CHIST-ERA IV Cofund

European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges
Acronim : CHIST-ERA IV
Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Agence National de la Recherche (ANR) Franţa
Perioada de implementare: 2019-12-01/2024-11-31

Obiective:

Obiectivul general al proiectului CHIST-ERA îl constitue promovarea realizării Spațiului European de Cercetare în domeniul Tehnologiilor Emergente și Viitoare (Future and Emerging Technologies- FET). Programul FET vizează finanțarea cercetărilor de bază inspirate din viziunea tehnologiilor viitoare și emergente. Din 1993 acest sistem și-a demonstrat capacitatea de a transforma excelența științifică a Europei în evoluții tehnologice promițătoare și înnoite radical.
Scopul tematic al proiectului CHIST-ERA este foarte larg, acoperind cercetările de bază inspirate de utilizarea tehnologiilor informației și a comunicațiilor (TIC) sau la interfața dintre TIC și alte domenii.

Consorțiul apelului este format din 25 de organizații de finanțare.
Începând cu 2009, CHIST-ERA a lansat nouă apeluri pentru proiecte de cercetare. În 2019, apelul cofinanțat planificat al CHIST-ERA IV va fi cel de-al 10-lea apel. În cadrul acestui proiect se vor lansa trei apeluri de proiecte: unul cofinanțat ( în anul 2019) și trei apeluri adiționale, necofinanțate, în anii 2020, 2021 și 2022.

Parteneri:

 • AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, ANR, FR ; 
 • OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSFOERDERUNGSGESELLSCHAFT, FFG, AT;
 • FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN  FORSCHUNG, FWF, AT; 
 • FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, FNRS, BE; 
 • FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- VLAANDEREN, FWO, BE; 
 • BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND, Bulgaria;
 • TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY, TACR,CZ; 
 • SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR, ETAg, EE;
 • SUOMEN AKATEMIA, AKA, FI;
 • GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI TECHNOLOGIAS, GSRT, GR; 
 • NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL, NKFIH, HU
 • AN TUDARAS UM ARD OIDEACHAS, IRC
 • NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY, InnovationAuth, Israel
 • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MIUR, IT ;
 • VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA,VIAA, LV;
 • Lietuvos mokslo taryba , LMT, LT; 
 • NARODOWE CENTRUM NAUKI, NCN, PL; 
 • UNITATEA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, AL CERCETARII , DEZVOLTARII      SI INOVARII ,UEFISCDI, RO;
 • SLOVENSKA AKADEMIA VIED, SAS, SK; 
 • AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, AEI, ES; 
 • SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER ;
 • WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG, SNSF, CH;

Consorțiul CHIST-ERA a creat un instrument comun de finanțare pentru sprijinirea grupurilor internaționale de cercetare care se implică în cercetarea pe termen lung în domeniul TIC si a științelor bazate pe TIC. Prin intermediul acestui instrument, organizațiile de finanțare sprijină și aderă la programul "Tehnologii viitoare și emergente" (FET) al Uniunii Europene. Prin coordonarea eforturilor lor, pot sprijini comunități de cercetare mai diverse, capabile să abordeze cele mai dificile și mai noi teme de cercetare.
În anii precedenți, apelurile CHIST-ERA au vizat computerele cuantice, computerele cu consum redus de energie, interfețele inteligente, rețelele inteligente de comunicații, mașinile adaptive, computerele distribuite, sistemele ciber-fizice securizate, înțelegerea limbajului uman, securitate și confidențialitate în internetul lucrurilor( internet of thinks) , comunicarea terahertz, învățarea pe tot parcursul vieții pentru sisteme inteligente, analiza vizuală, recunoașterea și manipularea obiectelor de către roboți și modelarea Big data și a proceselor pentru industria inteligentă.
Proiectele CHIST-ERA trebuie să fie de tip FET și să contribuie la dezvoltarea capacității europene de cercetare și inovare în domeniul apelului de proiecte. Cercetarea transformativă realizată în CHIST-ERA ar trebui să exploreze colaborarea avansată a științelor interdisciplinare și / sau inginerești de ultimă oră, cu potențial de a iniția sau de a promova noi linii tehnologice și de a ajuta Europa să susțină leadership-ul timpuriu în viitoarele domenii bazate pe TIC cu impact semnificativ pe termen lung.


500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
8
Proiecte depuse Ro
1
Proiecte finanţate Ro

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Link proiect CHIST-ERA: https://www.chistera.eu/

Termen lansare apel: 4 ianuarie 2021 
Termenul limită pentru trimitere a propunerilor este : 1 Martie 2021, 17:00 CET

Următoarele criterii de eligibilitate trebuie îndeplinite:
1. Consorțiul trebuie să fie internațional:
• minimum trei parteneri care să solicite finanțare din partea organizațiilor ce finanțeaza apelul, din cel puțin trei țări distincte;
2.Consorțiul trebuie să fie echilibrat:
• cel mult 60% din finanțarea totală poate fi solicitată de către partenerii dintr-o singură țară;
• un partener poate solicita cel mult 45% din finanțarea totală
3. Consorțiul ar trebui să fie format dintr-un număr de 3-6 parteneri.

Depunerea și evaluarea se vor face într-o singura etapă. 
Este permis consorțiul mai mare, mai ales dacă implică parteneri din țările in dezvoltare (Widening Countries).
Pentru a extinde participarea în întreaga Europă, proiectele CHIST-ERA sunt încurajate să includă parteneri din așa-numitele țări „Widening Countries” care participă la apel: Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Slovacia și Turcia. Participarea utilizatorilor finali de cercetare (inclusiv a industriei) este încurajată acolo unde este relevant.
Partenerii care nu solicită finanțare pot face parte dintr-un consorțiu dacă pot asigura propria finanțare. Finanțarea terților nu este luată în considerare pentru criteriile de mai sus. Coordonatorul consorțiului trebuie să fie susținut de o organizație de finanțare care participă la subiect.
Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.

Accesul deschis la publicații și date de cercetare este un atu cheie pentru a influența finanțarea cercetării. Solicitanții ar trebui să ia în considerare abordările care promovează accesul deschis începând cu etapa de pregătire a proiectului. În special, aceștia trebuie să respecte politica de acces deschis a CHIST-ERA (vezi p. 8).
• AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, ANR, FR ;
• FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, F.R.S-FNRS, BE;
• FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK -VLAANDEREN, FWO, BE;
• BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND, Bulgaria;
• TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY, TACR,CZ;
• SUOMEN AKATEMIA, AKA, FI;
• NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL, NKFIH, HU ;
• AN TUDARAS UM ARD OIDEACHAS, IRC, IR;
• NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY, InnovationAuth, IL;
• VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA,VIAA, Latvia;
• LIETUVOS MOKSLO TARYBA, LMT, LT;
• FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE, FNR, Luxemburg;
• NARODOWE CENTRUM NAUKI, NCN, PL;
• FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC – NATURE ET TECHNOLOGIES-FRQNT, CA;
• UNITATEA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, AL CERCETARII , DEZVOLTARII SI INOVARII, UEFISCDI, RO ;
• SLOVENSKA AKADEMIA VIED, SAS, SK;
• AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, AEI, ES;
• SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER;
WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG, SNSF, CH;
• TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU- TUBITAK, TR;
• UNITED KINDOM RESEARCH AND INNOVATION, UKRI, UK; 
În anii precedenți, apelurile CHIST-ERA au vizat computerele cuantice, computerele cu consum redus de energie, interfețele inteligente, rețelele inteligente de comunicații, mașinile adaptive, computerele distribuite, sistemele ciber-fizice securizate, înțelegerea limbajului uman, securitate și confidențialitate în internetul lucrurilor( internet of thinks) , comunicarea terahertz, învățarea pe tot parcursul vieții pentru sisteme inteligente, analiza vizuală, recunoașterea și manipularea obiectelor de către roboți și modelarea Big data și a proceselor pentru industria inteligentă.
Apelul din anul 2021 are următoarele două priorităţi:

 • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI);
 • Towards Sustainable ICT (S-ICT).
Persoane de contact:
Domnica Coteț
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
Cristina Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Știri asociate:
26 Jan 2021

S-a lansat apelul CHIST-ERA IV - 2020

În cadrul proiectului „European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges (CHIST-ERA IV)” s-a lansat, în luna decembrie 2020, primul apel adiţional de propuneri de proiect...

https://uefiscdi.gov.ro/chist-era-iv-cofund
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.774, O: 228]