Proiect de suport reprezentare

Scop:
Acoperirea cheltuielilor de participare a reprezentanților României la reuniuni ale organizațiilor, organismelor și inițiativelor europene și internaționale și alte cadre de cooperare, acolo unde România este stat membru, membru asociat, observator și unde nominalizarea la nivel național a fost făcută de către autoritatea de stat pentru CDI (MCID).
500.000
RON
100.000
EUR
Fonduri totale
17
Proiecte depuse
16
Proiecte finanţate
CONTRACTARE

Lista nr. 1 Lista proiectelor acceptate la finanțare (aprobată prin Adresa MCID nr.875/18.03.2024)
Lista nr. 2Lista proiectelor acceptate la finantare (aprobată prin Adresa MCID nr.1108/17.04.2024)
Lista nr. 3Lista proiectelor acceptate la finanțare (aprobată prin Adresa MCID nr.1168/29.04.2024)
Lista nr. 4 Lista proiectelor acceptate la finanțare (aprobată prin Adresa MCID nr.1168/29.04.2024)
Lista nr. 5Lista proiectelor acceptate la finanțare (aprobată prin Adresa MCID nr.1201/09.05.2024)
Lista nr. 6Lista proiectelor acceptate la finanțare (aprobată prin Adresa MCID nr.1724/04.06.2024)
Lista nr. 7Lista proiectelor acceptate la finanțare (aprobată prin Adresa MCID nr.1319/29.05.2024)
Lista nr. 8Lista proiectelor acceptate la finanțare (aprobată prin Adresa MCID nr.1605/15.07.2024)
Pachet complet al documentelor necesare contractării:

CONTRACTARE

Contract de mandat

Document necesar pentru fiecare actiune(mobilitate) - se va prezenta obligatoriu de către mandatar cu 10 zile înainte de efectuarea mobilităţii:

Anexa 5 - Propunere de mandat pentru o acţiune

DECONTARE

Documente necesare decontării:


Documentele de raportare aferente anului 2023 se vor încărca în platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC
Documentele originale (facturi de transport internațional, însoţite de chitanţe sau extrase de cont (daca este cazul), bilet de avion, bording pass, bilet transport intern (daca este cazul)) împreuna cu forma tipărită a documentelor de raportare, pe baza informatiilor introduse de directorul de proiect și validate de ofiterul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
Sesiunea I - Lista proiecte suport -REPREZENTARE depuse în perioada 26 februarie 2024 - 01 martie 2024
Sesiunea II - Lista proiecte suport - REPREZENTARE depuse în perioada 02 martie 2024 - 09 aprilie 2024
Sesiunea III - Lista proiecte suport - REPREZENTARE depuse în perioada 10 aprilie 2024 - 17 aprilie 2024
Sesiunea IV - Lista proiecte suport - REPREZENTARE depuse în perioada 18 aprilie 2024 - 24 aprilie 2024
Sesiunea V - Lista proiecte suport - REPREZENTARE depuse în 25 aprilie 2024
Sesiunea VI - Lista proiectelor suport - REPREZENTARE depuse în perioada 26 aprilie 2024 - 20 mai 2024
Sesiunea VII - Lista proiectelor suport - REPREZENTARE depuse în perioada 21 mai 2024 - 23 mai 2024
Sesiunea VIII - Lista proiectelor suport - REPREZENTARE depuse în perioada 24 mai 2024 - 27 iunie 2024
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCID nr. 20422/15.02.2024și transmis cu nr. DFPC 450348/19.02.2024)

Contract de mandat

Anexa 1 - Cerere de finanțare (se completează, se semnează, se scanează şi se încarcă în platforma de depunere on-line  https://uefiscdi-direct.ro)
Anexa 2 - Acord privind acceptul instituției gazdă - fără format impus (se scanează şi se încarcă în platforma de depunere on-line https://uefiscdi-direct.ro)
Anexa 3 - Declarație privind evitarea dublei decontări (se completează, se semnează, se scanează şi se încarcă în platforma de depunere online https://uefiscdi-direct.ro)
Anexa 5 - Mandat pentru o acțiune - document aprobat de către MCID (se scanează şi se încarcă în platforma de depunere on-line  https://uefiscdi-direct.ro)

Informaţii utile:
Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit.
Cererile de finanţare se depun în regim continuu până la data de 29 noiembrie 2024.
Acceptarea la finanţare se realizează în limita bugetului alocat.
Cererile de finanţare se completează, se semnează electronic sau olograf, se scanează în format .pdf (dacă se semnează olograf) şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line.
Se vor lua în calcul doar cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".


Persoane de contact:
ramona simionescu 90
Ramona Simionescu
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 88
Fax:
+40 21 311 59 92
ramona.simionescu@uefiscdi.ro
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
Coordonator Program
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
Știri asociate:
03 Apr 2023

Dezbatere publică Pachet informații "Proiecte suport REPREZENTARE" - 2023, Program Cooperare Europeana și Internațională, PNCDI IV

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, lansează în dezbatere publică Pachetul de informații p...

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-de-suport-reprezentare
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2738, O: 255]