselor alimentare și ale bioeconomiei UE prin consolidarea cooperarii în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării între membrii UE și statele asociate pentru a maximiza contribuția cercetării la dezvoltarea durabilă a sistemelor alimentare de la producție la consum.

Creșterea cerinței globale de hrană este previzionată la 60 % până în 2050. În același timp, lanțul de aprovizionare cu produse alimentare este încorsetat de mai mulți factori limitativi cum ar fi deficitul de apă, degradarea solului, pierderea biodiversitîții și efectul schimbărilor climatice. Mai mult de o treime din alimentele produse în prezent în lume sunt pierdute sau ajung deșeuri. Sistemul nostru de alimentație a suferit transformări majore în ultimul secol, cu schimbări în preferințele alimentare ce au avut un impact iminent asupra sănătății consumatorului și asupra disponibilității produselor alimentare (de exemplu: creșterea bolilor netransmisibile și obezitatea).

Pentru a veni în întampinarea acestor provocări se impune să consolidăm sistemul alimentar sustenabil ce oferă oportunități pentru toate părțile interesate să dezvolte un sector sigur, rezilient și competitiv.

Domeniul de aplicare al SUSFOOD 2 acoperă întregul lanțul de aprovizionare cu alimente, cu accent principal asupra durabilității lanțului alimentar dincolo de poarta fermei. Nivelul fermei este luat în considerare dacă acesta are un impact direct asupra durabilității celorlalte etape din lanțul alimentar.

SUSFOOD2 promovează o abordare inter-sectoriala și multi-disciplinară de la biologie la inginerie alimentară și științele sociale. Se adresează urmatoarelor obiective socio-economice și de mediu:

  • dezvoltarea sustenabilă a sistemelor alimentare de la producție la consum, pentru a crește producția durabilă de alimente odată cu reducerea cantității de deșeuri pe lanțul de aprovizionare alimentar și de limitare a impactului asupra mediului;
  • îmbunătățirea calității vieții prin creșterea calității produselor alimentare într-o manieră sustenabilă și asigurarea rezilienței întregului lanț de aprovizionare cu alimente;
  • încurajarea comportamentului și alegerilor alimentare ale consumatorilor în stil sustenabil;
  • îmbunătățirea competitivității și creșterii economice în industria alimentară europeană, acordând o atenție deosebită IMM-urilor.

SUSFOOD definește sustenabilitatea ca: “un sistem alimentar care susține securitatea alimentară, asigură utilizarea optimă a resurselor naturale și umane în respectul biodiversității și ecosistemelor pentru generațiile prezente și viitoare și care este cultural acceptabil și accesibil, rațional ecologică, corectă și viabilă din punct de vedere economic și furnizează consumatorului alimente adecvate nutrițional, sigure, sănătoase și la prețuri accesibile".Consorțiul:


ILVO - Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, BELGIUM
VLAIO - Flanders Innovation & Entrepreneurship, BELGIUM
MEM - Ministry of Rural Affairs, ESTONIA
LUKE - Natural Resources Institute, FINLAND
MMM - Ministry of Agriculture and Forestry, FINLAND
ACTIA - Le Reseau Francais des Instituts Techniques de LțAgro-Alimentaire, FRANCE
ANR - Agence nationale de la recherche, FRANCE
BLE - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Organisation, GERMANY
BMEL - Federal Ministry of Food and Agriculture, GERMANY
PtJ: Projektträger Jülich, GERMANY
BMBF - Federal Ministry of Education and Research, GERMANY
DAFM - Department of Agriculture, Food and the Marine, IRELAND
MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ITALY
MIPAAF - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ITALY
MoA - The Ministry of Agriculture, LITHUANIA
RCN - The Research Council of Norway, NORWAY
UEFISCDI - Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, ROMANIA
INIA - Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria, SPAIN
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, SPAIN
ADE - Agency of Innovation, Business Financing and Internationalization of Castilla y León, SPAIN
MINECO - Ministry of Economy and Competitiveness, SPAIN
FORMAS - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning, SWEDEN
EZ - Ministerie van Economische Zaken, THE NETHERLANDS
NWO - The Netherlands Organisation for Scientific Research, THE NETHERLANDS
DEFRA - Department for Environment, Food & Rural Affairs, THE UNITED KINGDOM
GDAR - General Directorate of Agricultural Research and Policies, TURKEY
Associated partners: Flanders‘ Food (BELGIUM), MBIE - Ministry of Business, Innovation and Employment (NZ), Carasso Foundation (FRANCE)Această inițiativă de apel comun al rețelei SUSFOOD2 / FOSC a luat naștere sub premisa că obținerea sistemelor alimentare rezistente și durabile ar necesita o tranziție de la sistemele actuale liniare de producție alimentară, care sunt vulnerabile la șocurile sistemului, la sisteme circulare rezistente care să cuprindă eficiență, valorizarea fluxului lateral și evitarea pierderii și a risipei de alimente și să ia în considerare interdependențele din cadrul sistemelor și ale părților interesate. O astfel de tranziție va trebui să fie însoțită de progrese substanțiale în organizarea și gestionarea sistemelor alimentare și susținută de dezvoltarea de tehnologii noi, care vor juca un rol cheie pentru a sprijini transformarea sistemelor alimentare, astfel încât acestea să funcționeze în limitele resurselor naturale cu impact minor asupra schimbărilor climatice.

Sistemele alimentare cuprind activități de producție alimentară, prelucrare și ambalare, distribuție și vânzare cu amănuntul, precum și consum. Diverși factori, cum ar fi factorii de mediu și factorii socio-economici, influențează sistemele și, prin urmare, abordări diferite pot afecta rezistența și sustenabilitatea unei astfel de rețele complexe. Mai mult, diversitatea sistemelor alimentare (locale, high-tech, tradiționale etc.) itensifică nevoia de a găsi abordarea corectă pentru a spori durabilitatea și rezistența acestora.

Scopul apelului este de a promova proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare din punct de vedere științific, multidisciplinar și multi-actor. Se vor susține proiectele care adoptă o abordare a sistemelor alimentare, luând în considerare toate aspectele relevante care au potențialul de a crește durabilitatea (Topic 1) și rezistența (Topic 2). Scalarea pot fi diferită, de la concentrarea locală la proiecțiile la nivel regional sau macroregional.
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
17
Proiecte depuse Ro
2
Proiecte finanţate Ro
În cadrul apelului au fost depuse 31 de propuneri.
România este implicată în 17 de propuneri din care în 4 propuneri este coordonator şi în 13 propuneri este partener. In urma evaluarii finale au fost propuse la finantare 2 proiecte:
IPSUS (Climate smart food innovation using plant and seaweed proteins from upcycled sources)
AlgaeBrew (Unlocking the potential of microalgae for the valorisation of brewery waste products into omega-3 rich animal feed and fertilisers)
Lansarea apelului - 17.05.2021
Webinar pentru aplicantii interesati - 2.06.2021
Data limita pentru incarcarea propunerilor in platforma - 16.08.2021, ora 3 PM CEST 
Etapa de evaluare si selectie a proiectelor - pana in noiembrie 2021
Trimiterea scrisorilor de notificare a rezultatelor catre aplicanti - inceputul lunii decembrie 2021
Contractare - luna decembrie 2021
Startul proiectelor - decembrie 2021 - aprilie 2022
Consorțiile de cercetare trebuie să fie compuse din minimum 3 entități independente dintr-un minim de 3 țări / regiuni partenere SUSFOOD2 / FOSC diferite care participă cu finanțare într-un topic specific.

Consorțiile de cercetare sunt încurajate să ia în considerare aspectele transversale (a se vedea capitolul 2), precum și o bună acoperire geografică în ceea ce privește compoziția consorțiului și / sau conținutul unei propuneri de proiect pentru a consolida impactul. Aplicantii ar trebui să evite redundanța cu apelurile deschise în H2020, inclusiv PRIMA.

Aplicantii care nu sunt eligibili pentru finanțare de către organismul lor național de finanțare sau aplicantii din țările care nu participă la apel sunt bineveniți la consorții comune de cercetare, dar vor trebui să furnizeze contribuții în natură și nu vor primi nicio finanțare (parteneri asociați). Nu vor fi incluși în numărul minim necesar de parteneri din consorțiu și nu pot fi coordonatorii proiectului. Acești parteneri ar trebui să precizeze în prealabil sursa de finanțare pentru participarea lor la proiect. În cererea de propunere trebuie să fie inclusă o scrisoare de angajament care să confirme sursa finanțării.

Bugetul maxim care poate fi solicitat este de 1,5 milioane EUR pentru fiecare propunere de cercetare, dar contribuțiile în natură pot fi adăugate în plus față de această sumă. Solicitanții nu pot solicita mai multe fonduri decât cele alocate pentru fiecare țară de către organismul de finanțare respectiv pe un anumit subiect (anexa B). Reglementările și prioritățile naționale ar putea stabili limite suplimentare (anexa D). Proiectele ar trebui să înceapă provizoriu între decembrie 2021 și aprilie 2022, iar durata nu ar trebui să depășească 36 de luni.

O listă completă a criteriilor de eligibilitate poate fi găsită în capitolele „Verificarea generală a eligibilității propunerilor” și „Verificarea eligibilității naționale / regionale” (a se vedea capitolele 7.2, 7.3).

Pentru întrebări suplimentare cu privire la criteriile de eligibilitate, vă rugăm să contactați secretariatul apelului iar pentru întrebări referitoare la regulile și prioritățile naționale, vă rugăm să contactați punctele naționale de contact listate în anexa C. 
Algeria-Directorate General For Scientific Research and Technological Development (DGRSDT)/ Ministry of Higher Education and Scientific Research (MESRS) 
Belgium-Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (F.R.S.-FNRS)
Belgium-Flanders Innovation and Entrepreneurship (VLAIO)
Estonia-Ministry of Rural Affairs (MEM)
Finland-Ministry of Agriculture and Forestry (MMM)
France-The French National Research Agency (ANR)
Ireland-Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM)
Italy-Ministry of Agricultural Food and Forestry Policies (MIPAAF)
Morocco-Ministry of National Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research (MENFPESRS)
Norway*-The Research Council of Norway (RCN)
Romania-The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)
Turkey-The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
United Kingdom-Department for Food, Environment and Rural Affairs (DEFRA)
*finanteaza doar Topicul 2
Consorțiile de proiect ar trebui să se aplice la unul dintre cele două topicuri:
• Topicul I: Inovații pentru îmbunătățirea sustenabilității sistemelor alimentare, cu accent pe creșterea eficienței resurselor și reducerea deșeurilor
• Topicul II: Adaptarea sistemelor alimentare și rezistența la șocurile sistemului
Mai multe detalii despre topicurile apelului se gasesc in documentele apelului - Anexa A
Persoane de contact:
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
+40 744 450 011
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
Luciana BRATU 90
Luciana Bratu
Expert
Telefon:
+40 21 307 19 87
Fax:
+40 21 311 59 92
luciana.bratu@uefiscdi.ro
Andreea Popa 90
Andreea Popa
Expert
Telefon:
+40 21 307 19 91
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.popa@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/susfood2-era-net
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2314, O: 211]