Soluţii - Reţea de antenă retro-directivă compactă destinată sistemelor wireless, în benzile specifice protocoalelor de comunicaţie IEEE 802.11., IEEE 802.16 sau WMAN

Scop:
Consolidarea securității naționale prin finanțarea de activități CDI ce oferă soluții pentru necesități identificate la nivelul Serviciului Român de Informații.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-SOL-2016-06
4.500.000
RON
1.000.000
EUR
Fonduri totale
3
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Pagina web a proiectului este disponibilă aici.
Documentele de raportare se vor completa on-line în platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, disponibilă începând cu data de 23 noiembrie 2017.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC , pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poşta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 4, camera 423, sector 1, Bucureşti.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 11 decembrie 2017.
Rezultat licitație:

Nr. ofertă: PN-III-P2-2.1-Sol-2016-06-0061
Nume și prenume director proiect: Palade Tudor
Instituție coordonatoare: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Parteneri: BITNET - Centrul de Cercetări și Sisteme SRL, Control Data Systems SRL
Calitatea ofertei: căștigătoare
Dată începere contract: 17.04.2017
Dată finalizare contract: 29.02.2020
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul "Rețea de antenă retro-directivă compactă destinată sistemelor wireless, în benzile specifice protocoalelor de comunicație IEEE 802.11 şi IEEE 802.16".
Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare, și conform Deciziei ANCSI nr. 9388/2016.  

Condiții minimale de participare:
 • Fiecare pontențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consortiu trebuie să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare* înscrisă în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții.
*Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, Anexa 2

Repetare competiție:
 • Calendarul licitației;
 • Relansare competitie:
  • Data relansare competitie: 25.01.2017;
  • Bugetul max. al proiectului este de 4.500.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansarii/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 06.02.2017, ora 16.00, la sediul UEFISCDI din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, etaj 3, camera 321, sector 1, cod poștal 010362;
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Lansare competiție:
 • Data lansare competitie: 09.01.2017;
 • Bugetul max. al proiectului este de 4.500.000 lei;
 • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potențialii contractori trebuie să transmită:
  • expresia de interes (Anexa I);
  • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
  • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 19.01.2017, ora 16.00, la sediul UEFISCDI din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, etaj 3, camera 321, sector 1, cod poștal 010362;
 • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
Știri asociate:
16 May 2019
https://uefiscdi.ro/solutii-retea-de-antena-retro-directiva-compacta-destinata-sistemelor-wireless-in-benzile-specifice-protocoalelor-de-comunicatie
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4456, O: 516]