Transforming Health and Care Systems (THCS)

Acronim: THCS
Finantator: Comisia Europeană
Coordonator: MINISTERO DELLA SALUTE (IT MOH), Italy,
Perioada de implementare: 2023-2029

Parteneriatul pentru transformarea sistemelor de sănătate și îngrijire (Transforming Health & Care Systems - THCS) este destinat menținerii și îmbunătățirii sănătății oamenilor prin sprijinirea transformării sistemelor de sănătate și de îngrijire în sisteme de înaltă calitate, ușor accesibile, durabile, eficiente, rezistente și inclusive pentru toți.

Parteneriat:
1. MINISTERO DELLA SALUTE (IT MOH), Italy,
2. Ministero dell'università e della ricerca (MUR), Italy,
3. REGIONE TOSCANA (RT), Italy,
4. UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC), Italy,
5. OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH (FFG), Austria,
6. BUNDESMINISTERIUM FUER KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE, MOBILITAET, INNOVATION UND TECHNOLOGIE (BMK), Austria,
7. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG (BMBWF), Austria,
8. FONDS INNOVEREN EN ONDERNEMEN (FIO), Belgium,
9. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (SPW), Belgium,
10. MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE (FWB), Belgium,
11. FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS (FRS-FNRS), Belgium,
12. SUOMEN AKATEMIA (AKA), Finland,
13. TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR (TAU), Finland,
14. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS (THL), Finland,
15. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR), France,
16. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE (FR MOH), France,
17. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS (GSRI), Greece,
18. RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS (RANNIS), Iceland,
19. THE HEALTH RESEARCH BOARD (HRB), Ireland,
20. MINISTRY OF HEALTH (CSO MOH), Israel,
21. LATVIJAS ZINATNES PADOME (LZP), Latvia,
22. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA (SAM), Lithuania,
23. Lietuvos mokslo taryba (LMT), Lithuania,
24. NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO), Netherlands,
25. ZORGONDERZOEK NEDERLAND ZON (ZonMw), Netherlands,
26. NORGES FORSKNINGSRAD (RCN), Norway,
27. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBR), Poland,
28. AICIB - AGENCIA DE INVESTIGACAO CLINICA E INOVACAO BIOMEDICA (AICIB), Portugal,
29. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA (FCT), Portugal,
30. COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDRC), Portugal,
31. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI (UBB), Romania,
32. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (MOH SR), Slovakia,
33. SLUZBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DIGITALNO PREOBRAZBO (ODT), Slovenia,
34. Ministrstvo za zdravje (SI MOH), Slovenia,
35. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI), Spain,
36. FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACION MARQUES DE VALDECILLAM (IDIVAL), Spain,
37. CONSEJERIA DE SALUD Y CONSUMO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (CSCJA), Spain,
38. INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD (IACS), Spain,
39. FORSKINGSRADET FOR HALSA ARBETSLIVOCH VALFARD (FORTE), Sweden,
40. VERKET FOR INNOVATIONSSYSTEM (VINNOVA), Sweden,
41. FUNDACION PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA Y TECNOLOGIA (FICYT), Spain,
42. AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (ARESS), Italy,
43. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII), Spain,
44. MINISTRY FOR EDUCATION, SPORT, YOUTH, RESEARCH AND INNOVATION (MEYR), Malta,
45. STICHTING NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ONDERZOEK VAN DE GEZONDHEIDSZORG (NIVEL), Netherlands,
46. SOTSIAALMINISTEERIUM (MSA), Estonia,
47. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR (ETAg), Estonia,
48. INNOVATIONSFONDEN (IFD), Denmark,
49. DEPARTAMENTO DE SALUD GOBIERNO VASCO (DPTO SALUD), Spain,
50. ASOCIACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUDKRONIKGUNE (KRONIKGUNE), Spain,
51. UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII (UEFISCDI), Romania.
Obiectivul acestui apel este de a încuraja optimizarea căilor de îngrijire a pacienților și de a contribui la tranziția către sisteme de sănătate mai durabile, mai eficiente, mai reziliente, mai etice, de înaltă calitate și mai accesibile, centrate pe persoană. Apelul abordează provocarea reprezentată de numărul tot mai mare de pacienți tratați în spitale sau în alte unități sanitare și necesitatea de a asigura continuitatea îngrijirii și de a oferi o mai bună integrare a serviciilor spitalicești cu îngrijirea în ambulatoriu.
Pentru a atinge această ambiție, trebuie optimizată complementaritatea îngrijirii spitalicești și ambulatorii, precum și articularea dintre cele două. Inovațiile organizaționale, continuitatea și integrarea îngrijirii, precum și tehnologiile digitale oferă o multitudine de posibilități pentru o astfel de optimizare.
1.000.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici
Webinar si matchmaking event – 19 Aprilie 2023: 14:00 - 15:30 CEST (cu inregistrare: aici)
Publicare anunţ : 14 martie 2023;
Webinar: 16 martie 2023 - înregistare aici: https://www.zonmw.nl/en/forms/webinar-international-thcs-call-healthcare-of-the-future/
Termen depunere scrisori intenție: 23 mai 2023, 14:00 CET;
Termen depunere propuneri finale: 13 iunie 2023, 14:00 CET;
Rebuttal (răspunsul aplicantului): 29 august - 6 septembrie 2023;
Notificare acceptare propuneri finale: octombrie 2023

Start proiect: decembrie 2023-mai 2024

Country

Funding organisations (ACRONYM)

Austria

-     BUNDESMINISTERIUM FUER KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE, MOBILITAET, INNOVATION UND TECHNOLOGIE (BMK)

Belgium

-    FONDS INNOVEREN EN ONDERNEMEN (FIO)

-    MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE (FWB)

-    FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS (F.R.S.-FNRS)

Denmark

-    Innovationsfonden (IFD)

Estonia

-    SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR (ETAg)

Finland

-    SUOMEN AKATEMIA (AKA)

France

-    AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)

-    MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION (FR MOH)

Iceland

-    RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS (RANNIS)

Ireland

-    Health Research Board (HRB)

Israel

-    MINISTRY OF HEALTH (CSO MOH)

Italy

-    MINISTERO DELLA SALUTE (IT MOH)

-    MINISTERO DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA (MUR)

-    REGIONE TOSCANA (RT)

-    AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (ARESS)

Latvia

-    LATVIJAS ZINATNES PADOME (LZP)

Lithuania

-    LIETUVOS MOKSLO TARYBA (LMT)

Malta

-    MALTA COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Netherlands

-    NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

-    ZORG ONDERZOEK NEDERLAND ZON (ZonMw)

Norway

-    NORGES FORSKNINGSRAD (RCN)

Poland

-    NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBR)

Portugal

-    FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA (FCT)

-    COMISSÃO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDRC)

Romania

-    Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)

Scotland

-    SCOTTISH GOVERNMENT Technology Enabled Care and Digital Healthcare Innovation, (SG)

Slovenia

-    USTANOVLJENA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DIGITALNO (ODT)

Spain

-     INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

-     CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (CSCJA)

-     FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACION MARQUES DE VALDECILLA (IDIVAL)

-     DEPARTAMENTO DE SALUD GOBIERNO VASCO (DPTO SALUD)

Sweden

-    FORSKINGSRADET FOR HALSA ARBETSLIVOCH VALFARD (FORTE)

-    VERKET FOR INNOVATIONSSYSTEM (VINNOVA)

Switzerland

-    SCHWEIZERISCHE AGENTUR FUR INNOVATIONSFORDERUNG (INNOSUISSE)

-    SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG (SNSF)

Apelul are ca scop:
• să furnizeze cunoștințele necesare pentru a construi sănătatea și îngrijirea viitorului. Aceasta include abordarea mai multor dimensiuni ale sistemelor de sănătate și de îngrijire, cum ar fi calitatea, siguranța, eficiența, eficacitatea, accesibilitatea, durabilitatea, economia, etica și reziliența în unitățile de sănătate și de îngrijire reorganizate. Prin furnizarea acestor cunoștințe, apelul își propune să sprijine dezvoltarea de soluții noi și inovatoare care să poată aborda provocările actuale și viitoare cu care se confruntă sistemele de sănătate și de îngrijire;
• să sprijine implementarea de soluții inovatoare la o scară mai largă. Aceasta include identificarea și promovarea adoptării și transferabilității practicilor bazate pe dovezi care s-au dovedit deja a fi eficace în anumite contexte în abordarea provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate și de îngrijire. Cu cercetarea și inovarea care sprijină punerea în aplicare a acestor soluții existente, apelul vizează accelerarea ritmului schimbărilor și un impact pozitiv asupra sistemelor de sănătate și de îngrijire într-un mod mai eficient.
Persoane de contact:
NicoletaDumitrache 90
Nicoleta Dumitrache
EXPERT
Telefon:
+40 21 302 38 86
Fax:
+40 21 311 59 92
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
EXPERT
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/transforming-health-and-care-systems-thcs
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2491, O: 201]