M-ERA.NET 3

Titlu proiect: ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green Deal.
Acronim: M.ERA.NET 3
Finantator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Oesterreichische Forschungsfoerderungsgesellschaft – FFG, Austria
Perioada de implementare: 1/03/2021-28/02/2026

Propunerea M-ERA.NET 3 (co-fund), vizează coordonarea eforturilor de cercetare din statele membre participante, regiuni și state asociate în cercetarea și inovarea materialelor, inclusiv materiale pentru bateriile viitoare. O rețea largă de organizații naționale și regionale de finanțare din 29 de state membre și state asociate ale UE și 6 țări din afara UE, va implementa apeluri comune anuale pentru a finanța o cooperare transnațională inovatoare de excelentă în domeniul CDT și activități suplimentare pentru a sprijini comunitatea europeana de cercetare în domeniul materialelor în eforturile de abordare a provocărillor secolului 21.
Continuând activitățile începute anterior în cadrul proiectului M-ERA.NET 2, (3/2016-2/2021), consorțiul M-ERA.NET 3 abordează tehnologiile emergente și domeniile de aplicații conexe, cum ar fi: suprafețe, acoperiri, materiale compozite, fabricare aditivă, modelarea integrată a materialelor. Cercetările care susțin inițiativele pe scară largă în domeniul materialelor si a viitoarelor tehnologii privind bateriile, sunt evidențiate în mod special ca o țintă principală atât a apelului cofinanțat (apel 2021) cât şi a apelurilor aditionale anuale. Ele urmăresc susținerrea economiei circulare și a obiectivelor de dezvoltare durabilă relevante:
• SDG 7: „Energie curată şi accesibilă” prin activarea mobilității electrice bazată pe tehnologii de stocare durabilă a energiei;
• SDG 9: „Inovație industrială și infrastructură”;
Mai multe planuri de acțiune și inițiative relevante vor servi drept ghiduri programatice pentru M-ERA.NET 3 la definirea activităților comune, cum ar fi:
1. Planul de acțiune pentru economia circulară ;
2. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale acesteia ;
3. Comunicarea CE „O planeta curată pentru toți" ;
4. Acordul verde european 

Obiectivele  proiectului M-ERA.NET 3 sunt:
• stabilirea unei viziuni comune și a unei politici multianuale pentru programarea strategică comună;
• implementarea unor apeluri transnaționale comune cofinanțate („Apel 2021”) cu un buget total al apelurilor de cel puțin 50 milioane EUR, inclusiv finanțare suplimentară din partea UE;
• implementarea unei serii de apeluri transnaționale comune anuale suplimentare, fără cofinanțare UE pe toată durata de viață a M-ERA.NET 3;
• mobilizarea un buget total al apelurilor publice în valoare de 150 milioane EUR, cu investiții private suplimentare de 50 milioane EUR. Se preconizează că efectul de pârghie al contribuției UE va atinge un factor de 13, depășind de departe factorul minim necesar de 5;
• monitorizarea proiectelor de CDT finanțate care rezultă din apelul cofinanțat („Apel 2021”), precum și din apelurile suplimentare (necofinanțate);
• evaluarea rezultatelor proiectelor finalizate care au fost finanțate din apelul cofinanțat („Apel 2021”), precum și din apelurile anterioare M-ERA.NET 2016-2020 pe baza unui set convenit de indicatori;
• valorificarea rezultatelor proiectelor finanțate și promovarea utilizării tehnologiilor dezvoltate prin diseminarea bunelor practici (povești de succes) și a evenimentelor intermediare;
• consolidarea bazei pentru cooperarea pan-europeană a programelor de finanțare naționale și regionale pentru cercetarea și inovarea in domeniul materialelor, permise de un cadru flexibil și o abordare cu geometrie variabilă, având ca scop un parteneriat durabil;
• stabilirea unui dialog cu comunitatea europeană și internațională de cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul materialelor, cu o perspectivă specială asupra bateriilor viitoare;
• comunicarea cu publicul larg în ambele direcții, de ex. prin informarea cu privire la rezultatele proiectelor finanțate precum și oferirea de oportunități de a transmite comentarii cu privire la procesul de co-programare pentru programele anuale de lucru;
• sensibilizarea comunității științifice și a factorilor de decizie politică cu privire la potențialele probleme RRI (Cercetare și Inovare Responsabilă) în cercetarea materialelor și elaborarea de orientări RRI pentru acest domeniu.

Parteneri proiect

1. OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH, Austria
2. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN, Belgium;
3. VLAAMSE GEWEST, Belgium;
4. FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS, Belgium;
5. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, Belgium;
6. BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND, Bulgaria;
7. FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO, Brazil;
8. Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés au Québec (PRIMA QUÉBEC), Canada;
9. IDRYMA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS, Cyprus;
10. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY, Czech Republic;
11. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG UND FORSCHUNG, Germany;
12. FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH, Germany;
13. SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM FUR WISSENSCHAFT UND KUNST, Germany;
14. INNOVATIONSFONDEN, Denmark;
15. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR, Estonia;
16. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, Spain;
17. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL,Spain;
18. AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLODE ANDALUCIA, Spain;
19. INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, Spain;
20. CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD-EUSKO  JAURLARITZAGOBIERNO VASCO, Spain;
21. INNOBASQUE AGENCIA VASCA DE LA INNOVACION / INNOBASQUE BERRIKUNTZARENEUSKAL AGENTZIA, Spain ;
22. SUOMEN AKATEMIA, Finland;
23. INNOVAATIORAHOITUSKESKUS BUSINESS FINLAND, Finland;
24. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, France;
25. REGION NOUVELLE-AQUITAINE, France;
26. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI TECHNOLOGIAS, Greece; 
27. NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL, Hungary
28. SCIENCE FOUNDATION IRELAND SFI, Ireland;
29. NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY, Israel;
30. THE ISRAELI MINISTRY OF SCIENCE, CULTURE AND SPORT, Israel;
31. RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS, Iceland;
32. CALABRIA REGIONE, Italy;
33. KOREA INSTITUTE FOR ADVANCEMENT OF TECHNOLOGY Korea (Republic of);
34. Lietuvos mokslo taryba, Lithuania;
35. FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE, Luxembourg;
36. VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA, Latvia;
37. Malta Council for Science and Technology, Malta;
38. NORGES FORSKNINGSRAD, Norway;
39. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU, Poland;
40. NARODOWE CENTRUM NAUKI, Poland;
41. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA, Portugal;
42. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, România;
43. FOUNDATION FOR ASSISTANCE TO SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES, Russia;
44. VERKET FOR INNOVATIONSSYSTEM, Sweden;
45. Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport, Slovenia;
46. SLOVENSKA AKADEMIA VIED, Slovakia;
47. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU, Turkey;
48. MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Taiwan;
49. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, South-Africa;


Obiectivele orizontale pentru apelul 2023 sunt:

1. Sprijinirea Acordulului verde european (the European Green Deal), sporind atenția asupra tehnologiilor de energie curată și a bateriilor viitoare
M-ERA.NET își propune să consolideze contribuția cercetării și dezvoltării materialelor pentru aplicații legate de energie curată și tehnologii privind bateriile. M-ERA.NET va sprijini tranziția către economia circulară prin abordarea unor aspecte precum: proiectarea ecologică, durabilitatea produselor, eficiența proceselor cu consum redus de energie și materiale.

2. Sprijinirea și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite
M-ERA.NET va contribui la o dezbatere publică mai largă asupra impactului cercetării materialelor și a potențialului său de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. În special, M-ERA.NET va sprijini SGG 7 („Energie accesibilă și curată”) prin promovarea cercetării privind tehnologia de stocare a energiei durabile și SDG 9 („Inovație industrială și infrastructură”) prin modernizarea capacităților tehnologice din sectoarele industriale.
3. Beneficii socio-ecologice în contextul RRI:
Apelurile M-ERA.NET vor aborda domeniile UE de relevanță socio-ecologică, ilustrând efectele de pârghie pe care cercetarea și inovarea materialelor le au asupra domeniilor care reflectă nevoile societale semnificative. M-ERA.NET va dezvolta procese responsabile de cercetare și inovare pentru a aborda sistematic dimensiunile socio-ecologice, etice și politice ale cercetării, dezvoltării și utilizării materialelor.
4. Sprijin pentru lanțul de inovare:
Folosind cel mai bine rețeaua interdisciplinară, apelurile din M-ERA.NET vor facilita generarea de cunoștințe de-a lungul lanțului de inovare, de la excelenţa în știință și cercetare la aplicații industriale inovatoare.
5. Consolidarea interdisciplinarității:
M-ERA.NET este platforma pentru o abordare integrativă între discipline și domenii de aplicații, făcând din inițiativă un instrument atractiv și eficient pentru proiecte transnaționale comune. 
1.000.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici
Mai multe informatii despre acest apel sunt disponibile pe pagina proiectului: https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2023
 • 1 Martie 2023 - Lansare apel
 • 16 Mai 2023 - Termen depunere pre-propuneri
 • 21 Noiembrie 2023 - Termen depunere propuneri finale

 • Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.
 • Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
 • Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).
 • Formularul de pre-propunere M-ERA.NET solicitat în limba engleză este încărcat în platforma de depunere M ERA.NET ;
 • Durata maximă a proiectului este de 36 de luni;
 • Minimum 3 solicitanți (toți solicită finanțare de la o organizație de finanțare listată în Ghidul pentru solicitanți) din cel puțin 3 țări diferite (cel puțin 3 țări europene sau asociate) care participă la apelul 2023; solicitanții care nu solicită finanțare pot participa în plus față de consorțiul minim de 3 solicitanți din 3 țări diferite;
 • Coordonatorul proiectului este eligibil și solicită finanțare (de la o organizație de finanțare listată în Ghidul pentru solicitanți)
 • Efortul total al unui singur solicitant nu poate depăși 60% din eforturile totale ale proiectului (măsurate în costurile de personal) din propunere
 • Efortul total al solicitanților dintr-o țară nu poate depăși 70% din eforturile totale ale proiectului (măsurate în costurile de personal) din propunere
 • Pre-propunerea este recomandată pentru depunerea propunerii finale complete de către cel puțin 2 organizații de finanțare din 2 țări diferite ale consorțiului de apel M-ERA.NET
1. Osterreichische Forschungsforderungsgesellschaft Mbh (FFG) - Austria
2. Fonds Voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) – Belgia
3. National Fund for Scientific Research (FRS – FNRS) – Belgia
4. Service Public Wallonie (SPW) – Belgia
5. Bulgarian National Science Fund (BNSF) – Bulgaria
6. Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés au Québec (PRIMA) - Canada
7. Ministry of Science and Education (MSE) – Croatia
8. Technologicka Agentura Ceske Republiky (TACR) - Czech Republic
9. Innovation Fund Denmark (IFD) – Danemarca
10. Estonian Research Council (ETAg) – Estonia
11. Academy of Finland (AKA) – Finlanda
12. Business (BF) – Finlanda
13. French National Research Agency (ANR) – Franta
14. Region Nouvelle-Aquitaine (RNAQ) – France
15. Federal Ministry of Education and Research (BMBF/PtJ) – Germania
16. Saxon State Ministry of Science and Art (SMWK) – Germania
17. National Research, Development and Innovation Office (NKFIH) 
18. National Technological Innovation Authority (IIA) - Israel;
19. The Israeli Ministry Of Science, Culture And Sport (MOST-IL) – Israel
20. Calabria Regione (CAR) – Italia
21. Latvian Council of Science (LZP) – Letonia
22. Research Council of Lithuania (LMT) – Lituania
23. Fonds National De La Recherche (FNR) – Luxembourg
24. The Research Council of Norway (RCN) – Norvegia
25. The National Centre for Research and Development (NCBR) – Polonia
26. National Science Centre (NCN) – Polonia
27. Executive Agency for Higher Education, Research, Development & Innovation Funding (UEFISCDI) – Romania
28. Slovak Academy of Sciences (SAS) – Slovacia
29. Ministry of Higher Education, Science and Innovation (MVZI) – Slovenia
30. Department Of Science And Innovation (DSI) – Africa de Sud
31. Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) – Coreea de Sud
32. Ministry of Science and Innovation (AEI) – Spania
33. Economic Development Agency of the Principality of Asturias (IDEPA) – Spania
34. Innobasque Agencia Vasca De La Innovacion (EJ-GV/Innobasque) – Spania
35. Sweden's innovation agency (VINNOVA) – Suedia
36. National Science and Technology Council (NSTC) – Taiwan
37. Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TUBITAK) - Turcia
Pentru apelul de proiecte din 2023 sunt definite următoarele șase prioritati:

1. Materiale durabile avansate pentru energie (Sustainable advanced materials for energy)
2. Suprafețe inovative, acoperiri și interfețe (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
3. Compozite de înaltă performanță (High performance composites)
4. Materiale funcționale (Functional materials)
5. Materiale si tehnologii avansate pentru aplicațiile de sănătate (Advanced materials and technologies for health applications)
6. Materiale de ultimă generație pentru electronice avansate (Next generation materials for advanced electronics)
Persoane de contact:
Cristina MUSCALU (Coteț)
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Domnica Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
Știri asociate:
https://uefiscdi.gov.ro/m-era-net-3
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2754, O: 217]