CHIST-ERA IV Cofund

European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges
Acronim : CHIST-ERA IV
Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Agence National de la Recherche (ANR) Franţa
Perioada de implementare: 2019-12-01/2024-11-31

Obiective:

Obiectivul general al proiectului CHIST-ERA îl constitue promovarea realizării Spațiului European de Cercetare în domeniul Tehnologiilor Emergente și Viitoare (Future and Emerging Technologies- FET). Programul FET vizează finanțarea cercetărilor de bază inspirate din viziunea tehnologiilor viitoare și emergente. Din 1993 acest sistem și-a demonstrat capacitatea de a transforma excelența științifică a Europei în evoluții tehnologice promițătoare și înnoite radical.
Scopul tematic al proiectului CHIST-ERA este foarte larg, acoperind cercetările de bază inspirate de utilizarea tehnologiilor informației și a comunicațiilor (TIC) sau la interfața dintre TIC și alte domenii.

Consorțiul apelului este format din 25 de organizații de finanțare.
Începând cu 2009, CHIST-ERA a lansat nouă apeluri pentru proiecte de cercetare. În 2019, apelul cofinanțat planificat al CHIST-ERA IV va fi cel de-al 10-lea apel. În cadrul acestui proiect se vor lansa trei apeluri de proiecte: unul cofinanțat ( în anul 2019) și trei apeluri adiționale, necofinanțate, în anii 2020, 2021 și 2022.

Parteneri:

 • AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, ANR, FR ; 
 • OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSFOERDERUNGSGESELLSCHAFT, FFG, AT;
 • FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN  FORSCHUNG, FWF, AT; 
 • FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, FNRS, BE; 
 • FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- VLAANDEREN, FWO, BE; 
 • BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND, Bulgaria;
 • TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY, TACR,CZ; 
 • SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR, ETAg, EE;
 • SUOMEN AKATEMIA, AKA, FI;
 • GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI TECHNOLOGIAS, GSRT, GR; 
 • NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL, NKFIH, HU
 • AN TUDARAS UM ARD OIDEACHAS, IRC
 • NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY, InnovationAuth, Israel
 • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MIUR, IT ;
 • VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA,VIAA, LV;
 • Lietuvos mokslo taryba , LMT, LT; 
 • NARODOWE CENTRUM NAUKI, NCN, PL; 
 • UNITATEA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, AL CERCETARII , DEZVOLTARII      SI INOVARII ,UEFISCDI, RO;
 • SLOVENSKA AKADEMIA VIED, SAS, SK; 
 • AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, AEI, ES; 
 • SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER ;
 • WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG, SNSF, CH;

CHIST-ERA este un consorțiu de organizații de finanțare a cercetării în Europa și nu numai, care sprijină cercetarea de bază în Tehnologiile Informației și ale Comunicațiilor (TIC) sau la interfața dintre TIC și alte domenii. Consorțiul CHIST-ERA este el însuși susținut de Orizont 2020 și face parte din programul Pathfinder al Consiliului European pentru Inovare. CHIST-ERA promovează cercetarea nouă și multidisciplinară, cu potențialul de a conduce la descoperiri tehnologice semnificative pe termen lung. Organizațiile de finanțare susțin în comun proiecte de cercetare cu risc și cu impact ridicat, selectate în cadrul CHIST-ERA, pentru a consolida capacitățile europene de a promite teme de cercetare noi sau emergente, sau legate de TIC.

500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici
Link proiect CHIST-ERA: http://www.chistera.eu

Depunerea este  intr-un singur pas;
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor este : 10 aprilie 2024, 17.00 CET
Depunerea și evaluarea se vor face într-o singură etapă. Propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.
Următoarele criterii de eligibilitate trebuie îndeplinite:1. Consorțiul trebuie să fie internațional:minimum trei parteneri care să solicite finanțare din partea organizațiilor ce finanțează apelul, din cel puțin trei țări distincte;

1. Consorțiul trebuie să fie echilibrat:
 • cel mult 60% din finanțarea totală poate fi solicitată de către partenerii dintr-o singură țară;
 • un partener poate solicita cel mult 45% din finanțarea totală
2. Consorțiul ar trebui să fie format dintr-un număr de 3-6 parteneri.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de 24 sau 36 luni.

 • FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, F.R.S-FNRS, BE;
 • NATIONAL COUNCIL FOR SCIENTIFIC COUNCIL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, BR, CNPq
 • BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND, BG;
 • TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY, TACR,CZ;
 • SUOMEN AKATEMIA, AKA, FI;
 • AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, ANR, FR ;
 • NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL, NKFIH, HU ;
 • AN TUDARAS UM ARD OIDEACHAS, IRC, IR;
 • NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY, InnovationAuth, IL;
 • VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA, VIAA, LV;
 • LIETUVOS MOKSLO TARYBA, LMT, LT;
 • FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE, FNR, LU;
 • NARODOWE CENTRUM NAUKI, NCN, PL;
 • UNITATEA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, AL CERCETARII , DEZVOLTARII SI INOVARII, UEFISCDI, RO ;
 • SLOVENSKA AKADEMIA VIED, SAS, SK;
 • AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, AEI, ES;
 • SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER;
 • WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG, SNSF, CH;
 • NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLKOGY COUNCIL, NSTC. TW;
 • TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU- TUBITAK, TR;
 • UNITED KINDOM RESEARCH AND INNOVATION, UKRI, UK;

Prioritatile acestui apel sunt:

1. Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS);
2.  Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC).

Persoane de contact:
Domnica Coteț
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
Cristina MUSCALU (Coteț)
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Știri asociate:
26 Jan 2021

S-a lansat apelul CHIST-ERA IV - 2020

În cadrul proiectului „European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges (CHIST-ERA IV)” s-a lansat, în luna decembrie 2020, primul apel adiţional de propuneri de proiect...

https://uefiscdi.gov.ro/chist-era-iv-cofund
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.332, O: 221]