ERA CoBioTech

Acromin: CoBioTech
Finanțator: Comisia Europeana H2020, ERA-NET COFUND
Coordonator: JUELICH - Germania
Perioada de implementare: 1.12.2016-30.11.2020 (60 luni) prelungit pana la 30.11.2022

Scop:
CoBioTech își propune să utilizeze mai bine sinergiile dintre mecanismele actuale ale finanțării cercetării biotehnologice în Europa, pentru a sublinia beneficiile bio-economiei pentru societate și să mențină și intărească astfel poziția de leader la nivel mondial a Europei în domeniul biotehnologiei moderne.

Consorțiul:
 • Projektträger Jülich GmbH (JUELICH), Germany
 • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), Germany
 • Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (MIZS), Slovenia
 • Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), Spain
 • Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK), Germany
 • Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), United Kingdom
 • Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), Argentina
 • Service Public de Wallonie (SPW-DG06), Belgium
 • Agence Nationale de la Recherche (ANR), France
 • Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Netherlands
 • Norges forskningsråd (RCN), Norway
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turkey
 • Valsts Izglitibas Attistibas Agentura (VIAA), Latvia
 • Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR), Poland
 • Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg), Estonia
 • Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca (MIUR), Italy
 • Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Spain
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Russia
 • Commission for Technology and Innovation (CTI), Switzerland
ERA-Cobiotech anunță lansarea celui de-al doilea apel de proiecte în domeniul biotehnologiilor.
Apelul reunește 18 organizații de finanțare din 14 țări cu un buget total de aprox. 15.3 mil Eur.
Scopul acestui apel este de a contribui la transformarea economiei globale de la dependența de materiile prime fosile la o bio-economie durabilă.
Propunerile de proiecte trebuie să fie multidisciplinare și să includă cel puțin două din următoarele abordări științifice: biologie sintetică, sisteme biologice, utilizarea instrumentelor bioinformatice și biotehnologii în colaborare cu chimia.
300.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Calendarul apelului:

16 Octombrie 2018 - lansarea apelului de proiecte
14 Decembrie 2018, 13:00 CET - data limită de depunere a propunerilor de proiecte
 5 Aprilie 2019 - transmiterea scrisorilor de informare către coordonatorii consorțiilor de proiecte
26 Aprilie 2019 - rebuttal - data limită de trimitere a comentariilor ca răspuns la evaluarea realizată de panelul de experți, responsabilitatea coordonatorului de proiect
Iunie-Iulie 2019 - comunicarea rezultatelor evaluării aplicanților și începerea fazei de negociere în vederea contractării
Septembrie 2019 - Februarie 2020 - startul proiectelor
Propunerile de proiecte trebuie să fie relevante și în acord cu scopul apelului.
Aplicațiile se scriu în limba engleză și vor respecta termenul limită de depunere (14 Decembrie 2018, 13:00 CET)
Durata maximă de derulare a proiectelor este de 36 luni.
Consorțiile de proiecte trebuie să includă cel puțin 3 parteneri eligibili din 3 țări diferite ce asigură finanțare în apel. Numărul maxim de parteneri într-un proiect este de 6. Se acceptă un maxim de 8 parteneri / proiect în situația în care țările adăugate în plus sunt una din următoarele: Estonia, Letonia, Polonia, România, Rusia, Sia sau Turcia. În orice caz, nu se permit mai mult de 2 parteneri care solicită fonduri din aceeași țară.
Partenerii care provin din țări ce nu participă în apel pot face parte din consorțiu în regim de autofinanțare dacă contribuția acestora este importantă pentru obiectivele proiectului. Acești parteneri contează la calculul numărului maxim departeneri / proiect dar nu și la cel minim de participanți. Nu pot deține calitatea de cordonatori de proiect.
Participarea a cel puțin un partener privat în consorțiu este recomandată dar nu obigatorie.
Dacă propunerea de proiect nu întrunește numărul minim de parteneri sau îl depășește pe cel maxim precum și dacă unul dintre parteneri este neeligibil, atunci propunerea de proiect este eliminată.
Bugetul propunerii de proiect trebuie să se acordeze cu obiectivele proiectului și nu trebuie să depășească limitele maxime individuale admise stipulate în condițiile naționale ale partenerilor participanți la propunerea de apel.
Costurile legate de deplasarea și participarea la cele 3 seminarii trebuie să fie prinse în bugetul propunerii de proiect.
Se așteaptă ca rezultatele proiectului să demonstreze beneficii clare pentru toate țările partenere. Consorțiile de proiecte trebuie să fie echilibrate din punct de vedere al numărului de parteneri și a distribuției bugetului în așa fel încât toți partenerii să poată contribui și beneficia de o cooperare echitabilă.

Condițiile naționale de pare se regăsesc în anunțul apelului.
Pentru România, regulile naționale se află în anexa 2 la paginile 36-37.
Agențiile de finanțare participante în apel și bugetul național alocat:

 • Service Public de Wallonie (SPW-DG06), Belgium – 1.000.000 eur
 • Agentschap Innoveren & ondernemen (Flanders Innovation and Entrepreneurship (VLAIO) , Belgium – 1.000.000 eur
 • Swiss Innovation Agency (Innosuisse), Switzerland – 860.000 eur
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung, Germany – 1.500.000 eur (doar Topic A) !
 • Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK), Germany - 1.500.000 eur
 • Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg), Estonia – 300.000 eur
 • Agencia Estatal de Investigación (AEI) – 700.000 eur
 • Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Spain – 500.000 eur
 • Gobierno de Navarra (GN), Spain – 100.000 eur
 • Agence Nationale de la Recherche (ANR), France – 750.000 eur
 • Valsts Izglitibas Attistibas Agentura (VIAA), Latvia – 420.000 eur
 • Norges forskningsråd (RCN), Norway – 1.400.000 eur (doar Topic A) !
 • Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR), Poland – 600.000 eur
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania – 300.000 eur
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Russia – 400.000 eur
 • Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (MIZS), Slovenia – 630.000 eur
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turkey – 1.000.000 eur
 • UKRI-Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), United Kingdom – 1.000.000 eur
Aplicațiile trebuie să fie multidisciplinare și să abordeze unul dintre cele două topicuri: 
Topicul A - Comunități microbiene (naturale sau sintetice), co-culturi și cascade de microorganisme; 
Topicul B - Culturi pure, sisteme fără celule și enzime pentru produse noi, produse cu valoare adăugată și servicii de furnizare, precum și procese industriale durabile. 
Sunt asteptate propuneri care sa vizeze producția și conversia durabilă a diferitelor tipuri de materii prime și bioresurse în produse cu valoare adăugată; dezvoltarea sau îmbunătățirea proceselor industriale durabile și a serviciilor de furnizare.
Persoane de contact:
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
+40 744 450 011
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/era-cobiotech
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2962, O: 197]