Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube RegionUEFISCDI a fost partener în cadrul proiectului Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region - ResInfra@DR, din cadrul Danube Transnational Programme care finanţeaza proiecte de cooperare transnaţionala în conformitate cu prioritatile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.01.2017-30.06.2019 şi a avut în componenţă 9 parteneri din 7 ţări (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Slovacia, Serbia, Bosnia Hertegovina şi România) din zona Dunării – incluzând 4 ministere şi 3 agenţii guvernamentale implicate în activităţi de dezvoltare a infrastructurilor de cercetare şi a politicilor în domeniu.

In contextul nivelul redus de investiţii în cercetare-dezvoltare-inovare şi nevoii planificării eficiente a resursei umane în vederea exploatării productive a investiţiilor în cercetare şi inovare în regiunea Dunării, proiectul ResInfra@DR s-a concentrat pe infrastructurile de cercetare din aceasta regiune, încercând să elaboreze metodologii specifice şi să propună instrumente strategice şi linii directoare, care să sprijine deciziile politice şi investiţiile în infrastructurile de cercetare, astfel încât acestea să contribuie la creşterea impactului socio-economic.

Totodată, proiectul a urmărit să contribuie la creşterea inteligenţei strategice atât prin sprijinirea dialogului între infrastructurile de cercetare existente şi mediul economic, administraţia publică şi utilizatorii finali, cât şi prin prin intermediul atelierelor de lucru şi sesiunilor de instruire a actorilor cheie.

Activităţile cheie ale proiectului ResInfra@DR:
  • Dialoguri, ateliere de lucru şi sesiuni de formare pentru grupurile ţintă în vederea elaborării de recomandări pentru atingerea obiectivelor şi pentru creşterea capacităţilor actorilor naţionali şi regionali;
  • Colectarea informaţiilor cu privire la persoane competente şi calificate pentru evaluarea infrastructurilor de cercetare;
  • Două activităţi pilot concentrate pe evaluarea de tip peer review a 9 infrastructuri de cercetare şi evaluarea de tip ex-ante a 3 infrastructuri de cercetare planificate (din regiunea Dunarea) care au testat utilitatea recomandărilor făcute pentru evaluarea acestora.
Proiectul este cofinantat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA)

Rezultate:
Mai multe detalii despre proiect găsiţi la adresa www.interreg-danube.eu/approved-projects/resinfra-dr
Persoane de contact:
Raluca Ciobotaru
Expert proiect
Telefon:
Fax:
+40 21 311 59 92
raluca.ciobotaru@uefiscdi.ro
Știri asociate:
08 May 2019

ResInfra@DR PL 5 Activitatea Pilot 2: Vizita de lucru a experţilor externi la ELI-NP din Măgurele

În cadrul proiectului “Facilitating macro-regional scope and link up to socio-...

03 Dec 2018

Sesiune de consultare finală ghiduri elaborate în cadrul proiectului ResInfra@DR

Evenimentul organizat în cadrul proiectului INTERREG ResInfra@DR a avut loc în zilele de 27 și 28 Noiembrie 2018, în Budapesta,...

Pagina:   1 2
https://uefiscdi.gov.ro/facilitating-macro-regional-scope-and-link-up-to-socio-economic-actors-of-research-infrastructure-in-the-danube-region
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3839, O: 238]