JPI-Oceans

Programului Comun de Cercetare "Mări și oceane sănătoase și productive"(JPI Oceans) a fost înființată în 2011 ca o platformă paneuropeană, deschisă tuturor statelor membre ale UE și țărilor asociate. care investesc în cercetarea marină și maritimă. Membrii JPI Oceans sunt ministere și agenții de finanțare care dezvoltă, finanțează și implementează agende naționale de cercetare. Rolul distinctiv al JPI Oceans este de a acorda prioritate strategică și de a finanța cercetarea și inovarea transnațională, pentru a crește eficiența și impactul pentru mări și oceane sănătoase și productive, în mod durabil.

Acest apel de proiecte este organizat în cadrul Programului Comun de Cercetare „JPI Oceans” în cadrul căruia România este parteneră.
Prioritatea acestui apel este: „Aspecte ecologice ale mineritului de adâncime”. Din 2014, acțiunea comună „JPI Oceans” a demonstrat cu succes modul în care cercetarea științifică integrată poate fi organizată în două proiecte europene de cercetare transdisciplinară (MiningImpact I și II) și modul în care infrastructura de cercetare marină poate fi utilizată în comun și eficient pentru a aborda problemele de cercetare la mare adâncime și a reduce lacunele în cunoștințele științifice.

Scopul acestui apel a fost definit în cadrul unui proces de consultare de un an de zile, în care membrii "JPI Oceans" interesați au invitat oameni de știință, factori de decizie politică, reprezentanți ai industriei și ONG-urilor, să facă un bilanț al lacunelor de cunoștințe și al priorităților viitoare de cercetare. Au fost identificate mai multe aspecte ale impactului mineritului de adâncime care necesită investigații suplimentare sau mai detaliate. Au fost organizate întâlniri cu secretariatul Autorității Internaționale pentru Fundul Mării (International Seabed Authority) pentru a identifica nevoile critice de informații din perspectiva decidenților și a politicilor în acest domeniu.
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro

Link pachet de informații: ERANET/ERANET Cofund: aici

Link website apel: https://jpi-oceans.eu


 • Termenul limită pentru trimiterea pre-punerilor este :            1.03.2024, 17:00 CET;
 • Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este : 30.09.2024, 17:00 CET;
Depunerea și evaluarea aplicatiilor se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.
Fiecare cerere pentru un proiect comun trebuie să implice cercetători din cel puțin trei țări participante la acest apel.
Partenerii autofinanțați, inclusiv parteneri din țări (și/sau regiuni) care nu participă la acest apel sunt admiși, dar nu contribuie la dimensiunea minimă eligibilă a consorțiului. Nu este specificat un număr maxim de parteneri.
Partenerii acestui apel sunt:
 • Belgian Science Policy Office (Belspo), BE;
 • Department of Economy, Science & Innovation,Government of Flanders, BE;
 • German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), DE;
 • Ministry of Universities and Research (MUR), IT;
 • Dutch Research Council (NWO), NW;
 • The National Centre for Research and Development (NCBR), PL;
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development andInnovation Funding (UEFISCDI), RO;
 • Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), UK; 
 • Research Council of Norway (RCN), NW;
Ca urmare a întâlnirilor experților și având în vedere studiile publicate recent, următoarele probleme au fost identificate ca obiective științifice importante:

1. Dinamica ecosistemelor
• analiza funcționării ecosistemelor și a arhitecturii rețelei trofice din adâncurile mării;
• înțelegerea și evaluarea rezilienței ecosistemului;
• înțelegerea tendințelor și variabilității spațiale și temporale naturale în adâncurile mării;
• contabilitatea biodiversității și a bunurilor și serviciilor ecosistemice în adâncurile mării

2. Impactul ecologic al exploatării nodulilor polimetalici
• Stabilirea unor valori-prag care definesc daune grave și dezvoltarea indicatorilor privind sănătatea ecosistemului;
• Investigarea eficacității măsurilor de atenuare și a potențialelor măsuri de restaurare;
• Studierea impactului pe termen lung și cumulativ asupra habitatelor nodulilor polimetalici prin colectarea unor teste prototip;
• Dezvoltarea unui „deep-sea digital twin” și modelarea abordarilor pentru a permite o capacitate de predicție mai bună și o analiză a compromisurilor;
• Analiza comparativă a mineritului terestru și a celui de adâncime privind amprentele lor socio-ecologice, formând o fundație pentru discursul societal ulterioară.

3. Impactul ecologic al exploatării masive de sulfuri
• caracterizarea ecosistemelor pe bază de sulfuri polimetalice la locurile de ventilație inactive;
• investigarea parametrilor abiotici la locurile inactive hidrotermic ale depozitelor masive de sulfuri și a habitatelor învecinate de adâncime;
• studierea impactului ecologic al potenţialelor teste de exploatare a sulfurilor masive, inclusiv identificarea locurilor de testare;

4. Sprijin bazat pe știință pentru guvernare
• analiza preliminară a regimurilor de guvernanță și management propuse;
• definirea și dezvoltarea standardelor și liniilor directoare îmbunătățite pentru liniile de bază, monitorizarea și evaluarea impactului asupra mediului;
• stabilirea de instrumente și criterii de management adaptativ pentru minimizarea impacturilor dăunătoare;
• analizarea implicațiilor etice și a consecințelor societale legate de minerit de adâncime 
https://uefiscdi.gov.ro/jpi-oceans
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2434, O: 187]