Programul "Active and Assisted Living" AAL

Acronim: AAL
Finanţator: Comisia Europeană, Statele membre in Programul AAL
Perioada de implementare: 2014-2020


Obiective:
 • crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
 • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniul AAL
 • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi regionale 
 • sinergia cu alte programe şi iniţiative europene.

State partenere şi asociate:
 • Austria - Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology/Austrian Research Promotion Agency (www.ffg.at)
 • Belgia - The Brussels Institute for Research and Innovation, Innoviris (www.innoviris.be)
 • Belgia - The Agency for Innovation by Science and Technology IWT (www.iwt.be)
 • Canada - Canadian Institutes of Health Research (www.cihr-irsc.gc.ca)
 • Cipru - Research Promotion Foundation (www.research org.cy)
 • Danemarca - Innovationfonden (www.innovationsfonden.dk)
 • Elveţia - Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER/State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI/International Cooperation in Research and Innovation (www.sbfi.admin.ch)
 • Finlanda - TEKES (www.tekes.fi)
 • Franţa - Agence Nationale de la Recherche (www.agence-nationale-recherche.fr)
 • Germania - VDI/VDE Innovation . Technik (ww.vdivde-it.de)
 • Irlanda - Enterprise Ireland (www.enterprise-ireland.com)
 • Israel - Israel-Europe R&D Directorate (www.iserd.org.il)
 • Italia - Directorate General for Health Research and Innovation Ministry of Health (www.santa.it)
 • Italia - MIIUR (www.istruzione.it)
 • Luxemburg - Fonds National de la Recherche (www.fnr.lu)
 • Luxemburg - Ministry of the Economy/Luxinnovation (www.luxinnovation.lu)
 • Norvegia - Research Council of Norway, IT Funk Programme (www.itfunk.org)
 • Olanda - The Netherlands Organization for Health Research and Development (www.zonmw.nl)
 • Polonia - National Centre for Research and Development (www.ncbr.gov.pl)
 • Portugalia - Agency for Knowledge and Technology (www.fct.pt)
 • România - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (www.uefiscdi.ro)
 • Slovenia - Ministry of Public Administration (www.mju.si)
 • Spania - Ministry of Energy, Tourism and Digital Agenda MINETAD (www.minetad.gob.es)
 • Spania - National Institute of Health Carlos III (www.isciii.es)
 • Spania - Department for Social Development, Government of BISCAY ( www.bizkaia.es)
 • Suedia - VINNOVA (www.vinnova.se)
 • Ungaria - National Innovation Office ( www.nih.gov.hu)
 • Marea Britanie - Innovate UK (www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk)
 • Taiwan - Ministry of Science and Technology (www.most.gov.tw)
Apelul AAL 2021 se adresează proiectelor de colaborare inovatoare, transnaţionale şi multidisciplinare care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL (soluţii pentru o viaţă activă sau asistată, pentru informaţii şi comunicare, pentru siguranţă şi securitate).

Principalele cerinţe solicitate propunerilor de proiect:
 • să răspundă dorinţelor şi aspiraţiilor utilizatorilor finali: persoanele în vârstă, îngrijitorii acestora, instituţiile care oferă servicii de îngrijire
 • să prezinte un plan de afaceri realist cu un termen de lansare pe piață de 2 ani (maximum) după finalizarea proiectului
 • să demonstreze o implicare semnificativă a industriei și a altor parteneri de afaceri, în special IMM-uri
 • să prevadă o atribuţie specifică legată de crearea / consolidarea / conectarea ecosistemelor; ar trebui prevăzute activități precum (dar fără a se limita la) informare, rețea și implicare cu părțile interesate cheie (autorități regionale / naționale), schimbul de bune practici între ecosisteme etc.
1.000.000
EUR
Fonduri alocate Ro
51
Proiecte depuse Ro
7
Proiecte finanţate Ro
În cadrul Apelului AAL 2021 s-au depus 94 proiecte, dintre care 51 proiecte sunt cu participare românească (54%).
Dintre proiectele cu participarea românească depuse, 47 au fost eligibile:
 • 40 proiecte "collaborative projects"
 •   7 proiecte "small collaborative projects".
România este coordonator în 9 proiecte de tip "collaborative projects".
Decontare 2023

Pachet documente necesar decontării - 2023

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 07 decembrie 2023.

____________________________________________________________

Informare 17 martie 2023

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a transferat, în data de 16 martie 2023, către UEFISCDI prima tranșă, în valoare de 271.092.468 lei, aprox. 73% din bugetul aferent anului 2023, pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare.

UEFISCDI efectuează plata către Contractori în perioada 17 - 22 martie 2023, în baza conventiilor de avans primite. 

___________________________________________________________

Decontare 2022


Pachet documente necesar decontării - 2022

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 07 decembrie 2022.

____________________________________________________________

Informare 21 martie 2022

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a transferat către UEFISCDI prima tranșă, în valoare de 141.590.275 lei, aprox. 40% din bugetul aferent anului 2022, pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare.

UEFISCDI a inițiat plata către Contractori. Efectuarea plăților se realizează pe măsură ce Contractorii transmit convențiile de avans.


_____________________________________________________________

Deschiderea financiară, aferentă anului 2022, pentru contractele în derulare, se va putea realiza după momentul aprobării deschiderii financiare de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID).

_____________________________________________________________

Decontare 2021

Pachet documente necesar decontării - 2021

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Documentele de raportare generate de platformă, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2021.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.CONTRACTARE

Model Contract de finanţare

Anexe la Contractul de finanţare:

• Anexa II - Plan de realizare a proiectului
• Anexa III - Deviz Cadru Antecalcul
• Anexa IV - Eşalonare plăţi
• Anexa V - Convenţie de avans
• Anexa VI - Ajutor de stat Programul 3 "Cooperare europeană şi internaţională" din cadrul PN III
• Anexa I.1 - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijloci şi mari
• Anexa I.2 - Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
• Anexa I.3 - Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii
• Anexa I.4 - Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare
• Anexa I.5A - Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM
• Anexa I.5B - Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari
• Anexa VI.6 - Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse
• Anexa VII - Acord ferm de colaborare
• Anexa VIII - Modalităţi de plată

Contractarea se va face utilizând platforma on line: https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.


În urma etapei de evaluare si reconfigurare, AAL CMU (Brussels) a propus pentru finanţare următoarele 7 proiecte cu parteneri români (6 proiecte tip "collaborative projects" si 1 proiect tip"small collaborative projects"):

1. engAGE (aal-2021-8-159-CP)
 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (coordonator)
 • SC IRIS Robotics SRL.
2. AAL4ALL (aal-2021-8-164-CP)
 • Fundaţia Ana Aslan International
3. AGAPE (aal-2021-8-124-CP)
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti

4. CAREUP (aal-2021-8-95-CP)

 • Centrul IT pentru Ştiinţă şi Tehnologie CITST
 • Fundaţia Ana Aslan International

5. DemiCare (aal-2021-8-169-CP)

 • Societatea Română Alzheimer
 • SC Bluepoint Consulting SRL

6. Recovery Fun (aal-2021-8-64-CP)

 • SC Canary Technology Innovations SRL
7. Alpha (aal-2021-8-202-SCP)
 • SC BEIA Consult International SRL
Listingul cu proiectele aprobate la finanţare de către Ministerului Cercetării, Inovări şi Digitalizării se descarcă de aici.
Termen limită pentru trimiterea propunerilor: 21 mai 2021 ora 17:00 (CET).
Termen de aprobare a listei de finanţare de către AAL General Assembly estimat: 15 septembrie 2021.
 • Data publicare: 15 decembrie 2020
 • Data închidere: 21 mai 2021 (ora 17.00 CET)
 • Fonduri totale: aprox. 21,20 mil. €
Depunerea propunerii de proiect se face numai de către coordonatorul proiectului, pe site-ul Programului AAL (http://ems.aal-europe.eu).

Instituţiile care aplică pentru finanţare trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate la nivel european şi naţional menţionate în Ghidul Aplicantului.

Pot participa: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.), asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora, instituţii publice.

Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Durata de finanţare a proiectelor:
 • proiecte tradiţionale ("collaborative projects"): 12 - 30 luni
 • proiecte mici ("small collaborative projects"): 6 - 9 luni
Propunerile depuse pentru proiectele tradiţionale ("collaborative projects") trebuie să aibă din start un nivel de maturitate tehnologică TRL 5 (definit cf. Horizon 2020 - Work Programme 2016-2017/General Annexes).

Bugetul naţional alocat pentru proiectele mici este de max. 200.000 €, acordat în interiorul bugetului total al Apelului de 1 mil. €.

Organizaţiile de finanţare care participă în cadrul Apelului AAL 2021 sunt următoarele:

Tema: Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade

Apelul AAL 2021 îşi propune :

 • dezvoltarea, testarea, validarea, extinderea și integrarea soluțiilor TIC inovatoare în modele reproiectate de furnizare a serviciilor menite să garanteze o îmbătrânire sănătoasă
 • susţinerea sistemelor publice de sănătate şi îngrijire
 • contribuirea la crearea / consolidarea / conectarea ecosistemelor pentru o îmbătrânire sănătoasă
 • promovarea dezvoltării alfabetizării digitale în rândul utilizatorilor finali.
Persoane de contact:
ramona simionescu 90
Ramona Simionescu
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 88
Fax:
+40 21 311 59 92
ramona.simionescu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/programul-active-and-assisted-living-aal
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2864, O: 203]