ICT-AGRI-FOOD Cofund

ICT-AGRI-FOOD

ERA-NET Cofund on ICT-enabled agri-food systems Acronim : ICT-AGRI-FOOD

Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund

Coordonator: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE, Germania

Perioada de implementare: 1.10.2019-30.09.2024

Obiective:


Sectorul agroalimentar din Europa se confruntă cu provocări semnificative în echilibrarea cererii crescânde de produse alimentare (și în special a alimentelor cu consum intensiv de resurse) și a altor rezultate ale bioeconomiei cu o cerere din ce în ce mai mare a societății pentru un sistem agroalimentar cu impact mai puțin dăunător asupra mediului și cu efecte sociale pozitive.

Schimbările structurale din sectorul agroalimentar european se accelerează sub influența cerințelor societății (crescând presiunea concurențială) a schimbarii dietelor, a schimbările demografice, a piețellor naționale și globale volatile, a salariile divergente și a noilor tehnologii. Adaptarea la schimbările climatice va impune modificări semnificative ale sistemului agroalimentar. Pentru a ține pasul cu aceste relații din ce în ce mai complexe, sectorul alimentar este obligat mai mult ca niciodată să inoveze pentru a se adapta.

Adoptarea tehnologiilor digitale (de exemplu, teledetecția datelor la nivel local si indepartat, analiza datelor / tehnologii Big Data, Inteligență artificială, Internet of Things, automatizare și robotică) de către actorii din sistemul agroalimentar, oferă mult potențial pentru a face față acestor provocări, dar în ciuda acestui fapt , adoptarea noilor tehnologii digitale a fost lentă. În plus, o mare parte din valoarea potențială a datelor care sunt deja colectate rămâne neexploatată, deoarece este stocata, nefiind disponibila pentru cei care ar putea să o utilizeze.

Deblocarea valorii acestor date rămâne o provocare semnificativă din cauza barierelor tehnologice, a lipsei de încredere între diverși actori (cu privire la problemele de securitate și securizare a datelor) și bariere economice, precum reticența părților interesate de a investi din cauza rentabilităților neclare și a capacității variabile din sectorul privat pentru a satisface nevoile de transparență.

Pentru soluționarea acestor provocări este necesară o abordare transnațională coordonată, care să utilizeze resursele financiare, intelectuale și structurale disponibile pentru a avea un efect maxim. ICT-AGRI-FOOD va aborda această provocare prin combinarea resurselor financiare semnificative din programele de cercetare naționale sau regionale participante, cu fonduri UE pentru a implementa un apel de proiecte orientat către cercetare și inovare, cofinanțat de CE și unul până la trei apeluri suplimentare de proiecte fără co-finanțare din partea CE.

Aceste apeluri vor viza dezvoltarea de platforme TIC și soluții digitale bazate pe utilizarea datelor din întregul lanț alimentar pentru a atinge viziunea evidențiată mai sus. În plus, sunt planificate activități suplimentare complementare care depășesc apelurile, pentru a face din ICT-AGRI-FOOD un punct central care leagă noile cercetări cu platformele existente și rezultatele proiectelor existente și finanțate anterior conectând toți actorii de-a lungul lanțului alimentar. pentru a asigura impactul maxim.Parteneri:

Germany - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE);
Denmark - Styrelsen for Forskning og Uddannelse (DASHE), Denmark;
Austria    - Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT), Austria;
Belgium  - Eigen Vermogen VH Instituut voor Landbouw - en Visserijonderzoek (EV ILVO);
Belgium  - Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (HERMESFOND);
Belgium  - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO);
Bulgaria  - National Science Fund of Bulgaria (BNSF);
Denmark - Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Danish AgriFish Agency (DAFA);
Estonia    - Maaeluministeerium (MEM);
Estonia    - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg);
Finland    - Ministry of Agriculture and Forestry (MMM);
France     - Agence Nationale de la Recherche (ANR);
France     - Régional de Bretagne;
Germany - Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMEL);
Germany - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF);
Germany - Forschungszentrum Jülich GmbH (Jülich (PtJ));
Greece     - Ethniko Diktyo Erevnas Technologias A.e. (GRNET);
Greece     - Geniki Grammateia Erevnas & Technologias(GSRT);
Hungary  - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH);
Ireland     - Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC);
Ireland     - Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM);
Israel        - National Technology and Innovation Authority (InnoAuth);
Italy          - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
Latvia  - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA);
Norway  - Norges forskningsråd (RCN);
Poland  - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR);
Romania  - Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI);
Spain - Fundación Corporacion Tecnologica de Andalucia (FCTA);
Sweden - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas);
Switzerland - Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung(FOAG);
Turkey - Ministry of Agriculture and Forestry (TAGEM);
Turkey - Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TUBITAK);
Hungary - Minister of Agriculture (AM);
Holland - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ;

Proiectele ERA.NET: SusAn (Sustainable Animal Production Systems), FACCE ERA-GAS (Monitoring & Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silvi-culture), ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) şi SusCrop (Sustainable Crop Production) organizeazǎ în acest an un apel comun pentru proiectele transnaționale de cercetare interdisciplinară, “Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation”.
Depunerea și evaluarea se va face într-o singurǎ etapǎ (propuneri finale). Propunerea finală de proiect va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale Programului Orizont 2020.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
11
Proiecte depuse Ro
1
Proiecte finanţate Ro
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici
Mai multe detalii despre apel la link-ul: https://www.ictagrifood.eu/

Data lansare apel: 8.02.2021
Termenul de depunere a propunerilor de proiect este: 26.05.2021 

Consorțiul trebuie să fie format din minimum trei parteneri care să solicite finanțare din partea organizațiilor ce finanțeaza apelul, din cel puțin trei țări diferite, membre ale Uniunii Europene sau Ţări Asociate programului Orizont 2020;

Consorțiile cu mai mult de 10 parteneri ar trebui să justifice necesitatea și gestionarea proiectului.
Implicarea solicitanților din țări terțe sau rețele internaționale este suplimentară celor 3 entități minime.
Aceeași persoană nu se poate aplica in calitate de coordonator decat la o singura propunere de proiect.
Solicitanții ar trebui să evite reduntanţa cu proiecte finanțate sau depuse în alte cereri din programul H2020 sau din alte ERA-NET.
Fiecare consorțiu trebuie să fie condus de un coordonator de proiect, care trebuie să provină dintr-o organizație eligibilă pentru finanțare de la organismul său de finanțare din apel.
Aplicanții care nu sunt eligibili la finanțare din partea țărilor lor naționale, pot participa în consorţiile de cercetare cu fonduri proprii dar nu pot fi coordonatori si nu pot fi luaţi in calcul la numărul partenerilor eligibili. Ei vor trebui să își asigure propriile resurse și să furnizeze o confirmare scrisă a acestora (printr-o scrisoare de angajament financiar) și nu vor fi luate în considerare pentru a atinge numărul minim de parteneri;

Solicitanții care vor primi finanțare de la GRA sunt eligibili pentru a fi parteneri de proiect, dar nu pot aplica în calitate de coordonator de proiect.

Durata minimă a uni proiect este de 24 de luni și maximă de 36 de luni.
1. Flemish Institute for Agricultural, Fisheries and Food Reserch, ( ILVO), Belgium;
2. Bulgaria National Science Fund (BNSF), Bulgaria;
3. The Danish Ministry of Environment and Food, The Danish AgriFish Agency (DAFA)/NAER, Denmark;
4. The Danish Innovation Fund, Innofond;
5. Maaeluministeerium (MEM), Estonia;
6. Estonian Research Council, (ETAg), Estonia;
7. Ministry of Agriculture and Forestry (MMM), Finland;
8. Agence Nationale de la Recherche (ANR), France;
9. Federal Office for Agriculture and Food, BLE;
10. Ministry of Agriculture, (AM), Hungary;
11. Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC), Ireland;
12. Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM), Ireland;
13. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT), Italy;
14. Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia, LAARS, Latvia;
15. State Education Development Agency, (VIAA), Latvia;
16. Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania, ( ZUM), Lithuania;
17. New Zealand Ministry for Primary Industries-earmarked for researchers from New Zealand Ministry for , (MPI), New Zealand;
18. The Research Council of Norway, (RCN), Norway;
19. The National Centre for Research and Development and Innovation (NCBR), Poland;
20. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania ;
21. Ministry of Agriculture and Rural Development, MPRV, Slovakia ;
22. BasqueFoundation for Agro-Food Safety (ELIKA), Spain, Basque Country;
23. Agencia Estatal de Investigación (AEI), Spain;
24. Dutch Ministry of Agriculture, nature and Food Quality (MinLNV) ;
25. The Scientific and Technological research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey;
26. Department for Environment, Food and Rral Affaires (DEFRA), UK;
27. Global Research Aliance (GRA)


Domenii potențiale de cercetare:

Vă rugăm să rețineți că lista de mai jos este destinată să ofere inspirație potențialilor solicitanți. Nu este o listă exhaustivă, ordinea listării nu reflectă prioritățile și nu exclude domeniile de concentrare care nu se află pe listă. 

1. Efectul circularității sporite și al creșterii mixte a culturilor-animale asupra emisiilor de GES și adaptării la schimbările climatice.
2. Compensări în cadrul sistemelor mixte de cultură-creștere a animalelor, inclusiv strategii pentru a maximiza producția netă de proteine comestibile umane, acordând o atenție specială concurenței alimentare / furaje în cadrul sistemelor alimentare circulare.
3. Recuperarea azotului, fosforului și carbonului, folosind de exemplu, leguminoase, pajiști cu mai multe specii, gunoi de grajd, din digestia anaerobă și alte subproduse; consecințe pentru randamentul culturilor, dăunători și boli, biologia solului, structura și fertilitatea, utilizarea redusă a îngrășămintelor minerale și a pesticidelor.
4. Efectul diversificării la diferite niveluri (plantă / animal și sistem de producție) asupra rezistenței ecologice și economice; identificarea soluțiilor bazate pe natură; eficiența producției, rentabilitatea financiară pe termen scurt versus pe termen lung; servicii ecosistemice și costuri externe.
5. Autosuficiența în nutriția animalelor, inclusiv hrana pentru proteine și eficiența nutrienților (în special N); sănătatea și bunăstarea animalelor, genetica și calitatea produselor și incluziunea naturii.
6. Identificarea culturilor și animalelor adecvate pentru o abordare circulară / cultură mixtă-creșterea animalelor.
7. Efectul și performanța sistemelor mixte cultură-animale la diferite scări, de la câmp la fermă și peisaj până la regiune.
8. Aplicarea și dezvoltarea evaluării sistemului, inclusiv cercetarea participativă; modelare, analiză aprofundată a studiilor de caz din viața reală, analiză multicriterială, efecte pe termen lung și evaluarea ciclului de viață (ACV).
9. Identificarea și dezvoltarea modelelor de afaceri care pot fi asociate cu producția mixtă cultură-animale. Organizarea cooperării locale și a părților interesate din noile lanțuri de valoare, inclusiv dezvoltarea biorafinării. Abordare orientată către consumator pentru a genera valoare adăugată pentru noi produse și servicii.
10. Noile tehnologii digitale legate, de exemplu, de senzori, robotică, big data sau modelare pentru a facilita sistemele existente sau pentru a ajuta la dezvoltarea de noi sisteme mixte între culturi și animale; management de date; sisteme de sprijinire a deciziilor.
11. Investigații ale condițiilor care permit succesul sistemelor mixte cultură-creștere, inclusiv, de exemplu, aspectele sol-climatice, sistemele și condițiile de producție sau comercializare, capitalul uman și social, infrastructurile, mediul instituțional. Înțelegerea blocajelor în dezvoltarea unor abordări circulare ale sistemelor mixte cultură-animale.
12. Strategii și practici de management pentru diferite condiții; utilizarea terenului, pe baza calității și potențialului său, de exemplu, cu o precizie crescândă și cu aplicarea unor planuri agricole sofisticate, fertilizarea personalizată și prevenirea dăunătorilor, bolilor și buruienilor, sistemelor în aer liber, sistemelor mixte de producție a animalelor care integrează diferite tipuri de animale.
13. Identificarea stimulentelor pentru promovarea sistemelor de management adecvate și studierea modului de implementare a acestora.
Persoane de contact:
Cristina MUSCALU (Coteț)
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Domnica Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/ict-agrifood
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3448, O: 205]