ICT-AGRI-FOOD

ICT-AGRI-FOOD

ERA-NET Cofund on ICT-enabled agri-food systems Acronim : ICT-AGRI-FOOD

Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund

Coordonator: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE, Germania

Perioada de implementare: 1.10.2019-30.09.2024

Obiective:


Sectorul agroalimentar din Europa se confruntă cu provocări semnificative în echilibrarea cererii crescânde de produse alimentare (și în special a alimentelor cu consum intensiv de resurse) și a altor rezultate ale bioeconomiei cu o cerere din ce în ce mai mare a societății pentru un sistem agroalimentar cu impact mai puțin dăunător asupra mediului și cu efecte sociale pozitive.

Schimbările structurale din sectorul agroalimentar european se accelerează sub influența cerințelor societății (crescând presiunea concurențială) a schimbarii dietelor, a schimbările demografice, a piețellor naționale și globale volatile, a salariile divergente și a noilor tehnologii. Adaptarea la schimbările climatice va impune modificări semnificative ale sistemului agroalimentar. Pentru a ține pasul cu aceste relații din ce în ce mai complexe, sectorul alimentar este obligat mai mult ca niciodată să inoveze pentru a se adapta.

Adoptarea tehnologiilor digitale (de exemplu, teledetecția datelor la nivel local si indepartat, analiza datelor / tehnologii Big Data, Inteligență artificială, Internet of Things, automatizare și robotică) de către actorii din sistemul agroalimentar, oferă mult potențial pentru a face față acestor provocări, dar în ciuda acestui fapt , adoptarea noilor tehnologii digitale a fost lentă. În plus, o mare parte din valoarea potențială a datelor care sunt deja colectate rămâne neexploatată, deoarece este stocata, nefiind disponibila pentru cei care ar putea să o utilizeze.

Deblocarea valorii acestor date rămâne o provocare semnificativă din cauza barierelor tehnologice, a lipsei de încredere între diverși actori (cu privire la problemele de securitate și securizare a datelor) și bariere economice, precum reticența părților interesate de a investi din cauza rentabilităților neclare și a capacității variabile din sectorul privat pentru a satisface nevoile de transparență.

Pentru soluționarea acestor provocări este necesară o abordare transnațională coordonată, care să utilizeze resursele financiare, intelectuale și structurale disponibile pentru a avea un efect maxim. ICT-AGRI-FOOD va aborda această provocare prin combinarea resurselor financiare semnificative din programele de cercetare naționale sau regionale participante, cu fonduri UE pentru a implementa un apel de proiecte orientat către cercetare și inovare, cofinanțat de CE și unul până la trei apeluri suplimentare de proiecte fără co-finanțare din partea CE.

Aceste apeluri vor viza dezvoltarea de platforme TIC și soluții digitale bazate pe utilizarea datelor din întregul lanț alimentar pentru a atinge viziunea evidențiată mai sus. În plus, sunt planificate activități suplimentare complementare care depășesc apelurile, pentru a face din ICT-AGRI-FOOD un punct central care leagă noile cercetări cu platformele existente și rezultatele proiectelor existente și finanțate anterior conectând toți actorii de-a lungul lanțului alimentar. pentru a asigura impactul maxim.Parteneri:

Germany - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE);
Denmark - Styrelsen for Forskning og Uddannelse (DASHE), Denmark;
Austria    - Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT), Austria;
Belgium  - Eigen Vermogen VH Instituut voor Landbouw - en Visserijonderzoek (EV ILVO);
Belgium  - Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (HERMESFOND);
Belgium  - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO);
Bulgaria  - National Science Fund of Bulgaria (BNSF);
Denmark - Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Danish AgriFish Agency (DAFA);
Estonia    - Maaeluministeerium (MEM);
Estonia    - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg);
Finland    - Ministry of Agriculture and Forestry (MMM);
France     - Agence nationale de la recherche (ANR);
France     - Régional de Bretagne;
Germany - Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMEL);
Germany - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF);
Germany - Forschungszentrum Jülich GmbH (Jülich (PtJ));
Greece     - Ethniko Diktyo Erevnas Technologias A.e. (GRNET);
Greece     - Geniki Grammateia Erevnas & Technologias(GSRT);
Hungary  - Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH);
Ireland     - Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC);
Ireland     - Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM);
Israel        - National Technology and Innovation Authority (InnoAuth);
Italy          - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
Latvia  - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA);
Norway  - Norges forskningsråd (RCN);
Poland  - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR);
Romania  - Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI);
Spain - Fundación Corporacion Tecnologica de Andalucia (FCTA);
Sweden - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas);
Switzerland - Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung(FOAG);
Turkey - Ministry of Agriculture and Forestry (TAGEM);
Turkey - Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TUBITAK);
Hungary - Minister of Agriculture (AM);
Holland - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ;

Această inițiativă de finanțare pentru cercetare aplicativă și proiecte de impact ar trebui să fie relevantă pentru a permite soluții tehnologice digitale pentru o tranziție către sisteme agroalimentare mai durabile și mai flexibile. Proiectele de cercetare propuse ar trebui să fie în concordanță cu sfera de aplicare a acestui apel și cu prioritățile tematice naționale / organizaționale ale țărilor / regiunilor implicate în proiecte.

Propunerile ar trebui să investigheze, să dezvolte și să testeze soluții digitale pentru creșterea cererii de hrană, concurența pentru terenuri și alte resurse naturale din alte utilizări de biomasă, globalizare, amenințări cauzate de boli animale sau vegetale, schimbări de mediu și climatice și considerente de sănătate publică. Pentru soluționarea acestor provocări va fi necesară o abordare transnațională coordonată, care să utilizeze resursele financiare, intelectuale și structurale disponibile pentru a avea un efect maxim. Proiectul ICT-AGRI-FOOD va aborda această provocare prin combinarea resurselor financiare semnificative din programele de cercetare naționale sau regionale, cu fonduri CE pentru a implementa un apel comun de proiecte transnaționale de cecetare și inovare, cofinanțat de către CE.

Apelul va viza dezvoltarea de platforme TIC și soluții digitale bazate pe date pentru o tranziție către sisteme agroalimentare durabile și rezistente, folosind date din tot lanțul alimentar pentru a oferi beneficii tuturor actorilor. Aceste soluții ar trebui să fie în beneficiul fermierilor și procesatorilor de produse alimentare ca aceștia să poată beneficia de datele pentru a se adapta noilor provocări ale unui sistem alimentar durabil și transparent, cu consumatori abilitați capabili să facă alegeri alimentare mai inteligente, mai durabile, mai sănătoase și mai personale, ținând seama de impactul asupra mediului, de originea, alimentația, siguranța și integritatea acestora.

 Integrarea noilor tehnologii digitale pentru agricultură de precizie / agricultură inteligentă, logistică, procesare alimentară, gestionarea lanțului de aprovizionare, trasabilitate, tranzacție de afaceri ar trebui să se axeze pe transparență și trasabilitate pentru toate părțile interesate, de la fermieri până la consumatori și nu în ultimul rând la politicieni și factorii de decizie.
525.000
EUR
Fonduri alocate Ro
6
Proiecte depuse Ro
5
Proiecte finanţate Ro

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Link apel: https://www.ictagrifood.eu/node/40158


Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este  :  03 martie  2020, ora 13:00 (CET, Berlin time).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este : 29 iunie  2020, ora 13:00 (CEST, Berlin ). 

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.

Următoarele criterii de eligibilitate trebuie îndeplinite:
- consorțiul trebuie să fie format din minimum trei parteneri care să solicite finanțare din partea organizațiilor ce finanțeaza apelul, din cel puțin trei țări diferite;
- consorțiul ar trebui să fie format dintr-un număr de 3-8 parteneri

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.

Aplicanții care nu sunt eligibili la finanțare din partea țărilor lor naționale, pot participa in consortiile de cercetare cu fonduri proprii dar nu pot fi coordonatori si nu pot fi luati in calcul la numarul partenerilor eligibili.

Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de 24 sau 36 luni.

Mai multe informaţii despre apelul de proiecte 2019 puteti găsi la link-ul: https://ictagrifood.eu/

Organizaţiile care finanţează acest apel sunt:

1. Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT), Austria;
2. Eigen Vermogen VH Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO), Belgium;
3. Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatie beleid (HERMESFOND), Belgium;
4. Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Belgium;
5. Bulgaria National Science Fund (BNSF), Bulgaria;
6. Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Danish AgriFish Agency (DAFA), Denmark;
7. Maaeluministeerium (MEM), Estonia;
8. Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg), Estonia;
9. Ministry of Agriculture and Forestry (MMM), Finland ;
10. Agence nationale de la recherche (ANR), France;
11. Région Bretagne, France;
12. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMEL), Germany;
13. Forschungszentrum Jülich GmbH (Jülich (PtJ)), Germany;
14. Geniki Grammateia Erevnas & Technologias(GSRT), Greece ;
15. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), Hungary;
16. Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC), Ireland;
17. Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM), Ireland;
18. National Technology and Innovation Authority (InnoAuth), Israel ;
19. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT), Italy;
20. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), Latvia;
21. Norges forskningsråd (RCN), Norway;
22. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Poland;
23. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania ;
24. Fundación Corporacion Tecnologica de Andalucia (FCTA), Spain;
25. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Sweden;
26. Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (FOAG), Switzerland;
27. Ministry of Agriculture and Forestry (TAGEM), Turkey;
28. Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TUBITAK), Turkey;
29. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Holland.

Persoane de contact:
Cristina Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Domnica Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/ict-agrifood
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5194, O: 501]