FACCE ERA-GAS

ERA-NET Cofund pentru Monitorizarea si reducerea emisiilor de gaz cu efect de sera provenite din agricultura si silvicultura / Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture

Acromin: ERA-GAS
Finanțator: Comisia Europeana H2020, ERA-NET COFUND
Coordonator: TEAGASC - Ireland
Perioada de implementare: 1.05.2016-30.04.2021 (60 luni)

Scop:
Consolidarea coordonării programelor de cercetare transnaționale și crearea de valoare adăugată cercetărilor și inovărilor pe tema reducerii emisiilor de gaz cu efect de sera (GES) în aria cercetărilor europene (ERA).

Background:
Sectorul agricol în Europa întampina dificultăți importante în reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră în lupta pentru asigurarea securității alimentare și sustenabilității în contextul schimbărilor climatice. Propunerile politice solicită o reducere cu 40 de procente a emisiilor fără scăderea producției primare, acesta fiind o provocare semnificativă. Ca urmare, incorporarea strategiilor de reducere a emisiilor în sistemele de producție durabile adaptate și punerea în aplicare a acestora pe teren sunt de cea mai mare importanță. În plus, captarea carbonului în sol ca o opțiune de compensare, în special în silvicultură și agricultură, reprezintă o soluție pentru tot teritoriul Europei, impactul unor astfel de soluții fiind vitale.

ERA-GAS va acoperi aspectele de monitorizare și atenuare a emisiilor de GES agricole, inclusiv aspecte cum ar fi reducerea incertitudinilor și îmbunătățirea inventarierilor naționale de GES agricole (ex: ICOS), rolul variaților climatice și a practicilor agricole și forestiere pentru emisiile de GES, potențialul tehnic si economic al atenuării CH4 și N2O, sechestrarea carbonului și reducerea emisiilor din utilizarea energiei, inputuri de la baza lantului, emisii/certificare înlaturare emisii, măsuri economice și politice, inclusiv a comerțului, barierele în calea punerii în aplicare, evaluarea ciclului de viață.

Consorțiul proiectului (ERA-GAS cuprinde 20 de parteneri din 12 tari membre FACCE-JPI si inca 2 alte state)

 • INNOVATIONS FONDEN, IFD - Denmark
 • MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY, MMM - Finland
 • AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, ANR - France
 • FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH - Germany
 • FEDERAL OFFICE OF AGRICULTURE AND FOOD, BLE - Germany
 • FEDERAL MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE, BMEL - Germany
 • FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE E.V., FNR - Germany
 • AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY, TEAGASC - Ireland
 • DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE, DAFM - Ireland
 • VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA, VIAA - Latvia
 • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, NWO – Netherlands
 • MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, EZ - Netherlands
 • WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH, WUR - Netherlands
 • NORGES FORSKNINGSRAD, RCN - Norway
 • NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU, NCBR - Poland
 • UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII, UEFISCDI - Romania
 • FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE, FORMAS - Sweden
 • MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK, GDAR - Turkey
 • THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS, DEFRA - UK
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
6
Proiecte depuse Ro
1
Proiecte finanţate Ro
28 prepropuneri au fost depuse în prima etapă. După eligibilitate, au rămas 24 de pre-propuneri care au intrat în evaluare.
Doar două pre-propuneri au fost neeligibile în prima etapă, rămând 22 de pre-propuneri să fie invitate pentru a depune full-proposals. Au fost depuse doar 18 full-proposals  din care 3 au fost declarate neeligibile. Astfel, au intrat în evaluare 15 full-proposals și au fost selectate şi recomandate pentru finanțare 10 proiecte.

România a depus în prima etapă 6 pre-propuneri, la toate în calitate de partener. Suma solicitată în total de cele 6 pre-propuneri a fost de 1,19 milEur.
În etapa a doua s-au calificat 4 pre-propuneri de proiecte din care doar una a fost declarată câştigătoare și recomandată la finanțare - FORCLIMIT.
Romania a depus 6 pre-propuneri de proiecte din care au fost selectate pentru etapa a doua (full-proposals) - 4.

Din aceste 4 propuneri de proiecte, unul a fost selectat și recomandat la finanțare - FORCLIMIT.
 • Deschiderea oficială a apelului - 4.03.2016
 • Data limită pentru depunerea (încărcarea) pre-propunerilor - 3.05.2016, 14:00 CET
 • Afișarea rezultatelor din prima etapă și deschiderea celei de a doua - 19.09.2016
 • Data limită pentru înscrierea propunerilor complete de proiecte - 1.12.2016, 14:00 CET
 • Evaluare proiecte - 15.03.2017
 • Comunicarea rezultatelor evaluării și recomandarea de finanțare către coordonatorii proiectelor - 11.04.2017
 • Data estimativă de start a proiectelor (în funcție de organizațiile naționale de finanțare și regulile de negociere și contractare) - August 2017
Condiții de eligibilitate generale:
- încadrarea în scopul apelului și tematicile prioritare ale organizațiilor finanțatoare (descris în National Regulations).
- proiectul trebuie să se regăsească în cel puțin una din cele patru teme ale apelului.
- propunerile nu trebuie să se suprapună cu alte proiecte în derulare finanțate prin alte instrumente sau programe.
- consorțiul proiectului trebuie să conțină minim 3 și maximum 8 parteneri proveniți din 3 țări diferite care participă la apel.
- aplicanții din țări ce nu participă la apel sunt binevenite în structura consorțiului dar vor trebui să iși asigure finanțare proprie și nu vor fi luați în considerare în raport cu numărul min sau max de participanți într-un proiect.
- Coordonatorul trebuie să fie angajat într-o instituție eligibilă într-una din țările participante în apel. Instituțiile de cercetare finanțate de Noua Zeelandă nu pot avea calitatea de coordonatori.
- bugetul maxim ce îl poate solicita un partener în proiect este de 300 k€. Un participant nu poate solicita o suma mai mare decât cea cu care organizația de finanțare a țării respective participă în apel. Constrângerile bugetare trebuiesc verificate în capitolul National Regulations și / sau contactarea Punctelor nationale de contact (NCPs).
- proiectul poate fi de max 36 de luni și se finalizează cel târziu în Octombrie 2020.
- pre-propunerea și propunerea de proiect este obligatoriu să fie incărcate corect și complet înainte de data limită numai prin ERA-GAS Submission Tool (www.submission-eragas.eu)

Depunerea și evaluarea se va face în doua etape. 
În primul pas, este prezentat planul de lucru ca pre-propunere de proiect care va fi verificată pentru eligibilitate și apoi evaluată. 
Consorțiile prepropunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea completă de proiect ce va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor complete se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.
 • INNOVATIONS FONDEN - Denmark
 • MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY - Finland
 • AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, ANR - France
 • BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, BMEL - Germany
 • AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY, TEAGASC - Ireland
 • DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE, DAFM - Ireland
 • VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA, VIAA - Latvia
 • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, NOW – Netherlands
 • MINISTRY FOR PRIMARY INDUSTRIES, MPI – New Zeeland
 • NORGES FORSKNINGSRAD, RCN - Norway
 • NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU, NCBR - Poland
 • UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII, UEFISCDI - Romania
 • FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE, FORMAS - Sweden
 • MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK, GDAR - Turkey
 • THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS, DEFRA - UK
Obiectivul științific al apelului care se lansează se adresează proiectelor colaborative de cercetare în următoarele 4 arii de cercetare:
 • Îmbunătățirea inventarierilor naționale a GES și monitorizarea, raportarea și verificarea acestora
 • Rafinarea și facilitarea punerii în aplicare a tehnologiilor de reducere a GES
 • Cele mai actuale sisteme de producție, profitabile și care îmbunătățesc produsele alimentare și producția de biomasă odată cu reducerea GES
 • Evaluarea măsurilor de politică economică pentru sprijinul reducerii GES de-a lungul lanțului de consum (farm-to-fork; forest-to-consumer)
Persoane de contact:
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
+40 744 450 011
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
Știri asociate:
15 Feb 2022

Greenhouse Gas Research Breakfast Club

FACCE ERA-GAS este proiectul Cofund ERA-NET pentru monitorizarea și atenuarea gazelor cu efect de seră provenite di...

https://uefiscdi.gov.ro/era-gas
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3237, O: 207]