Soluții - 2020 - 2 - Dispozitive de decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, altele)

Scop:
Dezvoltarea și realizarea de dispozitive ce utilizează metode fizice, chimice și biologice de decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, suprafețe decontaminante, altele).
Instituție responsabilă / susținătoare: Agenția Spațială Română / Ministerul Sănătății.
1.200.000
RON
247.755
EUR
Fonduri totale
16
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Rezultat licitație:
Nr. oferta: PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0285
Nume și prenume director proiect: Eugen Popescu
Instituție coordonatoare: INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR
Parteneri: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR RA; INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE - CA BUCURESTI; INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR BUCURESTI RA; SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAŞI
Calitatea ofertei: câștigătoare
Lista propuneri de proiecte eligibile pentru proiectul Dispozitive de decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, altele)
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul Dispozitive de decontaminare împotriva virusului SARS-CoV -2 (UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, altele)


Procesul de verificare a eligibilității potențialilor contractori constă în doua componente: eligibilitatea administrativă (verificarea respectării criteriilor de participare), realizată de personalul UEFISCDI, și evaluarea experienței în domeniile de relevanță ale temei de cercetare, realizată de experți independenți nominalizați de către ROSA și Grupul Interinstituțional pentru Cercetare în Securitate (cu contribuția carora s-a pregătit tematica de cercetare) și UEFISCDI.
Pachet de informaţii şi proces depunere

Termeni de referință (aprobați prin Ordinul MEC nr. 4210/08.05.2020)

Propunerea de proiect:
Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Informaţii utile:
 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 20 mai 2020, ora 15:00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
 • Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare, se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.
 • Conform deciziei Ministerului Educatiei si Cercetarii, o oferta de proiect  transmisă de un consoțiu, trebuie sa includa in parteneriat si o  entitate din sistemul public de sănătate, implicată in managementul pandemiei COVID-19, care să asigure informații relevante (acces la baze de date, furnizarea si validarea de date, probe biologice etc) pentru scopul proiectului, să beneficieze nemijlocit de rezultatele cercetării, și care să fie eligibila pentru finanțare (de exemplu: spitale universitare).
 • Pentru a crește capacitatea de a raspunde cu succes tuturor obiectivelor specifice temei de cercetare, se pot realiza parteneriate între potențialii contractori declarați eligibili pentru tema respectivă. Consorțiul nou creat va transmite o singură propunere de proiect, cu respectarea tuturor criteriilor de participare existente în documentele competiției.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________Condiții minimale de participare:

 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect (cf. art. 34 din HG 1265/2004);
 • Oferta de proiect poate fi transmisă de o singură instituție sau de către un consorţiu format din mai multe instituții, persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește această calitate și în altă ofertă depusă în cadrul prezentei competiții.
 • Calendarul licitației;
 • Calendarul licitației modificat prin OMEC 4138/22.04.2020
 • NEW: Calendarul licitației modificat prin OMEC 4193/04.05.2020
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competitie: 10.04.2020;
  • Bugetul max. al proiectului este de 1.200.000 lei;
  • Durata max. este de 3 luni;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 21.04.2020, ora 15.00, în format electronic la adresa: solutii@uefiscdi.ro. Documentele in original se pastreaza si vor fi transmise ulterior;
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
Știri asociate:
12 Jun 2020

Rezultate Soluții 2 - Dispozitive de decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, altele)

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Soluții 2 - Dispozitiv...

https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2020-2-dispozitive-de-decontaminare-impotriva-virusului-sars-cov-2
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2283, O: 239]