Cecuri de inovare

Scop:
Susţinerea IMM-urilor prin finanţarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţă.
5.641.050
RON
1.202.782
EUR
Fonduri totale
253
Proiecte depuse
128
Proiecte finanţate
Până la data de 21.12.2018 pentru proiectele din competiţia CI 2018 au fost efectuate plăţi în valoare de 5.585.352,31 lei reprezentând 100% din valoarea contractată pentru anul 2018.

Până la data de 22.10.2018 pentru proiectele din competiţia CI 2018 au fost efectuate plăţi în valoare de 2.577.063 lei reprezentând 46,13% din valoarea contractată pentru anul 2018.
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după județul BENEFICIARULUI
Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul beneficiarului)
Pie chart -> numărul de proiecte finanţate în judeţ vs. numărul de proiecte nefinanţate din judeţ (după judeţul beneficiarului)
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după județul FURNIZORULUI

Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul furnizorului)
Pie chart -> numărul de proiecte finanţate în judeţ vs. numărul de proiecte nefinanţate din judeţ (după judeţul furnizorului)
Repartizarea geografică pe judeţe a evaluatorilor

Culoarea judeţelor -> numărul de evaluatori afiliați la instituții din judeţ

Proiectele cu paginile web sunt disponibile aici.
Raportul de impact se va încărca în platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC ; după validarea etapei, raportul de impact (original) împreună cu fişa de depunere documente, se va transmite la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 4, camera 423, sector 1, Bucureşti.

Decontare
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC .
Forma tipărită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC , pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 4, camera 423, sector 1, Bucureşti.

Contractare

Lista propunerilor de proiecte acceptate spre finanțare sesiunea III

NOTĂ:
Pentru completarea documentelor de contractare se au în vedere urmatoarele:
• data de incepere a implementarii proiectelor este 03 septembrie 2018;
• bugetul total aprobat este bugetul solicitat în cererea de finanțare;

Lista propunerilor de proiecte acceptate spre finanțare sesiunea II

NOTĂ:
Pentru completarea documentelor de contractare se au în vedere urmatoarele:
• data de incepere a implementarii proiectelor este 25 iulie 2018;
• bugetul total aprobat este bugetul solicitat în cererea de finanțare;

Lista propunerilor de proiecte acceptate spre finanțare sesiunea I

NOTĂ:
Pentru completarea documentelor de contractare se au în vedere urmatoarele:
• data de incepere a implementarii proiectelor este 04 iulie 2018;
• bugetul total aprobat este bugetul solicitat în cererea de finanțare;

Contractarea se va face utilizând platforma on-line: www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, disponibilă la data de 04 iulie 2018.

Pachet complet al documentelor necesare contractării:
• Contract de finanțare – se va tipări forma generată de platforma EVoC
• Anexe Contract de finanțare:
Anexa II - Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
Anexa III - Devizul cadru– se va tipări forma generată de platforma EVoC;
Anexa V - Convenţia de avans – se va tipari forma generată de platforma EVoC
Anexa IV - Ajutor de stat – se descarcă de aici 
Contestaţii depuse privind rezultatele preliminare - sesiunea III

Lista contestaţiilor

Contestaţii depuse privind rezultatele preliminare - sesiunea II

Lista contestaţiilor

Contestaţii depuse privind rezultatele preliminare - sesiunea I

Lista contestaţiilor
Rezultate preliminare sesiunea III

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 26-30 iulie 2018 prin e-mail la adresa cecurideinovare@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Rezultate preliminare sesiunea II

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 4-6 iulie 2018 prin e-mail la adresa cecurideinovare@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.


Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 6-8 iunie 2018 prin e-mail la adresa cecurideinovare@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Informare 09.10.2018
 • Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiția Cecuri de Inovare - se găsește aici .
Informare 21 august 2018
 • Bugetul competiţiei Cecuri de inovare 2018 a fost suplimentat cu suma de 641.050 lei, prin Ordinul MCI nr. 719/14.08.2018.
Informare 8 august 2018
 • În data de 2 august 2018 a fost înaintată către MCI spre aprobare lista propunerilor de proiecte din sesiunea III propuse la finanțare.
 • În data de 31 iulie 2018 a avut loc sedința comisiei de soluționare a contestațiilor pentru sesiunea III de depunere proiecte și au fost publicate rezultatele finale.
Informare 23 iulie 2018
 • Etapa „Răspunsul aplicantului” a fost finalizată pentru sesiunea III. S-a primit Răspunsul responsabilului de proiect pentru 29 de proiecte. În perioada 20 – 24 iulie 2018, Raportorii redactează Raportul intermediar de evaluare (acolo unde există Răspunsul responsabilului de proiect) iar ceilalţi 2 evaluatori votează.
Informare 17 iulie 2018
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru sesiunea III. Au fost transmise către responsabilii de proiecte Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul) în data de 16 iulie 2018 (63 proiecte), respectiv 17 iulie 2018 (2 proiecte). În perioada 17 – 19 iulie 2018, respectiv 18 – 20 iulie 2018 se primesc punctele de vedere ale responsabililor de proiecte legate de evaluare.
Informare 11 iulie 2018
 • În data de 11 iulie 2018 a fost înaintată către MCI spre aprobare lista propunerilor de proiecte din sesiunea II propuse la finanțare.
 • În data de 10 iulie 2018 a avut loc sedința comisiei de soluționare a contestațiilor pentru sesiunea II de depunere proiecte și au fost publicate rezultatele finale.
 • În data de 10 iulie 2018 a avut loc sesiunea de alocare a experţilor pentru cele 65 proiecte eligibile din sesiunea III.
Informare 4 iulie 2018
 • Lista propunerilor de proiecte acceptate spre finanţare din sesiunea I a fost aprobată de către MCI şi transmisă prin adresa nr. 1757/04.07.2018. 
 • Bugetul estimativ rămas disponibil (după sesiunea I) este de 3.312.574 lei. 
Informare 2 iulie 2018
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare a fost închisă. Până în prezent cererile de finanțare depuse însumează un buget de 11.199.096 lei, față de bugetul competiției de 5.000.000 lei. În funcție de disponibilitatea bugetară platforma se va redeschide.
Informare 26 iunie 2018
 • Etapa „Răspunsul aplicantului” a fost finalizată pentru sesiunea II. S-a primit răspunsul responsabilului de proiect pentru 48 de proiecte. În perioada 25 – 28 iunie 2018, Raportorii redactează Raportul intermediar de evaluare (acolo unde există Răspunsul responsabilului de proiect) iar ceilalţi 2 evaluatori votează.
Informare 20 iunie 2018
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru sesiunea II. Au fost transmise către responsabilii de proiecte Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul) în data de 19 iunie 2018 (96 proiecte), respectiv 20 iunie 2018 (7 proiecte). În perioada 20 – 22 iunie 2018, respectiv 21 – 25 iunie 2018 se primesc punctele de vedere ale responsabililor de proiecte privind evaluarea.
Informare 14 iunie 2018
 • În data de 13 iunie 2018, a avut loc sesiunea de alocare a experţilor pentru cele 103 proiecte eligibile din sesiunea II.
Informare 13 iunie 2018
 • În data de 12 iunie 2018 a avut loc sedința comisiei de soluționare a contestațiilor pentru sesiunea I de depunere proiecte și au fost publicate rezultatele finale.
 • În data de 13 iunie 2018 a fost înaintată către MCI spre aprobare lista propunerilor de proiecte din sesiunea I propuse la finanțare.
Informare 30 mai 2018
 • Etapa „Răspunsul aplicantului” a fost finalizată pentru sesiunea I. S-a primit Răspunsul responsabilului de proiect pentru 40 de proiecte. În perioada 30 mai – 4 iunie 2018, Raportorii redactează Raportul intermediar de evaluare (acolo unde există Răspunsul responsabilului de proiect) iar ceilalţi 2 evaluatori votează.
Informare 24 mai 2018
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru sesiunea I. În data de 23 mai 2018 au fost transmise către responsabilii de proiecte Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul). În perioada 24 – 29 mai 2018 se primesc punctele de vedere ale responsabililor de proiecte legate de evaluare.
Informare 21 mai 2018
 • În data de 16 mai 2018, a avut loc sesiunea de alocare a experţilor pentru cele 79 proiecte eligibile din sesiunea I.
Sesiunea III
Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de responsabilul de proiect din partea Beneficiarului prin e-mail la adresa cecurideinovare@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 3 - 5 iulie 2018.
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 5 iulie 2018, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.

Sesiunea II

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
Procesul de verificare a eligibilităţii

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de responsabilul de proiect din partea Beneficiarului prin e-mail la adresa cecurideinovare@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 6 - 8 iunie 2018.
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 8 iunie 2018, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.

Sesiunea I
- rezultate finale
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 10 mai 2018, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.
Sesiunea III - proiecte depuse în perioada 04 iunie, ora 10:00 - 02 iulie.

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.

Sesiunea II - proiecte depuse în perioada 03 mai, ora 11:01 - 04 iunie.

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.

Sesiunea I
- proiecte depuse în perioada 17 aprilie - 03 mai, ora 11:00.

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii şi proces depunere
Se continuă competiția Cecuri de Inovare în baza Schemei de Ajutor de minimis pentru Cecuri de inovare aprobată prin Decizia ANCSI nr. 9486 din 30.12.2016 și a Pachetului de informaţii aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9488 din 04.01.2017 cu modificările și completările ulterioare.

Contract de finanţare

Propunerea de proiect

Secţiunea 1Date de identificare Beneficiar şi Furnizor de servicii (se completează doar pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)
Secţiunea 2: Date de identificare proiect (se completează doar pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)
Secţiunea 3Cererea de finanţare (se completează în limba română, se salvează în format .pdf şi se încarcă în platforma de depunere on-line)

Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)
Anexa III.1 - Declaraţie Beneficiar
Anexa III.2 - Declaraţie Beneficiar privind respectarea regulii de minimis
Anexa III.3 - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii
Anexa III.4 - Declaraţie Furnizor de servicii

Perioada de implementare (derulare) a cecurilor de inovare nu poate depăşi 31.12.2018.

Fişa de evaluare

Întrebări frecvente

Calendar competiţie

Informaţii utile:
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare a fost închisă. Până în prezent cererile de finanțare depuse însumează un buget de 11.199.096 lei, față de bugetul competiției de 5.000.000 lei. În funcție de disponibilitatea bugetară platforma se va redeschide.
Pentru Sesiunea III proiectele se pot depune în perioada 4 iunie, ora 10:00 - 29 iunie 2018, ora 16:00.
Pentru Sesiunea II proiectele se pot depune în perioada 3 mai, ora 11:00 - 31 mai 2018, ora 16:00.
Pentru Sesiunea I proiectele se pot depune în perioada 17 aprilie - 2 mai 2018, ora 16:00.
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 17 aprilie 2018 la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
Știri asociate:
01 Aug 2018

Rezultate finale sesiunea III Competiţie Cecuri de Inovare 2018

Au fost postate rezultatele finale pentru sesiunea III asociată competiţiei Cecuri de Inovare din cadrul Programului 2: Creșterea competitivității economiei românești prin CDI....

10 Jul 2018

Rezultate finale sesiunea II Competiţie Cecuri de Inovare 2018

Au fost postate rezultatele finale pentru sesiunea II asociată competiţiei Cecuri de Inovare din cadrul Programului 2: Creșterea competitivității economiei românești prin CDI.

12 Jun 2018

Rezultate finale sesiunea I Competiţie Cecuri de Inovare 2018

Au fost postate rezultatele finale pentru sesiunea I asociată competiţiei Cecuri de Inovare din cadrul Programului 2: Creșterea competitivității economiei românești prin CDI....

12 Apr 2018

Competiţie Cecuri de inovare

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) şi UEFISCDI continuă competiția Cecuri de Inovare în baza S...

29 Sep 2017

Rezultate preliminare sesiune VII Competiţie Cecuri de Inovare 2017

A fost finalizat procesul de evaluare pentru sesiunea VII asociată competiţiei Cecuri de Inovare 2017, din cadrul Programului 2: Creșterea com...

13 Sep 2017

Rezultate preliminare sesiune VI Competiţie Cecuri de Inovare 2017

Au fost postate rezultatele preliminare pentru sesiunea VI asociată competiţiei Cecuri de Inovare 2017 din cadrul Programului 2: Creștere...

04 Aug 2017

Rezultate preliminare sesiune V Competiţie Cecuri de Inovare 2017

Au fost postate rezultatele preliminare pentru sesiunea V asociată competiţiei Cecuri de Inovare 2017 din cadrul Programului 2: Creșterea ...

25 Jul 2017

Publicare listă proiecte acceptate la finanţare Competiţie Cecuri de Inovare - sesiunile I-IV

A fost publicată lista proiectelor acceptate la finanţare pentru sesiunile I-IV, Competiţie Cecuri de Inovare 2017...

17 Jul 2017

Rezultate preliminare sesiunile I-IV Competiţie Cecuri de Inovare

Au fost postate rezultatele preliminare pentru sesiunile I-IV asociate competiţiei Cecuri de Inovare din cadrul Programului 2: Creșterea competitivit...

https://uefiscdi.gov.ro/cecuri-de-inovare
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.374, O: 335]