Premierea rezultatelor cercetării - articole

Scop:
Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.
14.039.999
RON
3.052.173
EUR
Fonduri totale
3.268
Proiecte depuse
3.119
Proiecte finanţate
Până la această dată pentru aplicaţiile din competiţia PRECISI 2018, au fost efectuate plăţi în valoare de 3.016.797 lei reprezentând 75,42% din valoarea aprobată pentru anul 2018.
Notă:
  • Prin Ordinul MCI nr. 1028 din data de 14.12.2018, a fost suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 1.988.797 lei, astfel bugetul maxim alocat este de  14.039.999 lei.

  • Prin Ordinul MCI nr. 1021 din data de 14.12.2018, a fost suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 1.763.832 lei, astfel bugetul maxim alocat este de  12.051.202 lei.

  • Prin Ordinul MCI nr. 1003 din data de 04.12.2018, a fost suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 6.287.370 lei, astfel bugetul maxim alocat este de 10.287.370 lei.

  • Prin Ordinul MCI nr. 823 din data de 26.09.2018, a fost suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 1.000.000 lei, astfel bugetul maxim alocat este de 4.000.000 lei.
Rezultate articole - pentru Lista 2

Rezultate articole - pentru Lista 5

*Finanţarea cererilor depuse din lista 5 - rezultate partiale 2 s-a efectuat ţinând cont de ordinea depunerii aplicaţiilor (data de finalizare a cererii), cu încadrarea în bugetul suplimentar alocat (1.000.000 lei).Lista 1 - cereri premiere depuse (20 aprilie 2018, ora 13.00)
Până în data de 20 aprilie 2018, ora 13.00, au fost depuse 284 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 1.200.000 lei.
Plata, cu încadrarea în bugetul competiţiei 2018 de 3.000.000 lei, se face în ordinea depunerii cererilor de premiere, după validarea de către UEFISCDI a informaţiilor cuprinse în cereri.


Lista 2 - cereri premiere depuse (20 aprilie - 04 mai 2018, ora 13.00)

În perioada 20 aprilie - 04 mai 2018, ora 13.00, au fost depuse 78 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 272.000 lei.

Lista 3 - cereri premiere depuse (04 mai - 04 iunie 2018, ora 13.00)
În perioada 04 mai - 04 iunie 2018, ora 13.00, au fost depuse 43 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 146.000 lei.

Lista 4 - cereri premiere depuse (04 iunie - 04 iulie 2018, ora 13.00)
În perioada 04 iunie- 04 iulie 2018, ora 13.00, au fost depuse 51 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 248.000 lei.

Lista 5 - cereri premiere depuse (04 - 09 iulie 2018, ora 13.00)
În perioada 04 - 09 iulie 2018, ora 13.00, au fost depuse 607 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 şi 2018 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 2.902.000 lei.

Lista 6 - cereri premiere depuse (09 - 23 iulie 2018, ora 13.00)
În perioada 09 - 23 iulie 2018, ora 13.00, au fost depuse 738 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 şi 2018 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 3.302.000 lei.

Lista 7 - cereri premiere depuse (23 iulie - 03 august 2018, ora 13.00)
În perioada 23 iulie - 03 august 2018, ora 13.00, au fost depuse 201 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 şi 2018 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 890.000 lei.

Lista 8 - cereri premiere depuse (03 august - 3 septembrie 2018, ora 13.00)
În perioada 03 august - 3 septembrie 2018, ora 13.00, au fost depuse 289 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 şi 2018 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 1.358.000 lei.

Lista 9 - cereri premiere depuse (03 - 17 septembrie 2018, ora 13.00)
În perioada 03 - 17 septembrie 2018, ora 13.00, au fost depuse 141 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 şi 2018 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 712.000 lei.

Lista 10 - cereri premiere depuse (17 septembrie - 03 octombrie 2018, ora 13.00)
În perioada 17 septembrie - 03 octombrie 2018, ora 13.00, au fost depuse 187 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 şi 2018 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 886.000 lei.

Lista 11 - cereri premiere depuse (03 octombrie - 6 noiembrie 2018, ora 13.00)
În perioada 03 octombrie - 6 noiembrie 2018, ora 13.00, au fost depuse 304 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 şi 2018 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 1.358.000 lei.

Lista 12 - cereri premiere depuse (6 - 29 noiembrie 2018 ora 16.00)
În perioada 6  - 29 noiembrie 2018, ora 16.00, au fost depuse 345 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 şi 2018 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 1.416.000 lei.
Prin Ordinul MCI nr. 1028 din data de 14.12.2018, a fost suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 1.988.797 lei, astfel bugetul maxim alocat este de  14.039.999 lei.

Prin Ordinul MCI nr. 1021 din data de 14.12.2018, a fost suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 1.763.832 lei, astfel bugetul maxim alocat este de  12.051.202 lei.

Prin Ordinul MCI nr. 1003 din data de 04.12.2018, a fost suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 6.287.370 lei, astfel bugetul maxim alocat este de 10.287.370 lei.

Prin Ordinul MCI nr. 823 din data de 26.09.2018, a fost suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 1.000.000 lei, astfel bugetul maxim alocat este de 4.000.000 lei.

Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 335/29.03.2018)

• Cererea de finanţare:

o Secţiunea 1: Informaţii despre articol şi autori
(se completează doar în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

o Secţiunea 2: Validarea şi tipărirea Cererii de premiere

o Secţiunea 3: Incărcarea Cererii de premiere semnată şi scanată
(cererea de finanţare din secţiunea 2 tipărită, semnată de autori, scanată în format.pdf se încarcă în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

o Secţiunea 4: Finalizarea cererii de premiere


Premiere articole publicate în anul 2018 care nu au mai beneficiat de premiere

• Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de factorul de impact al acestora (IF)

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influentă al acestora (AIS)

• Pentru articolele publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate în anul 2013 sau anteriorPremiere articole publicate în anul 2017 care nu au mai beneficiat de premiere

• Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de factorul de impact al acestora (IF)

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influentă al acestora (AIS)

• Pentru articolele publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate în anul 2012 sau anterior


Lista domeniilor ştiinţifice de încadrare a articolelor


Informaţii utile:

Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 29 noiembrie 2018, ora 16:00;

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".
Persoane de contact:
Lioara DOBROIU 90
Lioara Dobroiu
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 30
Fax:
+40 21 311 59 92
lioara.dobroiu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
06 Jul 2018

Premierea rezultatelor cercetării - Articole publicate în anul 2018

Ca urmare a publicării, la sfârşitul lunii iunie 2018 a catalogului cu indicatori scientometrici JCR 2017, de către Clarivate Analytics, cei...

30 Mar 2018

Competiţie deschisă - Premierea rezultatelor cercetării - Articole

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiția

21 Aug 2017

Competiţie deschisă - Premierea rezultatelor cercetării - Articole

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane a fost lansată competiția

10 Jul 2017

Dezbatere publică Pachet informații pentru "Premierea rezultatelor cercetării - articole"

Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării proiectul de Pachet de informații pentru competiția 2017 – Program 1. Dezvoltarea sistemului n...

https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.7593, O: 563]