M-ERA.NET 3

Titlu proiect: ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green Deal.
Acronim: M.ERA.NET 3
Finantator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Oesterreichische Forschungsfoerderungsgesellschaft – FFG, Austria
Perioada de implementare: 1/03/2021-28/02/2026

Propunerea M-ERA.NET 3 (co-fund), vizează coordonarea eforturilor de cercetare din statele membre participante, regiuni și state asociate în cercetarea și inovarea materialelor, inclusiv materiale pentru bateriile viitoare. O rețea largă de organizații naționale și regionale de finanțare din 29 de state membre și state asociate ale UE și 6 țări din afara UE, va implementa apeluri comune anuale pentru a finanța o cooperare transnațională inovatoare de excelentă în domeniul CDT și activități suplimentare pentru a sprijini comunitatea europeana de cercetare în domeniul materialelor în eforturile de abordare a provocărillor secolului 21.
Continuând activitățile începute anterior în cadrul proiectului M-ERA.NET 2, (3/2016-2/2021), consorțiul M-ERA.NET 3 abordează tehnologiile emergente și domeniile de aplicații conexe, cum ar fi: suprafețe, acoperiri, materiale compozite, fabricare aditivă, modelarea integrată a materialelor. Cercetările care susțin inițiativele pe scară largă în domeniul materialelor si a viitoarelor tehnologii privind bateriile, sunt evidențiate în mod special ca o țintă principală atât a apelului cofinanțat (apel 2021) cât şi a apelurilor aditionale anuale. Ele urmăresc susținerrea economiei circulare și a obiectivelor de dezvoltare durabilă relevante:
• SDG 7: „Energie curată şi accesibilă” prin activarea mobilității electrice bazată pe tehnologii de stocare durabilă a energiei;
• SDG 9: „Inovație industrială și infrastructură”;
Mai multe planuri de acțiune și inițiative relevante vor servi drept ghiduri programatice pentru M-ERA.NET 3 la definirea activităților comune, cum ar fi:
1. Planul de acțiune pentru economia circulară ;
2. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale acesteia ;
3. Comunicarea CE „O planeta curată pentru toți" ;
4. Acordul verde european 

Obiectivele  proiectului M-ERA.NET 3 sunt:
• stabilirea unei viziuni comune și a unei politici multianuale pentru programarea strategică comună;
• implementarea unor apeluri transnaționale comune cofinanțate („Apel 2021”) cu un buget total al apelurilor de cel puțin 50 milioane EUR, inclusiv finanțare suplimentară din partea UE;
• implementarea unei serii de apeluri transnaționale comune anuale suplimentare, fără cofinanțare UE pe toată durata de viață a M-ERA.NET 3;
• mobilizarea un buget total al apelurilor publice în valoare de 150 milioane EUR, cu investiții private suplimentare de 50 milioane EUR. Se preconizează că efectul de pârghie al contribuției UE va atinge un factor de 13, depășind de departe factorul minim necesar de 5;
• monitorizarea proiectelor de CDT finanțate care rezultă din apelul cofinanțat („Apel 2021”), precum și din apelurile suplimentare (necofinanțate);
• evaluarea rezultatelor proiectelor finalizate care au fost finanțate din apelul cofinanțat („Apel 2021”), precum și din apelurile anterioare M-ERA.NET 2016-2020 pe baza unui set convenit de indicatori;
• valorificarea rezultatelor proiectelor finanțate și promovarea utilizării tehnologiilor dezvoltate prin diseminarea bunelor practici (povești de succes) și a evenimentelor intermediare;
• consolidarea bazei pentru cooperarea pan-europeană a programelor de finanțare naționale și regionale pentru cercetarea și inovarea in domeniul materialelor, permise de un cadru flexibil și o abordare cu geometrie variabilă, având ca scop un parteneriat durabil;
• stabilirea unui dialog cu comunitatea europeană și internațională de cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul materialelor, cu o perspectivă specială asupra bateriilor viitoare;
• comunicarea cu publicul larg în ambele direcții, de ex. prin informarea cu privire la rezultatele proiectelor finanțate precum și oferirea de oportunități de a transmite comentarii cu privire la procesul de co-programare pentru programele anuale de lucru;
• sensibilizarea comunității științifice și a factorilor de decizie politică cu privire la potențialele probleme RRI (Cercetare și Inovare Responsabilă) în cercetarea materialelor și elaborarea de orientări RRI pentru acest domeniu.

Parteneri proiect

1. OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH, Austria
2. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN, Belgium;
3. VLAAMSE GEWEST, Belgium;
4. FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS, Belgium;
5. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, Belgium;
6. BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND, Bulgaria;
7. FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO, Brazil;
8. Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés au Québec (PRIMA QUÉBEC), Canada;
9. IDRYMA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS, Cyprus;
10. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY, Czech Republic;
11. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG UND FORSCHUNG, Germany;
12. FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH, Germany;
13. SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM FUR WISSENSCHAFT UND KUNST, Germany;
14. INNOVATIONSFONDEN, Denmark;
15. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR, Estonia;
16. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, Spain;
17. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL,Spain;
18. AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLODE ANDALUCIA, Spain;
19. INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, Spain;
20. CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD-EUSKO  JAURLARITZAGOBIERNO VASCO, Spain;
21. INNOBASQUE AGENCIA VASCA DE LA INNOVACION / INNOBASQUE BERRIKUNTZARENEUSKAL AGENTZIA, Spain ;
22. SUOMEN AKATEMIA, Finland;
23. INNOVAATIORAHOITUSKESKUS BUSINESS FINLAND, Finland;
24. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, France;
25. REGION NOUVELLE-AQUITAINE, France;
26. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI TECHNOLOGIAS, Greece; 
27. NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL, Hungary
28. SCIENCE FOUNDATION IRELAND SFI, Ireland;
29. NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY, Israel;
30. THE ISRAELI MINISTRY OF SCIENCE, CULTURE AND SPORT, Israel;
31. RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS, Iceland;
32. CALABRIA REGIONE, Italy;
33. KOREA INSTITUTE FOR ADVANCEMENT OF TECHNOLOGY Korea (Republic of);
34. Lietuvos mokslo taryba, Lithuania;
35. FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE, Luxembourg;
36. VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA, Latvia;
37. Malta Council for Science and Technology, Malta;
38. NORGES FORSKNINGSRAD, Norway;
39. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU, Poland;
40. NARODOWE CENTRUM NAUKI, Poland;
41. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA, Portugal;
42. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, România;
43. FOUNDATION FOR ASSISTANCE TO SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES, Russia;
44. VERKET FOR INNOVATIONSSYSTEM, Sweden;
45. Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport, Slovenia;
46. SLOVENSKA AKADEMIA VIED, Slovakia;
47. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU, Turkey;
48. MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Taiwan;
49. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, South-Africa;


Obiectivul apelului M-ERA.NET 2024 este de a finanţa proiecte transnaționale care abordeză cercetarea și dezvoltarea materialelor, inclusiv materialele pentru baterii și tehnologiile energetice cu emisii reduse de carbon.

Obiectivele orizontale ale apelului 2024 sunt:

1. Sprijinirea Acordului verde european (Support the European Green Deal) acordând o atenție deosebita tehnologiilor de energie curată și bateriilor viitorului. M-ERA.NET își propune să consolideze contribuția materialelor RTD pentru aplicații legate de energie curată, generarea și recoltarea energiei, stocarea energiei (tehnologii pentru baterii), electrolizatoare și celule de combustibil. M-ERA.NET va sprijini tranziția către economia circulară abordând aspecte precum designul ecologic, designul pentru reciclare, durabilitatea produselor, eficiența procesului cu un consum redus de energie și materiale, rezultând de ex. în produse ușoare.
2. Sprijinirea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Support the achievement of the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDG) ale Națiunilor Unite. M-ERA.NET va contribui la o dezbatere publică mai largă cu privire la impactul cercetării materialelor și potențialul acesteia de a atinge SDG. În special, M-ERA.NET va sprijini SDG 7 („Energie curată și accesibilă”) prin încurajarea cercetării privind tehnologia de stocare durabilă a energiei, SDG 9 („Inovare industrială și infrastructură”) prin îmbunătățirea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale și SDG. 12 („Asigurarea unor modele de consum și producție durabile”) printr-o gestionare ecologică a resurselor naturale și reducerea generării de deșeuri.
3. Beneficii socio-ecologice în contextul cercetării și inovării responsabile (RRI). A apelurile M-ERA.NET vor aborda domenii ale UE cu relevanță socio-ecologică, ilustrând efectele de pârghie pe care cercetarea și inovarea materialelor le au asupra domeniilor ce reflectă nevoi societale semnificative. M-ERA.NET va dezvolta procese responsabile de cercetare și inovare pentru a aborda în mod sistematic dimensiunile socio-ecologice, etice și politice ale cercetării, dezvoltării și utilizării materialelor. Ca parte a acestui fapt, M-ERA.NET necesită ca cercetătorii finanțați să se implice în dimensiunile sociale, etice, politice, de mediu sau culturale ale cercetării propuse. Ca sprijin pentru asta vă rugăm să consultați noile linii directoare M-ERA.NET pentru cercetare și inovare responsabilă (RRI) în contextul științei materialelor incluse în Anexa 5 a ghidului pentru propuneri.
4. Sprijin pentru lanțul de inovare. Folosind cel mai bine rețeaua interdisciplinară, apelurile din M-ERA.NET vor facilita generarea de cunoștințe de-a lungul lanțului de inovare, de la excelenţa în știință și cercetare la aplicații industriale inovatoare.
5. Consolidarea interdisciplinarității. M-ERA.NET este o platformă pentru o abordare integrativă între discipline și domenii de aplicații, făcând din inițiativă un instrument atractiv și eficient pentru proiecte transnaționale comune. 

1.000.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici
Mai multe informatii despre acest apel sunt disponibile pe pagina proiectului: https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2024

- Termen depunere pre-propuneri – 14 mai 2024
- Selecţie pre-propuneri – Sfârşitul lunii septembrie 2024
- Termen depunere propuneri finale – 20 noiembrie 2024
- Transmitere rezultate către coordonatori – februarie 2025
• Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.
• Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte. Eligibilitatea aplicanţilor care solicită finanţare va fi verificată de către agenţiile de finanţare naţionale/regionale.
• Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).
• Formularul de pre-propunere M-ERA.NET solicitat în limba engleză este încărcat în platforma de depunere M ERA.NET. Orice schimbare sau formatare au ca rezultat respingerea oficială a propunerii (aceasta include modificarea fontului și a dimensiunii acestuia, a intervalului între linii, a spațierii, a marginilor, a dimensiunii documentului, secțiuni individuale ale șablonului)
• Durata maximă a proiectului este de 36 de luni;
• Minimum 3 solicitanți (toți solicită finanțare de la o organizație de finanțare listată în Ghidul pentru solicitanți) din cel puțin 3 țări diferite (cel puțin 3 țări europene sau asociate) care participă la apelul 2023; solicitanții care nu solicită finanțare pot participa în plus față de consorțiul minim de 3 solicitanți din 3 țări diferite;
• Coordonatorul proiectului este eligibil și solicită finanțare (de la o organizație de finanțare listată în Ghidul pentru solicitanți)
• Efortul total al unui singur solicitant nu poate depăși 60% din eforturile totale ale proiectului (măsurate în costurile de personal) din propunere
• Efortul total al solicitanților dintr-o țară nu poate depăși 70% din eforturile totale ale proiectului (măsurate în costurile de personal) din propunere
1. Austrian Research Promotion Agency (FFG) - Austria
2. Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) – Belgium
3. Fund for Scientific Research – FNRS (F.R.S.- FNRS) – Belgium
4. Service public de Wallonie (SPW) – Belgium
5. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) –
Brazil
6. Bulgarian National Science Fund (BNSF) – Bulgaria
7. PRIMA Québec – Canada
8. Ministry of Science and Education (MSE) – Croatia
9. Technology Agency of the Czech Republic (TA CR) - Czech Republic
10. Innovation Fund Denmark (IFD) – Denmark
11. Estonian Research Council (ETAG) – Estonia
12. Academy of Finland (AKA) – Finland
13. Business Finland – Finland
14. Agence Nationale de la Recherche (ANR) – France
15. Region Nouvelle-Aquitaine (RNAQ) – France
16. Projektträger Jülich (PtJ) on behalf of Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) – Germany
17. Saxon State Ministry for Science, Culture and Tourism (SMWK) –
Germany
18. National Research, Development, and Innovation Office (NKFIH) –
Hungary
19. Regione Calabria – Italy
20. The National Technological Innovation Authority (Innovation Authority
– IIA) – Israel
21. Ministry of Science and Technology (MOST) – Israel
22. Latvijas Zinātnes padome / Latvian Council of Science (LZP) – Latvia
23. Research Council of Lithuania (LMT) – Lithuania
24. Luxembourg National Research Fund / Fonds National de la
Recherche (FNR) – Luxembourg
25. The Research Council of Norway (RCN) – Norway
26. National Centre for Research and Development (NCBR) – Poland
27. National Science Centre (NCN) – Poland
28. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and
Innovation Funding (UEFISCDI) – Romania
29. Slovak Academy of Sciences (SAS) - Slovak Republic
30. Ministrstvo za visoko solstvo, znanost in inovacije (MVZI) – Slovenia
31. Department of Science and Innovation (DSI) – South Africa
32. Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) - South Korea
33. Agencia Estatal de Investigación (AEI) – Spain
34. IDEPA - Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(Regional Economic Development Agency) – Spain
35. EJ-GV (EUSKO JAURLARITZA – GOBIERNO VASCO) – Spain
36. VINNOVA - Verket för innovationssystem – Sweden
37. National Science and Technology Council (NSTC) – Taiwan
38. The Scientific and Technological Research Council of Turkey
(TÜBİTAK) – Turkey

Pentru apelul de proiecte din 2024 sunt definite următoarele șase prioritati:

1. Materiale durabile avansate pentru energie (Sustainable advanced materials for energy)
2. Suprafețe inovative, acoperiri și interfețe (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
3. Compozite de înaltă performanță (High performance composites)
4. Materiale funcționale (Functional materials)
5. Materiale care abordează provocările de mediu (Materials addressing environmental challenges)
6. Materiale de ultimă generație pentru electronice avansate (Next generation materials for advanced electronics)

Persoane de contact:
Cristina MUSCALU (Coteț)
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Domnica Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
Știri asociate:
https://uefiscdi.gov.ro/m-era-net-3
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3872, O: 219]