preview

Apel experţi în vederea includerii în registrul evaluatorilor pentru infrastructuri de cercetare

În cadrul proiectului  Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region a fost lansat un apel adresat experţilor evaluatori care doresc să fie incluși în Registrul Evaluatorilor Infrastructurilor de Cercetare. Aplicanții trebuie să aibă cunoștintele, experienţa și abilitatea de a realiza evaluări ex-ante ale unor infrastructuri de cercetare emergente sau aflate în faza de design, care aparțin țărilor din macroregiunea Dunării.

Registrul va fi utilizat în principal de către ministerele relevante, agenţiile de finanțare, agențiile responsabile cu infrastructuri de cercetare si organizațiile de cercetare care planifică investițiile în infrastructuri. Toți acești utilizatori finali vor avea sediul într-una dintre țările din regiunea Dunării (Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina).

Înscrierea în Registru este deschisă experților din interiorul și din afara macroregiunii Dunării. Candidații vor fi evaluați în funcție de relevanța și calitatea aplicațiilor lor.
Instrumentul de înregistrare online va fi activ până la data de 20 iulie 2018, când acest apel va fi închis.

Se caută specialişti cu expertiză în domenii precum științe naturale, inginerie și tehnologie, științe medicale și de sănătate, științe agricole, științe sociale sau umaniste.

Experții trebuie să aibă experiență anterioară în cel puțin una dintre următoarele arii:
  • evaluarea infrastructurii de cercetare;
  • evaluarea propunerilor de cercetare;
  • audit intern și / sau evaluarea organizațiilor - în special a instituțiilor de cercetare.
Alte criterii necesare pentru includerea în registru:
  • o bună cunoaștere a peisajului/situației infrastructurilor de cercetare în cel puțin una dintre țările care aparțin macroregiunii Dunărea;
  • bune abilități de comunicare, în special în ceea ce privește explicarea problemelor complexe colegilor din diferite medii culturale și instituționale;
  • bune abilități analitice;
  • cunoașterea limbii engleze;
  • cunoștinte informatice.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați apelul integral disponibil aici. Formularul de înregistrare online va fi accesibil, până la data de 20 iulie 2018, la următorul link: http://vrsurveys.com/index.php/159833?lang=en

Pe lângă completarea formularului de înregistrare online, candidații trebuie să trimită un CV actualizat, evidențiind experiența lor relevantă în domeniul infrastructurilor de cercetare și o listă a publicațiilor științifice (fie ca fișier separat, fie inclus în CV ) la adresa de e-mail resinfra@online.bg, în atenţia lui Marko Hajdinjak.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 20 iulie 2018, ora 17:00 CET.


Persoană de contact UEFISCDI:
Raluca Ciobotaru
E-mail: raluca.ciobotaru@uefiscdi.ro
Mai multe detalii
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2563, O: 133]