Proiecte de cercetare "ERC - like"

Scop:
Identificarea şi susţinerea cercetătorilor români cu rezultate excelente obţinute în competiţiile organizate de European Research Council (ERC) în anii 2014, 2015 şi 2016, în vederea afirmării prestigiului cercetării ştiinţifice din România la nivel internaţional.
Identificator competiţie: PN-III-P4-ID-ERC-2016
20.000.000
RON
4.444.444
EUR
Fonduri totale
6
Proiecte depuse
3
Proiecte finanţate
16.10.2018
Până la această dată pentru proiectele din competiţia ERC-like 2016 au fost efectuate plăţi în valoare de 731.537 lei reprezentând 96% din valoarea contractată pentru anul 2018.

Contract de finanțare (aprobat prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9244/24.05.2016 privind modificarea și completarea Deciziei Președintelui ANCSI nr. 9210/22.04.2016 privind lansarea competiție 2016, pentru Proiecte de cercetare ERC-Like din cadrul Programului 4)

Documente contractare_2016

Documente decontare_2016

Documente contractare 2017

Pachet de informații (aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9210/22.04.2016)

 • Propunerea de proiect
 • Secțiunea A: Date de identificare
  (se completează doar pe platforma de depunere on-line,  http://uefiscdi-direct.ro)
 • Secțiunea B: Cererea de finanțare depusă la ERC și fișa de evaluare ERC
  (se încarcă în platforma on-line copie după propunerea de proiect și fișa de evaluare ERC)
 • Sectiunea C: Cererea de finanțare
 • Declarația pe propria răspundere a instituției gazdă,  în limba română, privind  acceptarea implementării proiectului în instituție, asigurarea sprijinului administrativ, punerea la dispoziția proiectului a infrastructurii necesare, angajamentul de a sprijini desfășurarea proiectului în bune condiții și angajarea membrilor echipei de proiect, în condițiile legii, conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este finanțat (nu există format impus).
 • Domenii științifice ERC
 • Fișa de evaluare pentru proiectele tip 1 - Granturi Suport (Suport Grant)
 • Calendarul actualizat al competiției

Informații utile:

Cererile de finanțare se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începând cu 3 mai 2016;

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru competițiile 2014 și 2015 este 31 mai 2016, ora 16:00; pentru competițiile 2016 depunerea se deschide pe masură ce ERC anunță rezultatele;

 Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilității doar propunerile de proiecte care la termenul limita se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

Pachetul de informații a fost supus dezbateri publice în perioada 1-31 martie 2016.

În perioada 27-31 martie 2016, cercetători din universități și institute de cercetare au transmis mesaje prin care:

 • se propune ca această competiție să se desfășoare anual, fără limitarea la perioada de depunere la ERC 2014-2016;
 • se propune dezvoltatea unui instrument similar și pentru alte tipuri de competiții din HORIZON 2020 (ex Marie-Skłodowska-Curie);
 • se propune renunțarea la finanțarea granturilor de tip ERC-like.

În perioada 21-25 martie 2016 mesajele transmise au vizat:

 • posibilitatea ca intervalul de depunere a aplicațiilor la ERC, considerat ca eligibil, să fie extins la 5 ani;
 • posibilitatea participării in competitia ERC-like si a aplicantilor care au obtinut calificativul B in prima etapa de evaluare, prin crearea unui nou tip de proiect;
 • propunerea ca și directorul de proiect (cercetător roman), care a aplicat la competițiile ERC în 2014/2015/2016 cu o instituție gazdă din orice țară UE, să fie eligibil, cu condiția ca proiectul să se desfășoare acum într-o instituție din România.

În perioada 1-7 martie 2016, mesajele transmise de cercetătorii din universități au susținut:

 • posibilitatea participării în competiția ERC-like a aplicanților care au obținut în prima etapă de evaluare ERC calificativul C;
 • propunerea unui nou tip de proiect (tip 3) adresat tuturor aplicanților în competițiile ERC.
Persoane de contact:
Monica CRUCERU 90
Monica Cruceru
Coordonator ERC - like
Telefon:
+40 21 308 05 61
Fax:
+40 21 311 59 92
monica.cruceru@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-erc-like
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4443, O: 216]