Tying the Knots in Bologna Implementation

UEFISCDI a fost partener al contractului Erasmus+ “Tying the Knots in Bologna Implementation”, proiect 574382-EPP-1-2016-1-RO-EPPKA3-BOLOGNA.

Scopul principal al proiectului l-a constituit îmbunătățirea implementării reformelor asumate de România în conformitate cu Procesul Bologna, pentru alinierea la standardele promovate de Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA). Proiectul a urmărit readucerea în atenția decidenților și a celor interesași a reformelor Bologna care să facă învățământul superior românesc compatibil și compatibil cu celelalte sisteme europene. Acest obiectiv a fost realizat prin crearea unui grup de experți naționali Bologna, prin derularea unor exerciții de peer-learning, prin schimburi de bună practică cu experții / decidenții din alte state europene sau prin îmbunătățirea procesului de raportare premergător Conferinței Ministeriale EHEA (2018).

Policy brief - Internaţionalizare învăţământ superior - NR. 1/2018
Analiza datelor statistice privind internaționalizarea educației în instituțiile de învățământ superior de stat din România - 2017

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://knobi.uefiscdi.ro
Persoane de contact:
Irina Geanta 90
Irina Geanta
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 307 09 77
Fax:
+40 21 311 59 92
irina.geanta@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/tying-the-knots-in-bologna-implementation
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4213, O: 124]