Sustainable Blue Economy - SBEP

Acronim: SBEP
Finantator: Comisia Europeană, Partnership Cofund
Coordonator: Ministry of University and Research (Italy);
Co-coordonator: Research Council of Norway
Perioada de implementare: 2022-2029

Obiectivele proiectului:
Pandemia de COVID-19 a accentuat vulnerabilitățile din economia UE și nevoia de o mai mare autonomie în ceea ce privește lanțurile de producție și aprovizionare cu bunuri, servicii și forță de muncă. Acest lucru a fost evidențiat în mod acut în sectoarele cheie ale economiei albastre, cum ar fi fructele de mare și turismul de coastă și sectoarele maritime de care mijloacele de trai ale comunităților din regiunile periferice sunt adesea complet dependente. O oportunitate de a face față provocărilor prezentate de pandemie este colaborarea avansată dintre știință și industrie pentru a obține o redresare mai rezistentă și mai durabilă a economiei albastre. De exemplu, investițiile sustenabile offshore ar putea oferi profituri de cel puțin cinci ori mai mari decât costurile, demonstrând că sustenabilitatea și dezvoltarea economică nu sunt obiective care se exclud ci se consolidează reciproc. În plus, se estimează că oceanul poate furniza în mod durabil de șase ori mai multă hrană decât în prezent, printr-un management durabil și inovație tehnologică. În plus, cercetările au arătat că restaurarea și protejarea ecosistemelor marine mari ale lumii, nu ar avea ca rezultat doar un ocean mai sănătos, cu impact pozitiv asociat asupra comunităților de coastă și mijloacele de trai, ci și transformarea mai multor sectoare maritime, rezultând oportunități semnificative pentru noi locuri de muncă, cu noi competențe..
În mai multe sectoare maritime au fost identificate progrese cu potențialul de a furniza „soluții câștigătoare pentru toate părțile”, adică consolidarea dezvoltării economice, sprijinind în același timp conservarea și restaurarea ecosistemelor. Furnizarea unor astfel de soluții câștigătoare pentru toate sectoarele maritime va necesita înființarea de noi afaceri, noi modele de afaceri și utilizarea sprijinului guvernamental direct și indirect pentru a schimba afacerile oceanice, în unele cazuri incrementale, dar în altele, transformatoare. Pe baza cercetării, cunoștințelor și datelor, industriile oceanice și IMM-urile pot impulsiona inovația necesară pentru a aborda marile provocări legate de schimbările climatice, pierderea biodiversității și redresarea post-pandemie și pentru a îndeplini obiectivele Green Deal. Digitalizarea, tehnologică și natură-soluții bazate pe cunoaștere, sisteme de guvernanță și de luare a deciziilor bazate pe cunoștințe, inovare socială, știință deschisă, acces echitabil la date FAIR (găsesc, accesibil, interoperabil și reutilizabil), cunoașterea îmbunătățită a oceanelor și implicarea cetățenilor sunt alte componente esențiale pentru a accelera tranziția. la practicile neutre din punct de vedere climatic și durabile.

Cooperarea pentru implementarea strategiilor de specializare inteligentă (RIS) reprezintă o oportunitate cheie, nu numai pentru a acorda prioritate investițiilor regionale în cercetare și inovare în sectoarele economiei albastre, ci și pentru a promova parteneriatele interregionale și lanțurile valorice ale economiei albastre dincolo de frontiere.

Parteneriatul pentru o economie albastră durabilă (SBEP) începe în 2022 în cadrul Programului de Cercetare al Comisiei Europene „Orizont Europa”. Viziunea Parteneriatului pentru o economie albastră durabilă, este de a proiecta, conduce și sprijini o tranziție justă și favorabilă incluziunii către o economie albastră regenerativă, rezistentă și durabilă. Acest parteneriat își propune să stimuleze transformarea necesară către o economie albastră neutră din punct de vedere climatic, durabilă, productivă și competitivă până în 2030, creând și susținând în același timp condițiile pentru un ocean sănătos pentru oameni, până în 2050. Un total de 23 de țări între statele membre (MS) și Țările Asociate (AC) cu sprijinul Comisiei Europene (CE) participă la această inițiativă largă.

SBEP va oferi soluții pentru consolidarea interfețelor științifico-politice ale Uniunii Europene (UE) și internaționale în domeniile marin și maritim ale Pactului verde al UE (EU Green Deal) și ale strategiilor digitale ale UE, prin alinierea priorităților de cercetare și inovare naționale, regionale și ale UE si aducerea laolaltă a știnței, industriei, politicii și cetățenilor. 
Primul apel transnațional comun al Parteneriatului pentru Economie Albastră durabilă: „Calea de urmat: o economie albastră durabilă înfloritoare pentru un viitor mai luminos”

Acest apel cofinanțat, reunește resurse financiare naționale și regionale prin participarea a 36 de organizații de finanțare a cercetării din 23 de țări (19 state membre: Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și 4 țări asociate: Insulele Feroe, Islanda, Norvegia, Turcia) responsabile de finanțarea acțiunilor de cercetare și inovare în economia albastră, cu sprijin financiar din partea Comisia Europeană. Bugetul total estimat este de 50 de milioane de euro.
Proiectele din acest apel trebuie să fie contribuții la impactul asupra transformarii economiei albastre cu scopul unui viitor mai rezilient și la obiectivele de neutralitate a emisiilor de carbon. O cerință fundamentală pentru toate proiectele este stabilirea unei cooperări strânse trans-sectoriale între sectoarele științei, inovației și economiei. Implicarea unor beneficiari indirecti în proiectele de cercetare ( stakeholders) pentru a spori inovarea și relevanța societală și politică și, în cele din urmă, pentru a crește impactul proiectelor, va fi apreciata .
Proiectele trebuie dezvoltate a nivel paneuropean, în acord cu diferitele politici ale UE descrise în textul acestui apelul, și pentru bazinele maritime europene: Marea Mediterana, Marea Neagră, Marea Baltică, Marea Nordului și Oceanul Atlantic. La nivel regional, complementaritățile și sinergiile cu direcțiile Misiunii „Restaurăm oceanele și apele noastre” vor fi solicitate în principal pe linia valorificării rezultatelor proiectelor. Utilizatorii rezultatelor ar trebui să fie identificați în proiect și implicați încă de la început.
Pentru a fi eligibile, consorțiile de cercetare trebuie să includă parteneri din cel puțin trei entități juridice independente, din trei țări diferite, care participă la apel. Partenerii autofinanțați, inclusiv parteneri din țări (și/sau regiuni) care nu participă la acest apel cofinanțat, sunt acceptați dar nu contribuie la dimensiunea minimă eligibilă a consorțiului. Implicarea părților interesate în calitate de parteneri sau parteneri autofinanțați este încurajată (în conformitate cu reglementările naționale/regionale) pentru a spori inovația, politica și relevanța societală și, în cele din urmă, impactul proiectelor.

1.000.000
EUR
Fonduri alocate Ro
17
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici


  •  Lansare apel:13 februarie 2023;
  • Termenul limită de depunere a pre-propunerilor: 14.04.2023, 15:00 CET (ora Bruxelles-ului)
  • Termenul limită de depunere a propunerilor: complete: 13.09.2023, 15:00 CET (ora Bruxelles-ului)

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale Programului de Cercetare “Orizont Europa”.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.

Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).
1. Belgium, BELSPO (Belgian Science Policy Office);
2. Belgium, FIO/VLAIO (Fonds innoveren en ondernemen);
3. Belgium, F.R.S.-FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique);
4. Belgium FWO (The Research Foundation – Flanders);
5. Cyprus, RIF (Research and Innovation Foundation );
6. Denmark, IFD (Innovation Fund Denmark)
7. Estonia, ETAG (Estonian Research Council)
8. Estonia, KEM (Estonian Ministry of the Environment);
9. Estonia, MEM (Ministry of Rural Affairs of the Republic of Estonia)
10. Faroe Islands, RCFI (Research Council Faroe Islands);
11. Finland, AKA (Academy of Finland);
12. Finland, MMM (Ministry of Agriculture and Forestry);
13. France, ANR ( Agence Nationale de la Recherche);
14. Germany, BMBF/PtJ (Federal Ministry of Education and Research -BMBF);
15. Iceland RANNIS (The Icelandic Centre for Research);
16. Ireland, (MI Marine Institute);
17. Italy, (MIMIT Ministry of Enterprises and Made in Italy);
18. Italy, (MUR Ministry of Universities and Research);
19. Latvia, LCS (The Latvian Council of Science);
20. Lithuania, LMT (Lietuvos mokslo taryba;
21. Malta, MCST ( Malta Council for Science and Technology);
22. Norway, RCN ( The Research Council of Norway);
23. Poland, NCBR (The National Centre for Research and Development);
24. Portugal, CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro);
25. Portugal, FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia);
26. Portugal. FRCT ( Fundo Regional da Ciência e Tecnologia);
27. Romania, MCID (Ministerul Cercetarii Inovarii si Digitalizarii);
28. Slovenia, MVZI (Ministry of Higher Education, Science and Innovation);
29. Spain, AEI ( Agencia Estatal de Investigación);
30. Spain, CDTI ( Centro para el Desarrollo Tecnologico y la Innovacion)
31. Sweden, FORMAS (The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning );
32. Sweden, SNSA, ( Swedish National Space Agency);
33. The Netherlands LNV, lenW, NWO, ( Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality Ministry of Infrastructure and Water Management Dutch         Research Council);
34. Türkiye , TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Türkiye)
Acest prim apel cofinanțat își propune să sprijine proiecte transnaționale de cercetare și inovare pe o perioadă de 36 de luni, proiecte ce abordează unul dintre cele cinci domenii prioritare de mai jos:

(1) Planificarea și gestionarea utilizărilor marine la nivel regional;
(2) Dezvoltarea infrastructurilor maritime multifuncționale în larg pentru a sprijini economia albastră;
(3) Alimente și furaje albastre neutre din punct de vedere climatic, durabile din punct de vedere ecologic și eficiente din punct de vedere al resurselor;
(4) Tranziția verde a producției Blue Food;
(5) Digital Twins of the Ocean (DTO) teste de cazuri de utilizare în bazinele maritime ale UE și ale Oceanul Atlantic;


Aceste cinci domenii prioritare au fost selectate pentru a maximiza participarea, consolidând în același timp economia albastră europeană prin soluții inovatoare și o rezistență îmbunătățită a ecosistemelor marine. Domeniile prioritare îmbrățișează rute acționabile de la știință la politică pentru a observa, evalua și atenua impactul schimbărilor climatice asupra activelor ecologice vitale, cum ar fi biodiversitatea și alte servicii ecosistemice de care depind economiile noastre, sprijinind astfel comunitățile de coastă.
Persoane de contact:
Domnica Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/sustainable-blue-economy-sbep
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.239, O: 197]