PNCDI IV - Program 5.7 - Parteneriat pentru Inovare (integral)

Scop:

Programul urmărește realizarea de proiecte comune de cercetare - inovare, bazate pe parteneriatul dintre mediul de afaceri și mediul public/privat CDI, sprijinirea accesului actorilor economici la servicii CDI, precum și sprijinirea dezvoltării ecosistemelor de inovare.

Obiectivele programului:
 • realizarea de proiecte prin colaborare public-privat, care urmăresc conceperea, realizarea și testarea (în laborator și/sau în mediul de funcționare/industrial) de modele demonstrative pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi/semnificativ îmbunătățite;
 • dezvoltarea întreprinderilor cu potențial de inovare; vor fi sprijinite activitățile CDI din cadrul întreprinderii, prin finanțarea procesului de achiziții de servicii CDI de la furnizori publici/privați, care susțin principalele etape de dezvoltare;
 • sprijinirea inițiativelor CDI, venind din mediul public/privat, care doresc să adreseze explorarea și dezvoltarea/validarea unei idei, cu potențial comercial;
 • susținerea IMM-urilor, prin finanțarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, care au potențial pentru un impact real pe piață;
 • susținerea IMM-urile care doresc să breveteze, la nivel internațional, rezultatele unei activități de cercetare-dezvoltare.
Instrumentele de finanțare devin active la momentul lansării competițiilor.
  Subprograme coordonate de UEFISCDI:
   Subprogramul 5.7.1
  • Parteneriate pentru competitivitate
   • Proiect Experimental Demonstrativ
   • Proiect de transfer la operatorul economic
   • Transfer de cunoaștere și expertiză de la universități la mediul de afaceri - Bridge Grant
   • Voucher (cec) de inovare
   • Organizare și dezvoltare cluster inovativ
   • Bursa de nevoi “de la idee la piață”
   Subprogramul 5.7.2
  • Antreprenoriat inovativ și inovare deschisă
   • Innovative Business Matching Fund
   • Seed Capital Matching Fund
   • Concursuri Universitare High Tech
   • Grant “Incubator”
   • Grant “Accelerator”
   Subprogramul 5.7.3
  • Întreprinderi inovative
   • Pre spin-off
   • Go to market
   • Stimularea exportului high - tech
   • Voucher (cec) de brevetare
   • Programul 300+ Inovatori și antreprenori
   Subprogramul 5.7.4
  • Transfer tehnologic în sprijinul competitivității - pentru crearea și dezvoltarea de servicii CDI
   • Pregătirea experților în transfer tehnologic
   • Programul Twinning
   • Festival de Transfer Tehnologic
   • Tech Transfer Fund
  https://uefiscdi.gov.ro/pncdi-iv-program-7
  Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
  Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
  Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
  [T: 0.4702, O: 116]