Enhancing Graduate Tracking in Romania: Gathering Qualitative and European-level Compatible Data - EURONES-RO

Denumire proiect: Enhancing Graduate Tracking in Romania: Gathering Qualitative and European-level Compatible Data
Cod proiect: 101059791
Apel: ERASMUS-EDU-2021-GRADU-TRACKING-IBA
Acronim: EURONES-RO
Valoare grant: 44.805 euro
Perioada de implementare: 01.02.2022 - 31.01.2024

Proiectul EURONES-RO are ca obiectiv general implementarea studiului pilot Eurograduate 2022 în România. Cercetarea va cuprinde un chestionar cadru, propus de consorțiul european care administrează implementarea Eurograduate 2022, fiind utilizate totodată și date administrative. Cohortele de absolvenți de învățământ superior vizate sunt cele din anii universitari 2020/2021 (T+1) și 2016/2017 (T+5);

II. Obiective:
O1. Implementarea unui mecanism de monitorizare al absolvenților de învățământ superior robust, compatibil cu cel al altor state membre UE.
O1.A. Realizarea unei echipe naționale responsabile de cercetarea parcursului absolvenților de învățământ superior.
O1.B. Coroborarea platformei naționale de colectare a datelor privind absolvenții de învățământ superior cu obiectivele și cerințele Eurograduate 2022.
O1.C. Creșterea accesibilității lingvistice a Eurograduate 2022 prin traducerea chestionarului în limba română.

O2. Creșterea capacității operaționale privind acoperirea unui număr cât mai mare de absolvenți de învățământ superior, respectiv a unui număr suplimentar de categorii de date administrative.
O2.A. Pregătirea infrastructurii IT pentru colectarea de date în acord cu metodologia de lucru Eurograduate 2022.
O2.B. Validarea datelor colectate prin intermediul proiectului EURONES-RO.
O3. Creșterea capacității de adoptare a politicilor bazate pe evidențe în ceea ce privește impactul absolvenților de învățământ superior asupra pieței forței de muncă, printr-o colectare a unor seturi de date cât mai relevantă.

O3.A. Constituirea unei rețele naționale de puncte de referință privind monitorizarea parcursului absolvenților de învățământ superior în instituțiile de învățământ superior din România.
O3.B. Adoptarea unei metodologii de colectare a datelor în acord cu cea propusă de coordonatorul Eurograduate 2022, cu respectarea legislației în vigoare privind datele cu caracter personal.
O3.C. Chestionarea unui număr reprezentativ de absolvenți de învățământ superior în ceea ce privește percepția cu privire la condiții de lucru, parcurs profesional și alte informații relevante.
O3.D. Efectuarea operațiunilor specifice de curățare a datelor colectate.
O3.E. Transmiterea datelor colectate către coordonatorul Eurograduate 2022.

O4. Îmbunătățirea comunicării între autoritățile naționale, instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai pieței muncii în vederea ameliorării proceselor de adoptare a politicilor bazate pe evidențe în ceea ce privește impactul absolvenților de învățământ superior asupra pieței forței de muncă
O4.A. Organizarea unei conferințe naționale cu privire la importanța monitorizării parcursului profesional al absolvenților de învățământ superior.
O4.B. Redactarea și publicarea unui raport in extenso cu privire la principalele rezultate ale proiectului.
O4.C. Realizarea și implementarea unei strategii de diseminare a principalelor rezultate obținute în urma.
O4.D. Cointeresarea principalelor părți interesate în îmbunătățirea calității absolvenților de învățământ superior.
O4.E. Organizarea unei conferințe naționale pentru a disemina rezultatele EURONES-RO.
Persoane de contact:
cezar haj 90
Cezar Haj
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 307 19 92
Fax:
+40 21 311 59 92
cezar.haj@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/eurones-ro
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.698, O: 153]