Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea în regim de urgență a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenței și re-emergenței COVID-19.

Scop:
Crearea de instrumente moleculare pentru îmbunătățirea controlului răspândirii SARS-Cov-2 pentru estimarea riscurilor și pentru obținerea unor informații istorice despre circulația acestuia în populația asimptomatică pe baza datelor imunologice și elaborarea de ghiduri pentru managementul epidemiologic al pandemiei COVID-19.
Instituție responsabilă / susținătoare: Ministerul Sănătății / Ministerul Apărării Naționale.
700.000
RON
144.524
EUR
Fonduri totale
5
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Rezultat licitație:

Nr. oferta: PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0324
Nume și prenume director proiect: Gabriela Rodica Oprisan
Instituție coordonatoare: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITARA "CANTACUZINO"
Parteneri: INSTITUTUL DE BIOCHIMIE, UM 02534, SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA", SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE "DR. VICTOR BABES", UMF  "IULIU HATIEGANU", UMF "VICTOR BABES" TIMISOARA, SC ICA RESEARCH&DEVELOPMENT SRL (ICA R&D)
Calitatea ofertei: câștigătoare
Lista propuneri de proiecte eligibile pentru proiectul “T8 - Dezvoltarea în regim de urgență a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenței și re-emergenței COVID-19”
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul Dezvoltarea în regim de urgență a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenței și re-emergenței COVID-19.


Procesul de verificare a eligibilității potențialilor contractori constă în doua componente: eligibilitatea administrativă (verificarea respectării criteriilor de participare), realizată de personalul UEFISCDI, și evaluarea experienței în domeniile de relevanță ale temei de cercetare, realizată de experți independenți nominalizați de către ROSA și Grupul Interinstituțional pentru Cercetare în Securitate (cu contribuția carora s-a pregătit tematica de cercetare) și UEFISCDI.
Pachet de informaţii şi proces depunere

Termeni de referință (aprobați prin Ordinul MEC nr. 4210/08.05.2020)
Propunerea de proiect:
Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)Informaţii utile:
 •  Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 20 mai 2020, ora 15:00.
 •  Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
 •  Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
 •  Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.
 • Conform deciziei Ministerului Educației și Cercetării, o ofertă de proiect  transmisă de un consorțiu, trebuie să includă în parteneriat și o entitate din sistemul public de sănătate, implicată în managementul pandemiei COVID-19, care să asigure informații relevante (acces la baze de date, furnizarea și validarea de date, probe biologice etc) pentru scopul proiectului, să beneficieze nemijlocit de rezultatele cercetării, și care să fie eligibilă pentru finanțare (de exemplu: spitale universitare).
 • Pentru a crește capacitatea de a raspunde cu succes tuturor obiectivelor specifice temei de cercetare, se pot realiza parteneriate între potențialii contractori declarați eligibili pentru tema respectivă. Consorțiul nou creat va transmite o singură propunere de proiect, cu respectarea tuturor criteriilor de participare existente în documentele competiției.

______________________________________________________________________________________________________


Condiții minimale de participare:
 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect (cf. art. 34 din HG 1265/2004);
 • Oferta de proiect poate fi transmisă de o singură instituție sau de către un consorţiu format din mai multe instituții, persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește această calitate și în altă ofertă depusă în cadrul prezentei competiții.
 • Calendarul licitației;
 • Calendarul licitației modificat prin OMEC 4138/22.04.2020;
 • NEW: Calendarul licitației modificat prin OMEC 4193/04.05.2020
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competitie: 10.04.2020;
  • Bugetul max. al proiectului este de 700.000 lei;
  • Durata max. este de 7 luni;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 21.04.2020, ora 15.00, în format electronic la adresa: solutii@uefiscdi.ro. Documentele in original se pastreaza si vor fi transmise ulterior;
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Olivia PUIU 90
Olivia Puiu
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 82
Fax:
+40 21 311 59 92
olivia.puiu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
12 Jun 2020

Rezultate Soluții 2 - Dezvoltarea în regim de urgență a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenței și re-emergenței COVID-19

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Soluții 2 - Dezvolta...

https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2020-2-dezvoltarea-in-regim-de-urgenta-a-unor-instrumente-moleculare-pentru-evaluarea-emergentei-si-re-emergentei
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3658, O: 239]