Proiecte de cercetare "ERC - like"

Scop:
Identificarea şi susţinerea cercetătorilor români cu rezultate excelente obţinute în competiţiile organizate de European Research Council (ERC) în vederea afirmării prestigiului cercetării ştiinţifice din România la nivel internaţional.
Identificator competiţie: PN-III-ID-ERC-2021-2
1.000.000
RON
203.252
EUR
Fonduri totale
2
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Informare 23 februarie 2022

Deschiderea financiară, aferentă anului 2022, pentru contractele în derulare, se va putea realiza după momentul aprobării deschiderii financiare de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID).


DECONTARE

Pachet documente necesar decontării - 2022

Fişă depunere documente – 1 exemplar printat
Acord de realocare - 1 exemplar printat
Deviz postcalcul – 1 exemplar printat
Fișa de evidență a cheltuielilor - 1 exemplar printat
Cerere de plată - 1 exemplar printat
Raport știintific – se va încărca doar în platformă, format .pdf

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Documentele de raportare generate de platformă, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 6, camera 617, sector 1, București, până în data de 07 decembrie 2022.

Listă aplicaţii admise la finanţare (aprobată prin adresa MCID nr. 11537/18.10.2021)
Rezultatele procesului de verificare a eligibilităţii - ERC-like 2021 - sunt disponibile aici.
Pachet de informaţii şi proces depunere

Pachet de informații (aprobat prin Ordin MCID nr. 79/25.05.2021)

Propunerea de proiect

  • Secțiunea B: Cererea de finanțare depusă la ERC și Fișa de evaluare ERC
    (se încarcă în platforma on-line http://uefiscdi-direct.ro copie după propunerea de proiect și fișa de evaluare ERC)

Informații utile:

- Cererile de finanțare se depun continuu, dar nu mai târziu de 30 octombrie 2021, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
- Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începând cu 7 iunie 2021;
- Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilității doar propunerile de proiecte care la termenul limita se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

Persoane de contact:
Mihaela Damian 90
Mihaela Damian
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 02
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.damian@uefiscdi.ro
Luiza Enaru 90
Luiza Enaru
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 02
Fax:
+40 21 311 59 92
luiza.enaru@uefiscdi.ro
Știri asociate:
26 May 2021

Lansare competiție Proiecte de cercetare "ERC - like"

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat, prin 

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-erc-like
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3613, O: 255]