MarTERA

Maritime and Marine Technologies for a New ERA
Acronim: MarTERA
Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Forschungszentrum Julich GmbH, Germany
Perioada de implementare: 2016/12/01-2021/11/30

Descriere:

MarTERA este un proiect de tip ERA-NET Cofund finanţat în cadrul programului Orizont 2020 al Comisiei Europene. Scopul general al proiectului MarTERA îl constitue consolidarea Spațiului European de Cercetare (ERA) în domeniul tehnologiilor marine şi maritime, precum și a dezvoltării aşa-numitei „ Economii Albastre”.

Consorțiul MarTERA, format din 16 țări partenere, va organiza și va cofinanța împreună cu UE o cerere comună de proiecte transnaționale de cercetare în diferite domenii tematice, în anul 2017. În plus, sunt planificate activități suplimentare, dincolo de acest apel cofinanțat, pentru a contribui la dezvoltarea priorităţílor naționale, precum și la implementarea Agendei Strategice de Cercetare a inițiativelor JPI Oceans și WATERBORNE.
MarTERA se focalizează pe tehnologii (în loc de sectoare) datorită potenţialului mare de impact al acestora asupra unei game largi de domenii de aplicare.

Obiectivele proiectului:
  • cercetarea națională și europeană în mai multe sectoare marine și maritime este deseori insuficient coordonată
  • sinergiile pentru punerea în aplicare a obiectivelor comune ar putea fi realizate numai printr-o mai bună coordonare și armonizare a focarelor programelor de finanțare. Deși proiectele de colaborare finanțate de CE sunt adesea destul de mari și complexe pentru a atrage participarea în special a IMM-urilor, sistemele naționale de finanțare oferă oportunități limitate de a colabora cu parteneri străini, în special dacă finanțarea transfrontalieră este imposibilă;
  • participarea la proiecte transnaționale oferă avantaje prin utilizarea finanțării naționale respective pentru a aborda proiecte complexe care nu pot fi realizate doar de o singură ţară;
  • proiectele transnaționale oferă o șansă mai mare ca inovarea să intre pe noi piețe;
  • perspectiva transversală în dezvoltarea tehnologică poate duce la inovații capabile să beneficieze de mai mult de un sector, crescând astfel impactul proiectelor transnaționale finanțate;
  • aducerea împreună a actorilor din industrie și de cercetare dincolo de frontiere va consolida poziția economică a Europei care sprijină creșterea albastră;
  • prin cooperare transnațională este posibil să se creeze o masă critică și să se concentreze excelența asupra descoperirilor precompetitive, care pot aduce beneficii industriei marine și maritime în general și le vor face mai competitive pe termen lung, menținând astfel avantajul competitiv al Europei;
  • crearea unei mase critice și abordarea nevoilor tehnologiilor în operațiunile marine și maritime.

Parteneri:

• Forschungszentrum Jülich GmbH, Projektträger Jülich -JÜLICH, Germany
• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie-BMWi, Germany
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina
• National Academy of Sciences of Belarus (NASB), Belarus
• Flanders Innovation and Entrepreneurship-VLAIO, Belgium
• Agence Nationale de la Recherche-ANR, France
• Ministere de L’Ecologie, du Developpement Durable de L'Energie-MEEM, France
• Marine Institute-MI, Ireland
• Ministerio dell'Instruzione, Dell'Università e della Ricerca-MIUR, Italy
• Ministry for Education and Employement-MCST, Malta
• Nederlandse Organisattie Voor Wetenschappelijk Onderzoek-NWO, Netherlands
• Norges Forskningsrad-RCN, Norway
• Narodowe Centrum Badan I Rozwoju-NCBR, Poland
• Fundação para a Ciência e a Tecnologia -FCT, Portugal
• Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii-UEFISCDI, Romania
• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI, Spain
• Turkey - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBITAK, Turkey
Proiectul MarTERA urmărește  aprofundarea, extinderea și consolidarea cooperării transnaționale stabilite pe baza experiențelor dobândite și a structurilor de cooperare existente ale proiectelor ERA-NET anterioare, în domeniul tehnologiilor maritime (MARTEC I și II). Pe baza cooperării dintre MARTEC și JPI Oceans, pentru proiectele transnaționale va fi disponibilă o gamă mai largă de subiecte și cu o finanțare mai mare.

Sectoarele cu un potențial ridicat din „economie albastră” sustenabilă, cum ar fi transportul pe apă, construcția navală și reparația navelor, activitățile offshore și submarine, monitorizarea și observarea, pot sprijini creșterea durabilă a sectoarelor marin și maritim în ansamblul lor și pot utiliza potențialul oceanelor europene, mărilor și coastelor pentru locuri de muncă, pentru crearea de valoare adăugată și durabilitate. Progresele tehnologice sunt importante pentru îmbunătățirea guvernanței oceanelor care reprezintă o piață importantă pentru industriile maritime, reamintind că țările europene cheltuiesc anual aproximativ 1 miliard de euro pentru achiziționarea și funcționarea infrastructurii pentru monitorizarea mărilor și oceanelor.

Cercetarea, dezvoltarea și inovarea (CDI) concentrate și orientate pe priorităților comune în domeniul cercetării vor stimula tehnologiile maritime și maritime în Europa. În această rețea de rețele extrem de competitive, colaborarea transnațională și inițiativele comune reprezintă cheia succesului. Obiectivul principal al proiectului MarTERA este de a aborda o serie de provocări actuale care pot fi identificate după cum urmează:

• Cercetarea națională și europeană în mai multe sectoare marine și maritime este deseori insuficient coordonată. Sinergiile pentru punerea în aplicare a obiectivelor comune ar putea fi realizate numai printr-o mai bună coordonare și armonizare a programelor de finanțare; Deși proiectele de colaborare finanțate de CE sunt adesea destul de mari și de complexe pentru a atrage participarea în special a IMM-urilor, sistemele naționale de finanțare oferă oportunități limitate de a colabora cu parteneri străini, în special dacă finanțarea transfrontalieră nu este posibilă;
• Participarea la proiecte transnaționale oferă avantaje prin utilizarea finanțării naționale pentru a aborda proiecte complexe ce nu pot fi realizate doar de o singură națiune;
• Proiectele transnaționale oferă o șansă mai mare ca inovarea să intre pe noi piețe;
• Perspectiva transversală în dezvoltarea tehnologică poate duce la inovații de care pot beneficia mai multe sectoare, crescând astfel impactul proiectelor transnaționale finanțate.
• Cooperarea actorilor din industrie și din cercetare dincolo de frontiere va consolida poziția economică a Europei care sprijină economia „economie albastră”.
• Prin cooperare transnațională este posibila crearea unei mase critice in cercetare, și concentrarea excelenței legate de descoperirile precompetitive, care pot aduce beneficii industriei maritime și maritime în general, făcâdu-le mai competitive pe termen lung și , menținând astfel avantajul competitiv al Europei.
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
4
Proiecte depuse Ro
1
Proiecte finanţate Ro

https://www.martera.eu/joint-calls

Criteriile de eligibilitate naţionale sunt disponibile aici.
Aplicanţii sunt rugaţi să consulte pachetul de informaţii pentru proiecte tip ERA-NET Cofund aici.


Termenul de trimitere a pre-propunerii de proiect este: 29.03.2019, 17:00 CET.
Termenul de trimitere a propunerii finale este: 06.09.2019, 17:00 CET.
Apelul 2019 va fi implementat în două etape: o etapă de pre-propunere și o etapă propunere completă. În etapa 2 trebuie prezentată propunerea completă a proiectului. După depunerea pre-propunerilor prin intermediul paginii web MarTERA, propunerile vor fi evaluate pentru eligibilitate și vor fi selectate pentru etapa 2. Coordonatorul proiectului trebuie să prezinte propunerea în numele consorțiului. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale programului Orizont 2020.
Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte. Pot participa parteneri de tipul: organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).companii (IMM-uri, întreprinderi mari).
Consorțiul proiectului trebuie să fie format din cel puțin două entități juridice eligibile independente, din cel puțin două state membre europene sau țări asociate enumerate în capitolul 3.2. Persoanele juridice /consorții din Belarus sunt eligibile pentru finanțare, dar trebuie să aibă în consorțiile lor cel puțin două entități juridice eligibile independente din cel puțin două state membre diferite sau țări asociate listate la capitolul 3.2.
Proiectele pot fi finanţate pe o perioada de 36 de luni, funcţie de reglementarile individuale ale organizaţiilor de finanţare.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie-BMWi, Germany National
Academy of Sciences of Belarus –NASB, Belarus
Fund for Accompanying Economic and Innovation Policy-VLAIO, Belgium
Agence Nationale de la Recherche-ANR, France
Marine Institute-MI, Irland
Ministry for Education and Employment-MCSTE, Malta
The Research Council of Norway-RCN, Norway
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju-NCBR, Poland
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii –UEFISCDI, Romania
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI, Spain
The Scientific and Technological Research Council of Turkey – TÜBITAK, Turkey
Department of Science and Technology-DST, South Africa
Ministry of Educations and Science of LatviaDomeniul tematic este o continuare naturală și o extindere a activităților anterioare întreprinse în cadrul proiectelor MARTEC I & II și este în concordanță cu domeniile strategice ale Agendei Strategice de Cercetare și Inovare (SRIA) a JPI Oceans. Prin urmare, organizațiile participante au convenit să împartă subiectele acestui apel cofinanțat în următoarele cinci arii prioritare (AP):
Aria prioritară 1: Tehnologii maritime ecologice prietenoase
Aria prioritară 2: Dezvoltarea de materiale și structuri noi
Aria prioritară 3: Senzori, automatizare, monitorizare și observații
Aria prioritară 4: Fabricare avansata și producție
Aria prioritară 5: Siguranţă și securitate

Documentele acestui apel includ o anexa ce contine matricea ariilor prioritare finanțate de fiecare țară /regiune participantă și regulamentele naționale. Rețineți că nu toate ariile prioritare sunt finanțate de fiecare țară / regiune participantă.
Persoane de contact:
Domnica Coteț
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
Cristina Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Știri asociate:
17 Dec 2018

Apel deschis proiect MarTERA

În cadrul proiectului Maritime and Marine Technologies for a New ERA (MarTERA) a fost lansat apelul de proiecte 2019.

https://uefiscdi.gov.ro/martera
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6743, O: 524]