Proiecte de cercetare "ERC - like"

Scop:
Identificarea şi susţinerea cercetătorilor români cu rezultate excelente obţinute în competiţiile organizate de European Research Council (ERC) în vederea afirmării prestigiului cercetării ştiinţifice din România la nivel internaţional.
Identificator competiţie: PN-III-ID-ERC-2021-2
1.000.000
RON
203.252
EUR
Fonduri totale
2
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Listă aplicaţii admise la finanţare (aprobată prin adresa MCID nr. 11537/18.10.2021)
Rezultatele procesului de verificare a eligibilităţii - ERC-like 2021 - sunt disponibile aici.

Pachet de informații (aprobat prin Ordin MCID nr. 79/25.05.2021)

Propunerea de proiect

  • Secțiunea B: Cererea de finanțare depusă la ERC și Fișa de evaluare ERC
    (se încarcă în platforma on-line http://uefiscdi-direct.ro copie după propunerea de proiect și fișa de evaluare ERC)

Informații utile:

- Cererile de finanțare se depun continuu, dar nu mai târziu de 30 octombrie 2021, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
- Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începând cu 7 iunie 2021;
- Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilității doar propunerile de proiecte care la termenul limita se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

Persoane de contact:
Mihaela Damian 90
Mihaela Damian
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 02
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.damian@uefiscdi.ro
Luiza Enaru 90
Luiza Enaru
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 02
Fax:
+40 21 311 59 92
luiza.enaru@uefiscdi.ro
Știri asociate:
26 May 2021

Lansare competiție Proiecte de cercetare "ERC - like"

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat, prin 

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-erc-like
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.7258, O: 243]