Transforming Health and Care Systems (THCS)

Acronim: THCS
Finantator: Comisia Europeană
Coordonator: MINISTERO DELLA SALUTE (IT MOH), Italy,
Perioada de implementare: 2023-2029

Parteneriatul pentru transformarea sistemelor de sănătate și îngrijire (Transforming Health & Care Systems - THCS) este destinat menținerii și îmbunătățirii sănătății oamenilor prin sprijinirea transformării sistemelor de sănătate și de îngrijire în sisteme de înaltă calitate, ușor accesibile, durabile, eficiente, rezistente și inclusive pentru toți.

Parteneriat:
1. MINISTERO DELLA SALUTE (IT MOH), Italy,
2. Ministero dell'università e della ricerca (MUR), Italy,
3. REGIONE TOSCANA (RT), Italy,
4. UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC), Italy,
5. OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH (FFG), Austria,
6. BUNDESMINISTERIUM FUER KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE, MOBILITAET, INNOVATION UND TECHNOLOGIE (BMK), Austria,
7. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG (BMBWF), Austria,
8. FONDS INNOVEREN EN ONDERNEMEN (FIO), Belgium,
9. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (SPW), Belgium,
10. MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE (FWB), Belgium,
11. FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS (FRS-FNRS), Belgium,
12. SUOMEN AKATEMIA (AKA), Finland,
13. TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR (TAU), Finland,
14. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS (THL), Finland,
15. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR), France,
16. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE (FR MOH), France,
17. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS (GSRI), Greece,
18. RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS (RANNIS), Iceland,
19. THE HEALTH RESEARCH BOARD (HRB), Ireland,
20. MINISTRY OF HEALTH (CSO MOH), Israel,
21. LATVIJAS ZINATNES PADOME (LZP), Latvia,
22. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA (SAM), Lithuania,
23. Lietuvos mokslo taryba (LMT), Lithuania,
24. NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO), Netherlands,
25. ZORGONDERZOEK NEDERLAND ZON (ZonMw), Netherlands,
26. NORGES FORSKNINGSRAD (RCN), Norway,
27. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBR), Poland,
28. AICIB - AGENCIA DE INVESTIGACAO CLINICA E INOVACAO BIOMEDICA (AICIB), Portugal,
29. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA (FCT), Portugal,
30. COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDRC), Portugal,
31. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI (UBB), Romania,
32. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (MOH SR), Slovakia,
33. SLUZBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DIGITALNO PREOBRAZBO (ODT), Slovenia,
34. Ministrstvo za zdravje (SI MOH), Slovenia,
35. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI), Spain,
36. FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACION MARQUES DE VALDECILLAM (IDIVAL), Spain,
37. CONSEJERIA DE SALUD Y CONSUMO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (CSCJA), Spain,
38. INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD (IACS), Spain,
39. FORSKINGSRADET FOR HALSA ARBETSLIVOCH VALFARD (FORTE), Sweden,
40. VERKET FOR INNOVATIONSSYSTEM (VINNOVA), Sweden,
41. FUNDACION PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA Y TECNOLOGIA (FICYT), Spain,
42. AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (ARESS), Italy,
43. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII), Spain,
44. MINISTRY FOR EDUCATION, SPORT, YOUTH, RESEARCH AND INNOVATION (MEYR), Malta,
45. STICHTING NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ONDERZOEK VAN DE GEZONDHEIDSZORG (NIVEL), Netherlands,
46. SOTSIAALMINISTEERIUM (MSA), Estonia,
47. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR (ETAg), Estonia,
48. INNOVATIONSFONDEN (IFD), Denmark,
49. DEPARTAMENTO DE SALUD GOBIERNO VASCO (DPTO SALUD), Spain,
50. ASOCIACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUDKRONIKGUNE (KRONIKGUNE), Spain,
51. UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII (UEFISCDI), Romania.
Acest apel urmărește să sprijine implementarea unor modele inovatoare de sănătate și îngrijire centrate pe persoană, cu ajutorul cheie al tehnologiilor IT și serviciilor digitale existente, precum și datelor existente și emergente. Scopul final este de a îmbunătăți dimensiunile sistemului de sănătate și îngrijire, cum ar fi calitatea, eficiența, echitatea și sustenabilitatea. Îmbunătățirea calității serviciile preventive vor duce la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și pacienților, precum și la reducerea poverii și costurilor pentru ansamblul serviciilor de sănătate și îngrijire.

Propunerile ar trebui să valorifice diversitatea modului în care sunt furnizate serviciile de prevenire a bolilor în Europa și oferă o imagine clară a extinderii aplicabile pentru inovații în diferite țări și sănătate și setările de îngrijire. Aceasta presupune oportunități de învățare reciprocă, având în vedere că, deși provocările cu care se confruntă sistemele de sănătate și de îngrijire sunt în creștere, sunt comune în UE și nu numai, iar modelele inovatoare în prevenire ar putea fi organizate diferit și cu abordări diferite pentru integrarea IT și tehnologii digitale. Propunerile ar trebui să ia în considerare barierele contextuale și facilitatorii care sunt legați de diferite roluri, sarcini, educație și abilități ale profesioniștilor din sănătate și îngrijire, implicarea cetățenilor, pacienților și îngrijitorilor, precum și contribuția altor părți interesate cheie. Propunerile potențiale ar trebui să abordeze, de asemenea, provocările în adoptarea instrumentelor IT și a tehnologiilor digitale în sănătate și îngrijire, în special nevoile contingente de a depăși barierele juridice, financiare, culturale, tehnologice și educaționale, precum cele în calea adaptării la contextul local de către părțile interesate.
1.000.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici
Mai multe informatii despre acest apel sunt disponibile pe pagina proiectului: https://www.thcspartnership.eu/funding/pre-announcement-of-the-second-joint-transnational-call.kl 
- Termen depunere intentii – 16 aprilie 2024, ora 14:00 CEST
Termen depunere propuneri – 21 mai 2024, ora 14:00 CEST
- Termen depunere rebutal - 26 august 2024
- Transmitere rezultate către coordonatori – octombrie 2024

!Webinar: 12 March 15:00-16:30 CET cu inregistrare la linkul: https://www.zonmw.nl/en/form/thcs-webinar-march-12th
 • Austria - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)
 • Belgium - Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)
 • Denmark – Innovationsfonden (IFD)
 • Estonia - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAG)
 • France - Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 • France - Ministère de la Santé et de la Prévention (Fr MoH)
 • Iceland - Rannsóknamiðstöð Íslands (Rannís)
 • Ireland - Health Research Board (HRB)
 • Israel - Ministry of Health (CSO-MOH)
 • Italy - Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS)
 • Italy - Ministero della Salute (IT MOH)
 • Italy - Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
 • Latvia - Latvijas Zinātnes padome (LZP)
 • Lithuania - Lietuvos Mokslo Taryba (LMT)
 • Malta - Malta Council for Science and Technology (MCST)
 • Netherlands - Zorgonderzoek Nederland (ZonMw)
 • Norway - Norges Forskningsråd (RCN)
 • Poland - Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR)
 • Portugal - Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
 • Portugal - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC)
 • Scotland/UK - Digital Health and Care Directorate, Scottish Government (SG)
 • Slovenia - Ministry of Digital Transformation (MDT)
 • Spain - Agencia Estatal de Investigación (AEI)
 • Spain - Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL)
 • Spain - Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
 • Spain - Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía (CSCJA)
 • Sweden - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
 • Sweden - Verket for Innovationssystem (Vinnova)
 • Switzerland - Schweizerischer Nationalfonds (SNSF)
 • Switzerland - Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse)
Propunerile, în domeniul de aplicare al prezentului apel, se vor concentra pe prevenirea secundară, terțiară și cuaternară:

„Prevenția secundară este asociată cu depistarea precoce a unei boli, care poate duce la șanse îmbunătățite pentru rezultate pozitive asupra sănătății”.

Proiectele din acest domeniu vor avea ca scop construirea, implementarea și extinderea modelelor organizaționale, susținute de integrarea tehnologiilor IT și digitale existente și a surselor de date noi, pentru a anticipa mai eficient identificarea indivizilor în faza incipientă a bolii comparativ cu sistemele de sănătate și îngrijire existente. Aceasta include profitarea de intervenții care prezic, reduc, întârzie și evită dezvoltarea bolilor.

„Prevenirea terțiară este asociată cu serviciile care promovează o mai bună calitate a vieții pentru cei care trăiesc cu boală”.

Proiectele din acest domeniu vor avea ca scop construirea, implementarea și extinderea modelelor organizaționale, susținute de integrarea soluțiilor informatice și digitale cu alte soluții existente, pentru a optimiza managementul pacientului atât în spital, cât și acasă. Scopul este de a reduce agravarea bolii, de a îmbunătăți eficacitatea terapiilor pentru a gestiona prevenirea complicațiilor și a daunelor ulterioare și, în același timp, de a reduce povara asupra sistemelor de sănătate și de a îmbunătăți accesul la servicii.

„Prevenirea cuaternară este legată de evitarea supra-medicalizării pacienților, protejându-i de intervenții inutile și sugerând alternative etice”.

Proiectele din acest domeniu vor avea ca scop construirea, implementarea și extinderea modelelor organizaționale, susținute de integrarea tehnologiilor IT și digitale existente, cu soluții care adaptează terapiile pentru acei pacienți care necesită tratament personalizat.
Persoane de contact:
NicoletaDumitrache 90
Nicoleta Dumitrache
EXPERT
Telefon:
+40 21 302 38 86
Fax:
+40 21 311 59 92
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
EXPERT
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/transforming-health-and-care-systems-thcs
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3021, O: 203]