CORE Organic Cofund

CORE Organic Cofund este o colaborare între 27 de parteneri din 19 țări / regiuni pentru inițierea de proiecte transnaționale de cercetare în domeniul alimentelor și agriculturii ecologice. CORE Organic este o rețea tip ERA-NET - o rețea de ministere europene și organizații de cercetare care finanțează cercetarea sistemelor alimentare organice la nivel național. Obiectivul principal al Core Organic este acela de a-și uni forțele și de a finanța proiecte de cercetare transnaționale care susțin un efort concentrat și coordonat de cercetare și inovare care acoperă cele mai importante provocări de-a lungul lanțurilor de valoare organice.
In data de 11 ianuarie 2021, CORE Organic Cofund va lansa al treilea Apel pentru propuneri de proiecte transnaționale de cercetare bazate pe fonduri naționale din țările participante. Consorțiul CORE Organic care participă la acest apel este format din 13 parteneri din 13 țări, care s-au angajat la un buget estimativ de 4,8 milioane EUR.
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Au fost depuse 24 de propuneri de proiecte din care 22 eligibile. Romania a facut parte in 14 propuneri de proiecte eligibile.
La final, 5 proiecte au fost castigatoare din total 22 de proiecte depuse, ceea ce reprezinta o rata generala de succes a apelului de 22.72%
Din cele 5 proiecte castigatoare, 4 sunt cu echipe de cercetare din Romania ! 
Calculat la numarul de proiecte depuse cu participare romaneasca, rata de succes in apel pentru RO a fost de 28.57%
In urma competitiei, au intrat la finantare 4 proiecte cu participare nationala:
ResBerry
DIVERSILIANCE
ROAM-FREE
ALL-Organic
Apelul de proiecte se va desfășura într-un singur pas după următorul calendar:

Publicare Pre-anunt: 30 noiembrie 2020
Lansarea apelului: 11 ianuarie 2021
Webinar: Overview of the third call: 19 ianuarie 2021
Publicare  Call Announcement and Guidelines updated version: 22 January 2021
Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte: 8 MARTIE 2021
Evaluarea si selecția proiectelor: iunie 2021
Trimiterea scrisorilor de notificare a rezultatelor către aplicanți: iulie 2021
Negocierea contractelor: după luna iulie 2021
Startul proiectelor: toamna 2021
Incheierea proiectelor: cel tarziu toamna 2024

CORE Organic vizează un grad ridicat de participare a părților interesate printr-o abordare multi-actor pe tot parcursul proiectului. Cooperarea dintre cercetători, fermieri și companii este încurajată și se va acorda atenție diseminării rezultatelor cercetării în practică și în rândul utilizatorilor finali.
Consorțiile de cercetare trebuie să cuprindă minimum trei entitati de cercetare independente dintr-un minim de trei țări partenere CORE Organic diferite care participă cu finanțare la sub-topicul respectiv. 
Lista cu partenerii CORE Organic, inclusiv fondurile disponibile pe țară și subiecte, poate fi găsită în Anexa B a Anuntului de apel.
Consorțiile de cercetare sunt încurajate să ia în considerare o bună acoperire geografică în raport cu tema de cercetare abordată.
Instituțiile și organizațiile de cercetare trebuie să fie eligibile prin respectarea condițiilor naționale prezentate in Anexa C a Anuntului de Apel.
Cele neeligibile pentru a primi finanțare sau a aplicanților din afara țărilor participante la apel sunt binevenite in consorțiile de cercetare dar cu fonduri proprii.
Suma maximă ce poate fi cerută de un proiect în cadrul apelului este de 1 milion de Euro.
Un grup de cercetare poate participa într-o singură propunere de proiect.
Pentru cei ce doresc să găsească un partener pentru propunerea lor de proiect, va fi realizat un Partnering forum iar linkul va fi publicat la adresa https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-call/ 
Algeria - MESRS - 100.000 eur
Bulgaria - BNSF - 306.775 eur
Danemarca - DAFA - 400.000 eur
Estonia - MEM - 100.000 eur
Finlanda - MMM - 300.000 eur
Germania - BMEL - 400.000 eur (finațare exclusiv topic plant breeding of berries)
Italia - MIPAAF - 600.000 eur
Maroc - 200.000 eur
Norvegia - 1.000.000 eur
Polonia - NCBR - 600.000 eur
Romania - UEFISCDI - 500.000 eur
Slovenia - MKGP - 100.000 eur
Turcia - GDAR - 200.000 eur
UE a adoptat obiective ambițioase pentru creșterea producției ecologice ca parte a Acordului verde european (Green Deal) indicat în strategia Farm to Fork și strategia de biodiversitate. Obiectivul ca 25% din suprafața agricolă a UE să fie cultivată ecologic până în 2030 implică cunoștințe specifice și nevoi de cercetare care pot fi susținute prin soluții noi și inovatoare pentru sectorul ecologic abordate în cadrul apelului de cercetare 2021 privind „Sistemele de agricultură ecologică pentru îmbunătățirea producției mixte vegetale și animale”.

Apelul CORE Organic 2021 va finanța cercetări organizate pe 3 sub-topicuri:
Sub-topic 1: Sisteme de creștere a animalelor mixte robuste și rezistente;
Sub-topic 2: Suport pentru sisteme de producție a culturilor robuste și rezistente;
Sub-topic 3: Producția și utilizarea eco-eficientă a hranei pentru animale la nivel local.

Pentru descrierea detaliata a celor trei subteme va rugam sa consultati Anexa A din Anuntul apelului - Call topic description.
Persoane de contact:
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
+40 744 450 011
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
Luciana BRATU 90
Luciana Bratu
Sef departament relatii internationale
Telefon:
+40 21 307 19 87
Fax:
+40 21 311 59 92
luciana.bratu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/core-organic-cofund
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2572, O: 205]