Proiecte finanțate în cadrul structurilor de programare comună (Joint Programming Initiatives - JPIs)

Scop:
Competitivitatea internaţională a cercetării româneşti, prezenţa pe pieţele internaţionale a produselor inovatoare realizate în ţară şi deschiderea globală a pieţei naţionale de CDI depind de susţinerea afilierii sau participării organizaţiilor româneşti la iniţiativele, organismele, programele sau infrastructurile regionale, europene sau internaţionale. Prin acest instrument este sprijinită participarea cercetătorilor români la proiectele în parteneriat internațional de tip Joint Programming Initiatives – JPIs, în vederea consolidării sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență.
Prin adresa nr. DPEI nr. 600548/28.06.2022, MCID a aprobat lista proiectelor JPI - PED acceptate la finanțare


Decontare 2023

Pachet documente necesar decontării - 2023
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 07 decembrie 2023.

Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCID nr. 20854/24.06.2022)

Contract de finanţare – se va tipări forma generată de platforma EVoC

Anexe Contract de finanţare:

Anexa II - Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
Anexa III - Deviz cadru - se va tipări forma generată de platforma EVoC;
Anexa IV - Eşalonarea plăţilor - se va tipări forma generată de platforma EVoC;
Anexa V - Convenţia de avans – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
Anexa VI - Ajutor de stat – se descarcă de aici;
Anexa VII - Acordul Ferm de Colaborare – se descarcă de aici;
Anexa VIII - Modalitate de plată – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
Anexa IX - Procedură Raportare şi Monitorizare;
Anexa X - Declaraţie TVA.
Pachetul de informații este supus dezbaterii publice în perioada 02 decembrie 2021 - 03 ianuarie 2022.

Mesajele cu observaţii/recomamdări pot fi transmise pe adresa mihaela.manole@uefiscdi.ro
Știri asociate:
02 Dec 2021

Dezbatere publică pachet de informații Joint Programming Initiatives - JPIs

Este supus dezbaterii publice Pachetul de informații pentru competițiile de proiecte finanța...

https://uefiscdi.gov.ro/joint-programming-initiatives-jpis
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3133, O: 217]