Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea de soluții inovative pentru decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (suprafețe, echipamente, spații închise și deschise)

Scop:
Dezvoltarea, implementarea și integrarea complexelor de soluții optime pentru decontaminarea suprafețelor, echipamentelor, spațiilor închise și deschise și a vehiculelor împotriva virusului SARS-CoV-2, pe criterii de eficiență a procesului și în funcție de obiectul decontaminării.
Instituție responsabilă / susținătoare: Ministerul Afacerilor Interne / Ministerul Sănătății.
700.000
RON
144.524
EUR
Fonduri totale
12
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate

Rezultat licitație:

 

Nr. oferta: PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0399

Nume și prenume director proiect: Claudiu Lazaroaie

Instituție coordonatoare: Ministerul Apararii Nationale prin Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie

Parteneri: UNIVERSITATEA POLITEHNICA  DIN BUCURESTI; UNITATEA MILITARA 02433 BUCURESTI; UNIVERSITATEA BUCURESTI; SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI; STIMPEX S.A.

Calitatea ofertei: câștigătoare

Lista propuneri de proiecte eligibile pentru proiectul "Dezvoltarea de soluții inovative pentru decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (suprafețe, echipamente, spații închise și deschise)"


Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul Dezvoltarea de soluții inovative pentru decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (suprafețe,
echipamente, spații închise și deschise)


Pachet de informaţii şi proces depunere

Termeni de referință (aprobați prin Ordinul MEC nr. 4210/08.05.2020)

Propunerea de proiect:

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Informaţii utile:

 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 20 mai 2020, ora 15:00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
 • Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare,  se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.
 • Erată: calendarul competiției este cel din OMEC 4193/04.05.2020.
 • Conform deciziei Ministerului Educatiei si Cercetarii, o oferta de proiect  transmisă de un consoțiu, trebuie sa includa in parteneriat si o  entitate din sistemul public de sănătate, implicată in managementul pandemiei COVID-19, care să asigure informații relevante (acces la baze de date, furnizarea si validarea de date, probe biologice etc) pentru scopul proiectului, să beneficieze nemijlocit de rezultatele cercetării, și care să fie eligibila pentru finanțare (de exemplu: spitale universitare).
 • Pentru a crește capacitatea de a raspunde cu succes tuturor obiectivelor specifice temei de cercetare, se pot realiza parteneriate între potențialii contractori declarați eligibili pentru tema respectivă. Consorțiul nou creat va transmite o singură propunere de proiect, cu respectarea tuturor criteriilor de participare existente în documentele competiției.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiții minimale de participare:

 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect (cf. art.34HG1265/2004);
 • Oferta de proiect poate fi transmisă de o singură instituție sau de către un consorţiu format din mai multe instituții, persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002,
 • Directorul de proiect nu îndeplinește această calitate și în altă ofertă depusă în cadrul prezentei competiții.
 • Calendarul licitației;
 • Calendarul licitației modificat prin OMEC 4138/22.04.2020;
 • NEW: Calendarul licitației modificat prin OMEC 4193/04.05.2020
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competitie: 10.04.2020;
  • Bugetul max. al proiectului este de: 700.000 lei;
  • durata max. este de: 3 luni;
 • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 21.04.2020, ora 15.00, în format electronic la adresa: solutii@uefiscdi.ro. Documentele in original se pastreaza si vor fi transmise ulterior;
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă după verifiCarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.Termeni de referință (aprobați prin Ordinul MEC nr. 4210/08.05.2020)
Persoane de contact:
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2020-2-dezvoltarea-de-solutii-inovative-pentru-decontaminare-impotriva-virusului-sars-cov-2
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3119, O: 239]