Screenshot 1

Noua versiune a platformei Study in Romania a fost lansată

UEFISCDI a lansat versiunea revizuită a platformei Study in Romania. La șase ani de la creare, în platformă sunt disponibile peste 3.760 de programe de studiu în limba română, engleză, franceză, germană, spaniolă și maghiară, pentru aproximativ 50 de universități de stat și private.


Study in Romania 2.0 include o serie de noutăți: interfață mai prietenoasă, informații relevante despre universitățile românești și programele de studiu, dar și interconectarea platformei cu alte baze de date dezvoltate de UEFISCDI, precum Registrul Matricol Unic (RMU) și platforma naţională de colectare a datelor statistice pentru învăţământul superior (ANS).

Noua versiune Study in Romania oferă detalii cheie despre universitățile românești, precum numărul total de studenți, numărul studenților internaționali, numărul facultăților și programelor de studiu per universitate, existența anului pregătitor de limba română în oferta educațională, numărul de cadre didactice, numărul cantinelor/căminelor existente și, nu în ultimul rând, evidențierea apartenenței universităților la anumite consorții internaționale.

Versiunea revizuită a platformei Study in Romania a fost realizată în cadrul proiectului ”Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc”, derulat în perioada 2018 – 2022, coordonat de către UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educaţiei și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

Study in Romania este un instrument de diplomație culturală, util atât în procesul dezvoltării internaționalizării educației, cât și în cel de informare a studenţilor români privind oferta educaţională din România.

Obiectivele principale ale platformei Study in Romania sunt:
  • atragerea de studenți internaționali, promovând astfel internaționalizarea educației, cât și creșterea diversității;
  • creșterea vizibilității ofertei de studiu, dar și a condițiilor de trai și de lucru în România, prin transparentizare și promovarea facilităților oferite la nivel național;
  • creșterea participării tinerilor români din diverse medii la învățământ superior.
Rolul Study in Romania este multi-dimensional, pe de o parte promovează România ca destinație de studiu, prezentând informații despre oferta educațională românească, iar pe de altă parte, susține universitățile românești, prin oferirea unei imagini umbrelă sub egida căreia să se poată promova la nivel internațional.  
Mai multe detalii
Știri asociate:
08 Jun 2022

StudyinRomania app - prima aplicație de mobil ce prezintă oferta educațională a universităților românești

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și...

Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2478, O: 133]