Long-Term Joint European Union - African Union Research and Innovation Partnership on Renewable Energy (LEAP-RE)

Acronim: LEAP-RE
Finanțator: Comisia Europeană
Coordonator: LGI Sustainable Innovation, Franța
Perioada de implementare: octombrie 2020 - septembrie 2025

Parteneriatul pe termen lung pentru energie regenerabilă Europa-Africa (LEAP-RE) cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Orizont 2020 își propune să sporească utilizarea energiei regenerabile printr-un set bine echilibrat de proiecte de cercetare, demonstrație și transfer de tehnologie pe ambele continente.

Acest program este condus de un consorțiu format din 83 de organizații partenere din țările europene și africane. Întregul buget al programului este de aproximativ 32 de milioane de euro, inclusiv 15 milioane din partea Comisiei Europene. LEAP-RE este structurat în jurul a trei piloni: Pilonul 1, centrul acestui program, cuprinde implementarea apelurilor transnaționale de cercetare și inovare și consolidare a capacităților, finanțate de către agențiile de finanțare naționale / regionale și de Comisia Europeană; Pilonul 2, este un grup de proiecte individuale de cercetare, dezvoltare și de consolidare a capacității, fiind implementate de membrii consorțiului, în timp ce Pilonul 3 se concentrează pe gestionarea programelor și pe proiectarea unui parteneriat strategic AU - UE pe termen lung în domeniul energiei regenerabile.

Reunind 16 agenții de finanțare africane și europene, membre ale consorțiului LEAP-RE, Pilonul 1 este dedicat pregătirii și implementării apelurilor transnaționale comune de proiecte cofinanțate de agențiile naționale europene și africane, plus o contribuție a Comisiei Europene. Proiectele finanțate în cadrul apelurilor se vor concentra pe atingerea obiectivelor printr-o abordare echilibrată și colaborativă. O atenție deosebită va fi acordată consolidării impactului activităților durabile de cercetare și dezvoltare pentru bunăstarea societății în Europa și Africa. Bugetul indicativ pentru primul apel a fost de 11 milioane EUR furnizat de agențiile de finanțare + 6 milioane EUR din contribuția Comisiei Europene.

Parteneri Pilonul 1 LEAP-RE:

MESRS, Algeria
ASRT, Egipt
IRESEN, Maroc
MENFPESRS, Maroc
DSI, Africa de Sud
SANEDI, Africa de Sud
University of Lome, Togo
FRS-FNRS, Belgia
AKA, Finlanda
ANR, Franța
NEXA, Franța
FZJ-Ptj, Germania
FCT, Portugalia
UEFISCDI, România
CDTI, Spania
Loughborough University, Regatul Unit
Call for Africa - Europe Collaborative Research & Innovation projects on Renewable Energy (LEAP-RE)

Acest apel reunește 9 agenții de finanțare africane și europene, membre ale consorțiului LEAP-RE și ale Pilonului 1. 
Pilonul 1 al LEAP-RE este dedicat pregătirii și implementării apelurilor transnaționale comune de proiecte cofinanțate de agențiile naționale pentru finanțarea cercetării europene și africane, plus o contribuție a Comisiei Europene. Proiectele finanțate în cadrul apelurilor se vor concentra pe atingerea obiectivelor printr-o abordare echilibrată și colaborativă. O atenție deosebită va fi acordată consolidării impactului activităților durabile de cercetare și dezvoltare pentru bunăstarea societății în Europa și Africa. Bugetul indicativ pentru apel este de +4 milioane EUR furnizat de agențiile de finanțare + 2 milioane EUR din contribuția Comisiei Europene.

Apelul comun LEAP-RE 2022 se va concentra pe 6 direcții (Multi-Annual Roadmaps - MARs):
• Maparea inițiativelor comune de cercetare și inovare în domeniul energiei regenerabile (RE)
• Durata de viață a componentelor din domeniul energiei regenerabile (RE)
• Sisteme inteligente independente
• Rețele inteligente (smart grids)
• Utilizarea productivă a energiei
• Utilizarea domestică a energiei

Apelul comun LEAP-RE 2022 va finanța cercetarea de bază, cercetarea aplicată și proiectele de dezvoltare experimentală cu durata între 12 și 36 de luni. Cu toate acestea, solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că fiecare agenție de finanțare care participă la apel își va aplica propriile reguli și reglementări cu privire la eligibilitate și criterii (naționalitate, tematică, natura proiectului, TRL etc.).

Un consorțiu care solicită finanțare în cadrul Pilonului 1 trebuie să fie format din echipe de cercetare din minimum patru țări de pe cele două continente, cu cel puțin 2 din țările europene și cel puțin 2 din țările africane.
Fiecare consorțiu trebuie să includă cel puțin un partner din mediul public (ex.: universitate, institut de cercetare) și un partener din mediul privat provenind din țările care participă la apel.  
Pagina web a apelului LEAP-RE 2022: https://www.leap-re.eu/leap-re-2nd-call-for-au-eu-collaborative-research-and-innovation-projects-on-renewable-energy/;
Textul integral al apelului: aici;
Link pachet de informații național ERA-NET/ERA-NET Cofund: aici.
Lansare apel: 8 iulie 2022
Termen depunere schiță de proiect: 23 septembrie 2022 (12:00 CEST) - etapă obligatorie
Termen comunicare rezultate evaluare schițe de proiect: noiembrie 2022
Termen depunere propuneri de proiect complete: 12 ianuarie 2023 (12:00 CEST)
Termen comunicare rezultate evaluare finală: martie 2023.

Pentru mai multe informații, accesați pagina web a apelului: https://www.leap-re.eu/leap-re-2nd-call-for-au-eu-collaborative-research-and-innovation-projects-on-renewable-energy/.
Reunind 9 agenții de finanțare africane și europene, membre ale consorțiului LEAP-RE și ale Pilonului 1. Pilonul 1 este dedicat pregătirii și implementării apelurilor transnaționale comune de proiecte cofinanțate de agențiile naționale pentru finanțarea cercetării europene și africane, plus o contribuție a Comisiei Europene. Proiectele finanțate în cadrul apelurilor se vor concentra pe atingerea obiectivelor printr-o abordare echilibrată și colaborativă. O atenție deosebită va fi acordată consolidării impactului activităților durabile de cercetare și dezvoltare pentru bunăstarea societății în Europa și Africa. Bugetul indicativ pentru apel este de +4 milioane EUR furnizat de agențiile de finanțare + 2 milioane EUR din contribuția Comisiei Europene.

Apelul comun LEAP-RE 2022 va finanța cercetarea de bază, cercetarea aplicată și proiectele de dezvoltare experimentală cu durata între 12 și 36 de luni. Cu toate acestea, solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că fiecare agenție de finanțare care participă la apel își va aplica propriile reguli și reglementări cu privire la eligibilitate și criterii (naționalitate, tematică, natura proiectului, TRL etc.).

Un consorțiu care solicită finanțare în cadrul Pilonului 1 trebuie să fie format din echipe de cercetare din minimum patru țări de pe cele două continente, cu cel puțin 2 din țările europene și cel puțin 2 din țările africane.
Fiecare consorțiu trebuie să includă cel puțin un partner din mediul public (ex.: universitate, institut de cercetare) și un partener din mediul privat provenind din țările care participă la apel.  

Programul LEAP-RE cuprinde 83 de organizații partenere din țările europene și africane, dintre acestea 9 agenții de finanțare a cercetării și inovării participă la apelul LEAP-RE 2022, astfel:

MESRS, Algeria
MENFPESRS, Maroc
DSI, Africa de Sud
FRS-FNRS, Belgia
FFG, Austria
ANR, Franța
MUR, Italia
UEFISCDI, România
Parteneriatul pe termen lung pentru energie regenerabilă Europa-Africa (LEAP-RE) cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Orizont 2020 își propune să sporească utilizarea energiei regenerabile printr-un set bine echilibrat de proiecte de cercetare, demonstrație și transfer de tehnologie pe ambele continente.

Reunind 9 agenții de finanțare africane și europene, membre ale consorțiului LEAP-RE, Pilonul 1 este dedicat pregătirii și implementării apelurilor transnaționale comune de proiecte cofinanțate de agențiile naționale pentru finanțarea cercetării europene și africane, plus o contribuție a Comisiei Europene. Proiectele finanțate în cadrul apelurilor se vor concentra pe atingerea obiectivelor printr-o abordare echilibrată și colaborativă. O atenție deosebită va fi acordată consolidării impactului activităților durabile de cercetare și dezvoltare pentru bunăstarea societății în Europa și Africa. Bugetul indicativ pentru apel este de 6 milioane EUR furnizat de agențiile de finanțare + 2 milioane EUR din contribuția Comisiei Europene.

Acest program este condus de un consorțiu format din 83 de organizații partenere din țările europene și africane. Întregul buget al programului este de aproximativ 32 de milioane de euro, inclusiv 15 milioane din partea Comisiei Europene. LEAP-RE este structurat în jurul a trei piloni: Pilonul 1, centrul acestui program, cuprinde implementarea apelurilor transnaționale de cercetare și inovare și consolidare a capacităților, finanțate de către agențiile de finanțare naționale / regionale și de Comisia Europeană; Pilonul 2, este un grup de proiecte individuale de cercetare, dezvoltare și de consolidare a capacității, fiind implementate de membrii consorțiului, în timp ce Pilonul 3 se concentrează pe gestionarea programelor și pe proiectarea unui parteneriat strategic AU - UE pe termen lung în domeniul energiei regenerabile.
Persoane de contact:
ElSimion 90
Elena Simion
Expert
Telefon:
+40 21 307 19 93
Fax:
+40 21 311 59 92
elena.simion@uefiscdi.ro
Știri asociate:
27 Jul 2022

Call for Africa - Europe Collaborative Research & Innovation projects on Renewable Energy (LEAP-RE)

Apelul reunește 9 agenții de finanțare africane și europene, membre ale consorțiului LEAP-RE și ale Pilonulu...

25 Jan 2021

Call for Africa - Europe Collaborative Research & Innovation projects on Renewable Energy (LEAP-RE)

Parteneriatul pe termen lung pentru energie regenerabilă Europa-Africa (LEAP-RE) cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Orizont 2020 își pr...

https://uefiscdi.gov.ro/leap-re-africa-europe
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3354, O: 204]