RO-NOSCI


UEFISCDI, prin Open Science Knowledge Hub Romania, derulează o serie de proiecte în domeniul științei deschise, oferind comunității academice și științifice din România informații și acces la resurse actualizate, reprezentând principalul punct de contact cu inițiativele internaționale în ceea ce privește știința deschisă.

La nivel european, principalul suport pentru dezvoltarea ecosistemului științei deschise este oferit de European Open Science Cloud (EOSC), ce va fi dezvoltat în perioada 2021-2027 în cadrul programului de cercetare-inovare Horizon Europe.
În prezent sunt în derulare proiecte suport EOSC care au rolul de a stimula participarea țărilor din diverse regiuni ale Europei la promovarea, extinderea și utilizarea resurselor acestui ecosistem. Modalitatea principală adoptată de aceste proiecte pentru activarea participării la nivel național o reprezintă inițiativele naționale Open Science Cloud (NOSCI).

UEFISCDI, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București - membri ai EOSC Association, participă la proiectul european ”NI4OS Europe - National Initiatives for Open Science in Europe”, în cadrul căruia au inițiat, conform cerințelor de proiect, procesul de constituire a inițiativei naționale privind cloud-ul pentru știința deschisă - RO-NOSCI. Partener în coordonarea acestei inițiative naționale este și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH, parte în proiectul european ”EGI-ACE: Advanced Computing for EOSC”.

RO-NOSCI reprezentă o coaliție de organizații la nivel național având ca scop: constituirea cloud-ului național pentru știința deschisă, în contextul dezvoltării ecosistemului EOSC; optimizarea și coordonarea activităților privind integrarea infrastructurilor și serviciilor naționale în EOSC; facilitarea accesului mediului academic și de cercetare la resursele EOSC; promovarea și implementarea politicilor privind știința deschisă la nivel național. RO-NOSCI este o coaliție fără personalitate juridică, iar aderarea la ea nu implică angajamente financiare.

Împreună, partenerii acestei inițiative: ICI București, IFIN-HH și UEFISCDI au organizat în data de 17 iunie 2021, în intervalul orar 10.00-12.00, la sediul IFIN-HH, prima întâlnire RO-NOSCI pentru detalierea contextului de constituire, a obiectivelor și activităților prevăzute în Memorandumul de înțelegere care stă la baza acestei inițiative, precum și a etapelor ce urmează a fi parcurse.

Agenda întâlnirii se regăsește aici.

Prezentările susținute în cadrul evenimentului pot fi accesate folosind link-urile de mai jos:
https://uefiscdi.gov.ro/ro-nosci
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4254, O: 144]
Informare! Direcția Învățământ Superior își desfășoară activitatea într-un nou sediu situat în Str. Frumoasă nr. 30 . Până la reconectarea rețelei telefonice, vă rugăm să aveți amabilitatea de a transmite solicitările dvs. pe email la adresele disponibile aici: https://uefiscdi.gov.ro/organigrama sau să ne contactați la nr. de telefon 021 3023 850.