Bridge Grant (Transfer de cunoaştere la agentul economic)

Scop:
Creşterea performanţei şi competitivităţii agenţilor economici prin utilizarea expertizei existente în universităţi în vederea asimilarii, dezvoltării, îmbunătăţirii şi optimizării tehnologiilor moderne achiziţionate de către agenţii economici.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-BG-2016
55.660.423
RON
12.368.983
EUR
Fonduri totale
463
Proiecte depuse
126
Proiecte finanţate
Până la data de 21.12.2018 pentru proiectele din competiţia BG 2016 au fost efectuate plăţi în valoare de 18.731.561,19 lei reprezentând 100% din valoarea decontată pentru anul 2018.

Până la data de 22.10.2018 pentru proiectele din competiţia BG 2016 au fost efectuate plăţi în valoare de 16.890.665 lei reprezentând 90% din valoarea contractată pentru anul 2018.
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor finanţate după instituţia coordonatoare


Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte finanţate în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)
Pie chart -> numărul de proiecte finanţate în judeţ vs. numărul de proiecte nefinanţate din judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)


Proiectele cu paginile web sunt disponibile aici.
DECONTARE
Documentele de raportare se pot completa on-line în platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.  
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC , pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poşta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 4, camera 423, sector 1, Bucuresti.

CONTRACTARE
 • Rezultatele competiției Bridge Grant 2016 (proiecte propuse la finanțare) au fost aprobate de către ANCSI și transmise prin adresa nr. 3637/2016.
Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanțare:
 • Domeniul 1 – Bioeconomia
 • Domeniul 2 - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate 
 • Domeniul 3 - Energie, mediu și schimbări climatice
 • Domeniul 4 - Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Domeniul 5 - Sănătate (inclusiv știința medicamentului)
 • Domeniul 6 - Patrimoniu și identitate culturală 
NOTĂ:

Pentru completarea documentelor de contractare se au în vedere urmatoarele:
 • data de incepere a implementarii proiectelor este 30 septembrie 2016;
 • bugetul total aprobat este bugetul solicitat în cererea de finanțare;
 • bugetul anului 2016 ce urmează a fi contractat trebuie să corespundă cu bugetul solicitat în cererea de finanțare;
 • orice realocare bugetară între anii 2017 și 2018 se realizează doar cu acordul UEFISCDI.
Contractarea se va face utilizând platforma on-line: www.uefiscdi-direct.ro/EVoc, care va fi disponibilă începand cu data de 04 octombrie 2016.

Pachet complet al documentelor necesare contractării:

 • Contract de finanțare – se va tipări forma generată de platforma EVoc
 • Anexe Contract de finanțare:
  • Anexa II – Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
  • Anexa III - Devizul cadru – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
  • Anexa IV – Eșalonarea plăților – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
  • Anexa V – Convenția de avans – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
  • Anexa VI – Ajutor de stat;
  • Anexa VII – Acordul Ferm de Colaborare.
Rezultate finale
 • Domeniul 1 - Bioeconomie
 • Domeniul 2 - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
 • Domeniul 3 - Energie, mediu și schimbări climatice
 • Domeniul 4 - Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Domeniul 5 - Sănătate (inclusiv știința medicamentului)
 • Domeniul 6 - Patrimoniu și identitate culturală
În urma afișării rezultatelor preliminare pentru Proiectele de tip Bridge Grant 2016 au fost primite 41 de contestatii.
Rezultate preliminare
 • Domeniul 1 - Bioeconomia
 • Domeniul 2 - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
 • Domeniul 3 - Energie, mediu și schimbări climatice
 • Domeniul 4 - Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Domeniul 5 - Sănătate (inclusiv știința medicamentului)
 • Domeniul 6 - Patrimoniu și identitate culturală.
Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, www.uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.

Contestațiile se pot transmite în perioada 30 august – 5 septembrie 2016 prin e-mail la adresa transferdecunoastere@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, București.

Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor.
 • Informare 16.09.2016
  • În perioada 24-26 august 2016 au avut loc sedințele de panel. După finalizarea acestora, directorii de proiecte au avut acces, în conturile din platforma de evaluare, la Rapoartele finale de evaluare. În perioada 30 august – 5 septembrie 2016 au fost primite 41 contestații.
  • În data de 13 septembrie 2016 a avut loc sedința comisiei de soluționare a contestațiilor. În data de 16 septembrie 2016 au fost publicate rezultatele finale și înaintată spre ANCSI propunerea de finanțare.
  • Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competitța Bridge Grant - se găsește aici.
 • Informare 18.08.2016
  • Etapa „Raspunsul directorului de proiect” a fost finalizata. S-a primit Raspunsul directorului de proiect pentru 357 de proiecte. 
  • In data de 12.08.2016 au fost transmise catre evaluatori Raspunsurile directorilor de proiecte. In perioada 12.08 – 19.08.2016 Raportorii redacteaza Raportul intermediar de evaluare (acolo unde exista Raspunsul directorului de proiect) si ceilalti 2 evaluatori voteaza.
 • Informare 04.08.2016
  • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată.
  • În data de 03.08.2016 au fost transmise către Directorii de proiecte Rapoartele inițiale de evaluare (și Fișa concatenată, dacă e cazul). În perioada 04.08 – 10.08.2016 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
 • Informare 22.07.2016 
  • În data de 22.07.2016, a fost efectuată o nouă alocare de experți, fiind alocate 32 fișe individuale de evaluare.
  • Din numărul total de 1.359 fișe individuale necesare, au fost finalizate în etapa individuală 501 fise (aprox. 36,9%).
 • Informare 20.07.2016 
  • În data de 19.07.2016, a fost efectuată o nouă alocare/realocare experți, fiind alocate 116 fișe individuale de evaluare.
  • Din numarul total de 1.359 fise individuale necesare, au fost finalizate în etapa individuală 384 fise (aprox. 28.3%).
 • Informare 15.07.2016 
  • Procesul de evaluare a fost inițiat în data de 8 iulie 2016. Astfel, după prima alocare, 328 proiecte au avut cel puțin un expert alocat iar numărul de alocări efectuate este de 688, din totalul de 1.359. În sesiunea a doua din 13 iulie 2016, au fost efectuate 555 de alocări.
  • Se estimează că până în 29 iulie 2016 se va finaliza etapa de evaluare individuală.
  • Vă vom ține la curent cu evoluția procesului de evaluare.
 • Informare 12.07.2016 
  • În data de 12 iulie 2016, ANCSI a trimis către UEFISCDI lista aprobată cu 408 evaluatori validați de către CCCDI.
 • Informare 08.07.2016 
  • În data de 08 iulie 2016, ANCSI a trimis către UEFISCDI o listă aprobată cu 237 evaluatori validați de către CCCDI din totalul de 898 (ceilalți 585 evaluatori sunt încă în analiză).
 • Informare 05.07.2016 
  • În data de 24 iunie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI (conform HG 1.244/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare) lista cu cei 898 potențiali evaluatori validați de Consiliul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI). Validarea evaluatorilor pentru competiția BG-2016 s-a făcut cu respectarea criteriilor de selecție stabilite prin pachetul de informații. UEFISCDI va iniția procesul de evaluare imediat ce primește lista aprobată.
Rezultate finale privind procesul de verificare a eligibilității BG 2016
Procesul de verificare a eligibilității
 • Contestațiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilității se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa transferdecunoastere@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 16 - 21 Iunie 2016. În contestatie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect.
 • Orice contestație sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
  Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
  Pachet de informaţii şi proces depunere
  Pachet de informații (aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9.222/05.05.2016)
  Propunerea de proiect
  Declarații:
  (se completează, se semnează, se scanează și se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)
  Fișa de evaluare

  Întrebări frecvente

  Calendar

  Informații utile:
  • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 10 iunie 2016, ora 16.00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începand cu data de 10 mai 2016.
  • În platforma de depunere on-line se va încărca și bilantul economic - cel mai recent (al agentului economic).
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilității doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
  Pachetul de informații a fost supus dezbaterii publice în perioada 1 - 31 martie 2016.

  Erata: Punctul 4 de la Anexa III.1 - Declarație agent economic va fi eliminat din varianta finală a pachetului de informații.
  Mesajele primite, cu precădere, de la cercetători/grupuri de cercetători din institute de cercetare in urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.  

  Persoane de contact:
  NicoletaDumitrache 90
  Nicoleta Dumitrache
  Coordonator Competiție
  Telefon:
  +40 21 302 38 86
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
  Andreea MATEI
  Andreea Matei
  Responsabil tehnic - proiecte
  Telefon:
  +40 21 302 38 85
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  andreea.matei@uefiscdi.ro
  Roxana IANCULESCU 90
  Roxana Ianculescu
  Responsabil tehnic - proiecte
  Telefon:
  +40 21 308 05 86
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  roxana.ianculescu@uefiscdi.ro
  Catalin MOLAGIC 90
  Cătălin Molagic
  Responsabil tehnic - proiecte
  Telefon:
  +40 21 308 05 87
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  catalin.molagic@uefiscdi.ro
  Catalin COMARITA 90
  Cătălin Comariţă
  Responsabil tehnic - proiecte
  Telefon:
  +40 21 302 38 76
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  catalin.comarita@uefiscdi.ro
  Madalina ANGHELINA 90
  Madalina Anghelina
  Responsabil tehnic - proiecte
  Telefon:
  +40 21 302 38 74
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  madalina.anghelina@uefiscdi.ro
  Știri asociate:
  11 Oct 2018

  Impactul proiectelor Bridge Grant în colaborarea dintre universităţi şi agenţii economici

  În vederea diseminării şi prezentării rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor finanţate în competiţia 2016...

  https://uefiscdi.gov.ro/bridge-grant-transfer-de-cunoastere-la-agentul-economic
  Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
  Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
  Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
  [T: 0.4314, O: 270]