BiodivClim

ERA-NET Cofund on BIODIVERSITY AND CLIMATE CHANGE

Acromin: BiodivClim
Finanțator: Comisia Europeana H2020, ERA-NET COFUND
Coordonator: BELSPO-Belgia
Perioada de implementare: 1.09.2019 - 31.08.2024 (60 luni)

Interacțiunea biodiversitate-schimbări climatice este una puternică, bidirecțională, adesea pozitivă (acțiunile în favoarea uneia este de asemenea benefică pentru cealaltă). În timp ce principalii factori ai pierderii biodiversității sunt degradarea habitatului, sindromul factorilor asociați direct și indirect cu schimbările climatice constituie amenințarea dominantă pentru biodiversitate. Prin urmare, este imperativ să înțelegem cu suficiente detalii și încredere interacțiunile dintre biodiversitate și schimbările climatice, astfel încât acestea să poată fi încorporate în modelele și instrumentele de susținere a deciziilor. 
Prin rețeaua de 33 de agenții de finanțare din 22 de țări din Europa și din alte continente, BiodivCim își propune să promoveze cercetarea coordonată la nivel internațional privind biodiversitatea și schimbările climatice în toate mediile, inclusiv. zone agricole. Acesta va consolida coordonarea programelor de cercetare cu scopul final de a oferi factorilor de decizie politică și altor părți interesate cunoștințe adecvate, instrumente și soluții practice pentru a îmbunătăți conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității și ecosistemelor într-un climat în schimbare. 
Acest apel își propune să sprijine proiectele transnaționale de cercetare care abordează în comun problemele situate la interfața dintre biodiversitate și schimbările climatice pe o gamă larga spațială și temporală pentru a crește nivelul de cunoaștere și a susține deciziile pe baza evidențelor. 
Proiectele care abordeaza numai probleme de biodiversitate sau legate de schimbările climatice nu fac obiectul prezentului apelul de proiecte

Obiectivele BiodivClim sunt următoarele: 
 • Coordonarea agendelor de cercetare ale imporanţilor finanțatori europeni și internaționali de cercetare, pentru a conveni asupra priorităților comune de cercetare legate de biodiversitate și schimbările climatice 
 • Stimularea colaborării cu alte inițiative relevante în domeniu pentru creșterea sinergiilor și evitarea fragmentării
 • Pregătire și implementare a două apeluri comune pentru propuneri de cercetare în acest domeniu (incluzând unul co-finanțat) 
 • Promovarea colaborării cercetării peste granițele și disciplinele naționale pentru a-și dezvolta capacitatea, a schimba reciproc cele mai bune practici și a avea un efect pe termen lung asupra comunității internaționale de cercetare
 • Incurajarea dialogului și colaborarea dintre mediul academic și părțile interesate și implicarea acestora în proiectele de cercetare, pentru a crește impactul cercetării asupra politicilor și practicilor 
 • Facilitarea preluarii rapide și eficiente a rezultatelor cercetării finanțate de către IPBES și IPCC pentru evaluările lor viitoare și de către alte inițiative relevante
 • Susţinerea conceptului de acces deschis la date
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
28
Proiecte depuse Ro
1
Proiecte finanţate Ro
Proiectul NAPERDIV primeste finantare prin subcontractare de la coordonator.
NAPERDIV - Nature-based perennial grain cropping as a model to safeguard functional biodiversity towards future-proof agriculture. (DE, AT, BE, FR, PL, RO, SE).
Anuntul complet si documente suport ale apelului - BiodivERsA website: www.biodiversa.org/2019-call
Inregistrarea la webinarul din 13 septembrie 2019, orele 15:00-16:30 - https://register.gotowebinar.com/register/3067154057637709323
Regulile naționale și persoanele de contact naționalehttp://www.biodiversa.org/1645
Modelul formularelor pre-propunerii de proiect cat și a propunerii in extenso (full-proposal) il gasiti în anuntul apelului (complete call documents) sau lîn partea de jos a paginii web urmand acest link http://www.biodiversa.org/1587

Pentru informații generale despre apel contactați Secretariatul apelului: Céline Billière, celine.billiere@agencerecherche.fr
Pentru probleme tehnice legate de platforma de depunere EPSS:Taavi Tiirik, epss.biodivclim@g.etag.ee
Lansarea oficiala a apelului – 2 septembrie 2019
Data limita de depunere a pre-propunerilor de proiecte – 5 noiembrie 2019, 16:00 CET (ora locala a Bruxelului)
Prima verificare a eligibilitatii – noiembrie 2019
Evaluarea pre-propunerilor de proiecte (pasul 1) – sfarsitul lunii ianuarie – inceputul lunii februarie 2020
Transmiterea rezultatelor catre aplicanti – mijlocul luniii februarie 2020
Data limita de depunere a propunerilor de proiecte in extenso10 aprilie 2020, 16:00 CEST (ora locala a Bruxelului)
DIN CAUZA SITUATIEI CURENTE PRIVIND CORONAVIRUSUL, NOUL TERMEN LIMITA DE DEPUNERE A PROPUNERILOR DE PROIECTE IN EXTENSO - 21 APRILIE 2020, 16:00 CEST (ora locala a Bruxelului)
A doua verificare a eligibilitatii – aprilie 2020
Evaluarea propunerilor de proiecte in extenso (pasul 2) – sfarsitul lunii iunie – inceputul lunii iulie 2020
Recomandarea de finantare a proiectelor de catre Call Steering Committee – 1 decembrie 2020
Startul proiectelor (cel mai tarziu) – 1 aprilie 2021
Apelul grupeaza 34 de organizații de cercetare din 26 de țări care au angajat un buget de peste 26 mil de euro.

Procesul de selectie se va realiza in 2 pasi, cu un prim pas obligatoriu al depunerii pre-propunerii de proiect si apoi al propunerii in extenso.
Proiectele se depun doar in limba engleza prin intermediul platformei de depunere EPSS. Instructiuni legate de depunerea electronica vor fi disponibile in curand (septembrie 2019) accsesand linkul http://www.biodiversa.org/2019-call 
Platforma va mai ramane deschisa 5 min dupa ora oficiala de inchidere. Orice propunere care nu este depunsa corect la acel moment va fi declarata neeligibila.
Toate propunerile de proiecte inregistrate vor intra in procesul de evaluare automat dupa inchiderea platformei.
Aplicantii trebuie sa depuna pre-propunerea de proiect in care se mentioneaza consortiul, se regasesc in cele 5 pagini descrierea ideii de proiect si bugetul solicitat de fiecare dintre parteneri.
Conditii de eligibilitate ale apelului:
- proiectele stiintifice  transnationale sunt derulate de organizatii eligibile (vezi conditiile nationale/regionale de eligibilitate). 
- conducatorul de proiect (PI) este eligibil si angajat de o organizatie eligibila in acord cu termenii si conditiile de participare (Funding Organisations' rules)
- proiectul trebuie sa includa parteneri eligibili din cel puțin 3 țări diferite participante in apel si sa solicite fonduri de la cel putin 3 organizatii de finantare diferite.
- propunerile se scriu in limba engleza
- scopul sau aria de acoperire a cercetarilor propuse să exceadă o singură țară
- informatiile furnizate in pre-propunerea de proiect (din pasul 1) nu pot fi schimbate sau modificate ulterior (pasul 2). Mici diferente de buget pot fi acceptate de organizatiile de finantare. Nicio modificare de parteneri nu este permisa dupa prima etapă.
Dacă un singur partener este considerat neeligibil, întreaga propunere de proiect este considerată neeligibilă și nu va intra în procesul de evaluare ! Fiecare organizatie de cercetare și-a definit propriile reguli. De aceea, citiți atent aceste informații in ghid și luați legătura cu persoana de contact în cazul in care aveți întrebări sau neclarități.
Durata unui proiect nu poate depăși 36 de luni.

Lista cu țările/organizațiile de finanțare participante în apel si nivelul min si max al bugetului în cadrul apelului:
Austria FWT - 800.000 / 800.000 eur
Belgia BELSPO* - 500.000 / 500.000 eur
Belgia F.R.S.-FNRS* - 200.000 / 200.000 eur
Brazilia CONFAP* - 1.220.000 / 1.220.000 eur
Brazilia FAPESP* - 400.000 / 400.000 eur
Bulgaria BNSF* - 300.000 / 300.000 eur
Republica Cehă TACR* - 1.640.000 / 1.640.000 eur
Danemarca IFD   1.000.000 / 1.000.000 eur
Estonia ETAG* - 100.000 / 100.000 eur
Finlanda AKA - 850.000 / 850.000 eur
Franța ANR* - 2.000.000 / 2.000.000 eur
Framța GUA-REG* - 100.000 / 100.000 eur 
Franța REU-REG* - pending
Germania DFG - pending
Germania DLR-PT - pending
Grecia GSRT* 750.000 / 750.000 eur
Irlanda EPA* - 650.000 / 650.000 eur
Israel MoEP* - 100.000 / 100.000 eur
Letonia VIAA* - 400.000 / 400.000 eur
Lituania RCL* - 100.000 / 100.000 eur
Norvegia RCN* -  1.000.000 / 1.000.000 eur
Polonia NCN - 500.000 / 500.000 eur
Portugalia FCT* - pending
Portugalia FRCT* - 100.000 / 100.000 eur
Romania UEFISCDI* - 500.000 / 500.000 eur
Slovacia SAS* - 240.000 / 240.000 eur
Africa de Sud DST* - 150.000 / 150.000 eur
Spania AEI* - 700.000 / 700.000 eur
Spania GOBCAN* - 200.000 / 200.000 eur
Suedia FORMAS* - 2.500.000 / 2.500.000 eur
Elveția SNSF - 2.600.000 / 2.600.000 CHF
Tunisia MHESR* - 200.000 / 200.000 eur
Turcia TAGEM* - 200.000 / 200.000 eur
*organizațiile de finanțare marcate cu asterix au definite limite maxime de uget per proiect sau per partener. 
Vă rugăm consultați regulile naționale și contactați persoanele naționale de contact
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE, Belgia
FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG, Austria
FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Belgia
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN, Belgia
BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND, Bulgaria
TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY, Cehia
INNOVATIONSFONDEN, Danemarca
SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR, Estonia
SUOMEN AKATEMIA, Finlanda
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, Franta
FONDATION FRANCAISE POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE, Franta
GUADELOUPE REGION, Franta
REGION REUNION, Franta
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Germania
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Germania
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT, Germania
DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV, Germania
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF IRELAND, Irlanda
Ministry of Environmental Protection, Israel
Lietuvos mokslo taryba, Letonia
NORGES FORSKNINGSRAD, Norvegia
NARODOWE CENTRUM NAUKI, Polonia
FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA, Portugalia
FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA, Portugalia
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii, Romania
SLOVENSKA AKADEMIA VIED, Slovacia
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Africa de Sud
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, Spania
GOBIERNO DE CANARIAS, Insulele Canare
FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE, Suedia
SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
FORSCHUNG, Elvetia
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY, Turcia

Apelul se concentrează pe urmatoarele tematici:

 • Consecințele schimbărilor climatice asupra biodiversității și contribuțiilor naturii pentru oameni
 • Procese de feed-back pentru climă și biodiversitate
 • Potențialul soluțiilor bazate pe natură pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
 • Sinergii și compromisuri între politicile privind biodiversitatea, clima și alte sectoare relevante și rolul agenților de schimbăre
Persoane de contact:
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
+40 744 450 011
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
Luciana BRATU 90
Luciana Bratu
Head of International Relations and Implementation Projects
Telefon:
+40 21 307 19 87
Fax:
+40 21 311 59 92
luciana.bratu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/biodivclim
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3399, O: 201]