CHIST-ERA IV Cofund

European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges
Acronim : CHIST-ERA IV
Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Agence National de la Recherche (ANR) Franţa
Perioada de implementare: 2019-12-01/2024-11-31

Obiective:

Obiectivul general al proiectului CHIST-ERA îl constitue promovarea realizării Spațiului European de Cercetare în domeniul Tehnologiilor Emergente și Viitoare (Future and Emerging Technologies- FET). Programul FET vizează finanțarea cercetărilor de bază inspirate din viziunea tehnologiilor viitoare și emergente. Din 1993 acest sistem și-a demonstrat capacitatea de a transforma excelența științifică a Europei în evoluții tehnologice promițătoare și înnoite radical.
Scopul tematic al proiectului CHIST-ERA este foarte larg, acoperind cercetările de bază inspirate de utilizarea tehnologiilor informației și a comunicațiilor (TIC) sau la interfața dintre TIC și alte domenii.

Consorțiul apelului este format din 25 de organizații de finanțare.
Începând cu 2009, CHIST-ERA a lansat nouă apeluri pentru proiecte de cercetare. În 2019, apelul cofinanțat planificat al CHIST-ERA IV va fi cel de-al 10-lea apel. În cadrul acestui proiect se vor lansa trei apeluri de proiecte: unul cofinanțat ( în anul 2019) și trei apeluri adiționale, necofinanțate, în anii 2020, 2021 și 2022.

Parteneri:

 • AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, ANR, FR ; 
 • OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSFOERDERUNGSGESELLSCHAFT, FFG, AT;
 • FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN  FORSCHUNG, FWF, AT; 
 • FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, FNRS, BE; 
 • FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- VLAANDEREN, FWO, BE; 
 • BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND, Bulgaria;
 • TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY, TACR,CZ; 
 • SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR, ETAg, EE;
 • SUOMEN AKATEMIA, AKA, FI;
 • GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI TECHNOLOGIAS, GSRT, GR; 
 • NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL, NKFIH, HU
 • AN TUDARAS UM ARD OIDEACHAS, IRC
 • NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY, InnovationAuth, Israel
 • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MIUR, IT ;
 • VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA,VIAA, LV;
 • Lietuvos mokslo taryba , LMT, LT; 
 • NARODOWE CENTRUM NAUKI, NCN, PL; 
 • UNITATEA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, AL CERCETARII , DEZVOLTARII      SI INOVARII ,UEFISCDI, RO;
 • SLOVENSKA AKADEMIA VIED, SAS, SK; 
 • AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, AEI, ES; 
 • SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER ;
 • WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG, SNSF, CH;
Consorțiul CHIST-ERA A (www.chistera.eu) a creat un instrument comun de finanțare pentru a sprijini proiectele europene de cercetare care se angajează în cercetare pe termen lung în TIC și științe bazate pe TIC. Prin acest instrument, organizațiile naționale/regionale de finanțare ale CHIST-ERA sprijină și se alătură agendei Horizon Europe EIC Pathfinder. Lansând apeluri europene comune, acestea pot sprijini mai multe comunități de cercetare, care sunt capabile să abordeze cele mai provocatoare și mai noi subiecte de cercetare.
În fiecare an, CHIST-ERA lansează un apel pentru proiecte de cercetare în două noi domenii de importanță științifică emergentă pentru TIC și domeniile bazate pe TIC.
În anii precedenți, apelurile CHIST-ERA au vizat calculul cuantic, conștiința, extragerea cunoștințelor, computere cu consum redus de energie, interfețele inteligente cu utilizatorul, rețelele de comunicații inteligente, mașini adaptive, calcul distribuit, sisteme cyber-fizice de încredere, sisteme de înțelegere a limbajului uman, securitate și confidențialitate în IoT, comunicare în tera-herți, învățare pe tot parcursul vieții pentru sisteme inteligente, analiză vizuală, recunoașterea și manipularea obiectelor de către roboți, meta date pentru industria inteligentă, calcul analogic pentru AI și calcularea inteligentă în rețele, IA explicabilă, TIC pentru sustenabilitatea mediului, interfețe pentru computere cerebrale și TIC sustenabile, NOEMS pentru TIC și detectarea comportamentului incorect în rețelele sociale online.
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici
Link proiect CHIST-ERA: http://www.chistera.eu

Termenul limită pentru trimiterea propunerilor este: 02.02.2023, 17:00 CET

Următoarele criterii de eligibilitate trebuie îndeplinite:

1. Consorțiul trebuie să fie internațional:

 • minimum trei parteneri care să solicite finanțare din partea organizațiilor ce finanțeaza apelul, din cel puțin trei țări distincte;
2.Consorțiul trebuie să fie echilibrat:
 • cel mult 60% din finanțarea totală poate fi solicitată de către partenerii dintr-o singură țară;
 • un partener poate solicita cel mult 45% din finanțarea totală
3. Consorțiul ar trebui să fie format dintr-un număr de 3-6 parteneri.

Depunerea și evaluarea se vor face într-o singura etapă.
Este permis consorțiul mai mare, mai ales dacă implică parteneri din țările in dezvoltare (Widening Countries).
Pentru a extinde participarea în întreaga Europă, proiectele CHIST-ERA sunt încurajate să includă parteneri din așa-numitele țări „Widening Countries” care participă la apel: Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Slovacia și Turcia. Participarea utilizatorilor finali de cercetare (inclusiv a industriei) este încurajată acolo unde este relevant.
Partenerii care nu solicită finanțare pot face parte dintr-un consorțiu dacă pot asigura propria finanțare. Finanțarea terților nu este luată în considerare pentru criteriile de mai sus. Coordonatorul consorțiului trebuie să fie susținut de o organizație de finanțare care participă la apel.
Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.

Accesul deschis la publicații și date de cercetare este un atuu cheie pentru a influența finanțarea cercetării. Solicitanții ar trebui să ia în considerare abordările care promovează accesul deschis începând cu etapa de pregătire a proiectului. În special, aceștia trebuie să respecte politica de acces deschis a CHIST-ERA .

PARTENERI

• DER WISSENSCHAFTSFONDS, FWF, AT;
• FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, F.R.S-FNRS, BE;
• CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECHNOLOGICO, CNPq, BR ;
• NATIONAL COUNCIL OF STATE FUNDING AGENCIES,CENTRO EMPRESARIAT NORTE, BR;
• BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND, BG;
• CROATION SCIENCE FOUNDATION, HRZZ, HR;
• TECHNOLOGY AGENCY OF CZECH REPUBLIC,TA CR,CZ;
• ESTONIAN RESERCH COUNCIL, ETAG, ES ;
• SUOMEN AKATEMIA, AKA, FI;
• AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, ANR, FR ;
• AN TUDARAS UM ARD OIDEACHAS, IRC, IE;
• NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY, InnovationAuth, IL;
• VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA, LZP, LV;
• LIETUVOS MOKSLO TARYBA, LMT, LT;
• FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE, FNR, LU;
• NARODOWE CENTRUM NAUKI, NCN, PL;
• UNITATEA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII , DEZVOLTARII SI INOVARII, UEFISCDI, RO ;
• SLOVENSKA AKADEMIA VIED, SAS, SK;
• AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, AEI, ES;
• SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER
WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG, SNSF, CH;
• MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MOST, TW;
• TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU- TUBITAK, TR;
• UNITED KINDOM RESEARCH AND INNOVATION, UKRI, UK; 
1. Sisteme Distribuite, de Securitate, Private si Descentralizate (Security and Privacy and Decentralised and Distributed Systems- SPiDDS).

2. Sisteme de comunicare bazate pe învățare automată, orientate către sisteme de Inteligenta Artificiala de tip Wirless ( Machine Learning-based       Communication Systems, towards Wireless AI -WAI).
Persoane de contact:
Domnica Coteț
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
Cristina MUSCALU (Coteț)
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Știri asociate:
26 Jan 2021

S-a lansat apelul CHIST-ERA IV - 2020

În cadrul proiectului „European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges (CHIST-ERA IV)” s-a lansat, în luna decembrie 2020, primul apel adiţional de propuneri de proiect...

https://uefiscdi.gov.ro/chist-era-iv-cofund
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3818, O: 219]