banner 1920x1080

UEFISCDI în 2021

 2021 an în care am marcat premiere precum:
 • lansarea versiunii beta a platformei Accelerate Romania - cartografierea celor mai importanți actori ai ecosistemului de inovare din România, crearea de punți de colaborare între aceștia;

 • constituirea Inițiativei Cloud pentru Știință Deschisă - RO-NOSCI - UEFISCDI inițiator al demersurilor de aliniere a României la principalele acțiuni europene privind Could-ul European pentru Știință, alături de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH;

 • lansarea primului video de promovare a învățământului superior românesc și atragere studenți internaționali - realizat sub umbrela Study in Romania, clipul are ca obiectiv prezentarea oportunităţilor pe care România le oferă studenţilor internaționali şi este, totodată, primul pas în strategia de rebranding a platformei. Clipul se adresează tinerilor din străinătate, cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani, interesaţi să urmeze un program de studiu în universităţile din România, pe durata unui întreg ciclu de studiu sau pentru un semestru. Materialul prezintă punctele forte ale învățământului superior românesc, oportunităţile oferite de piaţa muncii şi principalele atracţii de interes pentru tineri;

 • aprobarea Planului de Egalitate de Gen în UEFISCDI – deschiderea dialogului, în cadrul comunității CDI, despre importanța egalității de gen prin intermediul modelului de bună practică pus la dispoziția celor interesați;

 • înființarea Unității Punctului Național de Contact Orizont Europa - continuarea demersurilor întreprinse de-a lungul timpului de a facilita accesul comunității CDI la Programul Orizont Europa prin profesionalizarea serviciilor oferite;

 • lansarea podcast-ului Research in the spotlight - pentru cei pasionați de știință având ca protagoniști directorii Proiectelor Colaborative de Cercetare finanțate în cadrul Programului Cercetare - Granturi SEE, în anul 2018. Un demers al UEFISCDI de a susține comunicarea științei.
Am mizat, în continuare, pe instrumentele online ce permit digitalizarea serviciilor și activităților:
 • lansarea platformei suport pentru procesul de abilitare în conformitate cu legislația în vigoare;
 •  realizarea, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, a unui modul, întegrat în Study in Romania,de aplicare la bursele oferite de statul român cetățenilor din țări non-UE. 
Am continuat demersurile privind oferirea unui cadru pentru corelarea agendei de cercetare națională cu a altor organizații internaționale, de a întări colaborarea transdisciplinară și experiențele de co-creare în cercetare și inovare, precum și facilitarea utilizării expertizei disponibile la nivel global prin:
 • Lansare apel proiect Long-Term Joint European Union - African Union Research and Innovation Partnership on Renewable Energy (LEAP-RE);
 • European Partnership for Clean Energy Transition despus la nivelul Programului Cadru Orizont Europa;
 • European Partnership Water Security for the Planet (Water4All) depus la nivelul Programului Cadru Orizont Europa;
 • European Partnership – driving urban transitions to a sustainable future (DUT);
 • European Partnership for rescuing biodiversity to safeguard life on Earth.
Nu în ultimul rând Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027, eborată de către UEFISCDI, a intrat oficial în dezbatere publică în vederea adoptării.
Știri asociate:
03 Jul 2024

Raport UEFISCDI 2023

În anul 2023 am continuat dezvoltarea și implementarea politicilor publice care vizează îmbunătățirea calității, accesibilității, internaționalizării și relevanței învățămân...

29 May 2023

Raport UEFISCDI 2022

Anul 2022 a fost unul bun, cu confirmări și consolidări, dar mai ales cu deschideri spre viitor. Am continuat și extins parteneriatele la nivel internațional și am contribuit major la con...

Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2339, O: 133]