Proiect experimental demonstrativ

Scop:

Realizarea și testarea modelelor demonstrative (funcționale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătățiri semnificative din domenii de specializare inteligentă naționale sau care adresează provocări din Agenda Strategică de Cercetare.

53.000.000
RON
10.600.000
EUR
Fonduri totale
1.353
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după instituţia coordonatoare

Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Repartizarea geografică pe judeţe a instituţiilor partenere din proiectele depuse

Culoarea judeţelor -> numărul de instituții partenere din proiectele depuse în judeţ (după judeţul instituţiilor partenere)


Informare 10 iulie 2024

MCID a transmis lista 7 de experți evaluatori aprobați pentru competiţia PED 2024, în data de 02 iulie 2024.
Totodată, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCID Lista 8 de potențiali evaluatori (114 persoane), validați de CCCDI.
În urma sesiunii de alocare automată și aleatorie au fost alocate 433 fișe.


Informare 01 iulie 2024

MCID a transmis lista 6 de experți evaluatori aprobați pentru competiţia PED 2024, în data de 26 iunie 2024.
Totodată, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCID Lista 7 de potențiali evaluatori (62 persoane), validați de CCCDI.
În urma sesiunii de alocare automată și aleatorie au fost alocate 630 fișe.


Informare 20 iunie 2024

MCID a transmis lista 5 de experți evaluatori aprobați pentru competiţia PED 2024, în data de 13 iunie 2024.
Totodată, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCID Lista 6 de potențiali evaluatori (213 persoane), validați de CCCDI.
În urma sesiunii de alocare automată și aleatorie au fost alocate 217 fișe.


Informare 14 iunie 2024

MCID a transmis lista 4 de experți evaluatori aprobați pentru competiţia PED 2024, în data de 30 mai 2024.

În data de 06 iunie 2024 a avut loc o nouă sesiune de alocare automată și aleatorie în care au fost alocate 756 fișe.


Informare 21 mai 2024

MCID a transmis lista 3 de experți evaluatori aprobați pentru competiţia PED 2024, în data de 9 mai 2024.

În data de 14 mai 2024 a avut loc o nouă sesiune de alocare automată și aleatorie în care au fost alocate 1.238 fișe.


Informare 29 aprilie 2024

A avut loc o nouă sesiune de alocare automată în care au fost alocate 1.680 fișe.

Totodată, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCID Lista 3 de potențiali evaluatori (135 persoane), validați de CCCDI.


Informare 25 aprilie 2024

MCID a transmis listele 1 si 2 de experți evaluatori aprobați pentru competiţia PED 2024, în data de 15 aprilie 2024, respectiv în data de 19 aprilie 2024.
În data de 18 aprilie 2024 a fost inițiat procesul de evaluare. Până în prezent au fost alocate 1.801 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 3.996 fișe. 


Informare 15 aprilie 2024

În data de 15 aprilie 2024, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCID Lista 2 de potențiali evaluatori (456 persoane), validați de CCCDI.


Informare 09 aprilie 2024

În data de 09 aprilie 2024, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCID Lista 1 de potențiali evaluatori (223 persoane), validați de CCCDI.


Informare 04 aprilie 2024

În vederea inițierii procesului de evaluare, în data de 07 martie 2024, a fost transmisă către Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CCCDI), coordonatorul științific al programului, solicitarea de a desemna reprezentanți CCCDI pentru validarea potențialilor experti evaluatori, cu evitarea conflictelor de interese.

În data de 04 aprilie 2024 a fost primită lista cu persoanele nominalizate CCCDI pentru validarea potențialilor experți evaluatori.

După verificarea conflictelor de interese, cei nominalizați vor avea acces în modulul de validare experți din Brainmap. Lista potențialilor experți evaluatori, validați de CCCDI, va fi înaintată, spre aprobare, către MCID.

28 martie 2024

Rezultate finale privind procesul de verificare a eligibilităţii - PED 2024

15 martie 2024


Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa demonstrativ@uefiscdi.ro, în perioada 18 - 20 martie 2024.
În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect.
Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 18 - 20 martie 2024, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.

05 martie 2024

Rezultate preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii - PED 2024 - sunt disponibile aici.

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa demonstrativ@uefiscdi.ro, în perioada 06 - 08 martie 2024.
În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect.
Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 06 - 08 martie 2024, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachetul de informaţii (aprobat prin Ordinul MCID nr. 21658/29.12.2023 și transmis cu adresa DFPC nr. 452521/03.01.2024)

Contract de finanţare

Propunerea de proiect:
Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Fişa de evaluare

Calendar


Evaluator's Guide

Informaţii utile:
    • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 15 februarie 2024, ora 16:00.
    • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa http://uefiscdi-direct.ro.
    • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line cu status "finalizat".
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru competiţia "Proiect experimental demonstrativ" - PED 2023 din cadrul Programului 5.7 - Parteneriat pentru Inovare, Subprogramul 5.7.1 - Parteneriate pentru competitivitate.
Competiția este organizată de către MCID și UEFISCDI.
Propunerile/observațiile cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 06 iunie 2023, pe adresa de e-mail: demonstrativ@uefiscdi.ro.
Q&A
1. Un consorțiu poate fi alcătuit doar din organizații de cercetare, fără o întreprindere?
Nu.

2. Pe lângă întreprindere, coordonatorul unui PED poate avea și un al doilea partener organizație de cercetare?
Nu. Consorțiul unui proiect tip PED poate fi format doar dintr-o organizație de cercetare (coordonator proiect) și o întreprindere (partener în proiect).

3. Numărul de unități participante într-o depunere de proiect este limitat la 2?
Da.

4. O persoană, director al unui proiect tip PED sau PTE aflat în derulare, poate depune în calitate de director de proiect o propunere de proiect la competiția PED 2024?
Da.

5. Există restricții pentru directorul de proiect de vârsta sau an de obținere a titlului de doctor?
Directorul de proiect trebuie să fie doctor în științe, fără restricții de vârsta sau an de obținere a titlului de doctor.

6. În cazul în care nu a fost emisă încă diploma de doctor în științe, sunt eligibil să aplic ca director de proiect?
La momentul depunerii propunerii de proiect, directorul de proiect trebuie să aibă obținut titlul de doctor în științe (prin Ordin de ministru).

7. Responsabilul echipei partenere trebuie să fie doctor in științe?
Pentru responsabilul echipei partenere nu există condiție privind obținerea titlului de doctor.

8. La câte propuneri de proiecte poate participa un cercetător în calitate de responsabil de partener (nu în calitate de director de proiect)?
Nu sunt impuse restricții de participare pentru un cercetător în calitate de responsabil echipă instituție parteneră.

9. În cererea de finanțare, se păstrează textul explicativ marcat cu gri?
Da.

10. Textul cu gri se scade din numărul total de pagini?
Nu.

11. Cu ce font se poate scrie in tabele ?
Nu există un font impus pentru tabele.

12. Se pot adăuga note de subsol?
Da, în limita numărului de pagini impuse. Acestea nu trebuie sa conțină link-uri către alte documente stocate on-line (ex. Google drive).

13. Din echipa de proiect pot face parte și masteranzi?
Din echipa de proiect pot face parte cercetători, doctoranzi, cercetători postdoctorali și tehnicieni.

14. Întreprinderile participante trebuie să cofinanțeze?
Da, conform Schemei de ajutor de stat.

15. Unde se găsește schema de ajutor de stat?
Schema de ajutor de stat poate fi accesată la adresa https://uefiscdi.gov.ro/pncdi-iv-program-7 .

16. Directorul de proiect poate fi un expert extern la momentul depunerii proiectului, cu condiția de a fi angajat de instituție în cazul obținerii finanțării?
Da, cu condiția să fie angajat al instituției pe perioada derulării proiectului, în cazul obținerii finanțării.

17. Ce se înțelege prin „o întreprindere participantă în proiect trebuie să aibă în obiectul său de activitate cercetare şi dezvoltare”?
Întreprinderea trebuie să aibă cod CAEN de cercetare-dezvoltare (72XX).

18. Prin ultimul exercițiu financiar încheiat se înțelege anul 2022 sau 2023?
Se va lua în calcul ultimul exercițiu financiar existent pe site-ul Ministerului Finanțelor (2022/2023), la momentul finalizării depunerii propunerilor de proiecte (15 februarie 2024). Întreprinderile trebuie să se asigure că datele declarate se regăsesc pe site-ul Ministerului Finanțelor.
Dacă o întreprindere participă în mai multe propuneri de proiecte, pentru toate propunerile trebuie precizat același exercițiu financiar.


19. Care sunt condițiile de participare pentru întreprindere?
Pot participa întreprinderile care derulează activități de cercetare – dezvoltare, care au avut activitate în ultimul exercițiu financiar încheiat, au o cifră de afaceri cel puțin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat și au personal angajat în ultimul exercițiu financiar.

20. Care este repartizarea bugetului între parteneri?
Valoarea finanțării de la bugetul de stat alocată partenerului întreprindere nu trebuie să depășească valoarea de la bugetul de stat alocată coordonatorului propunerii de proiect.Persoane de contact:
AndreeaDimitriu 90
Andreea Dimitriu
Coordonator Competitie
Telefon:
+40 21 302 38 52
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Alina MOLOGIC 90
Alina Molagic
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 65
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.molagic@uefiscdi.ro
Alex FLORESCU 90
Alexandru Florescu
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 54
Fax:
+40 21 311 59 92
alexandru.florescu@uefiscdi.ro
Cristi STROE 90
Cristian Stroe
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 56
Fax:
+40 21 311 59 92
cristian.stroe@uefiscdi.ro
Știri asociate:
04 Jan 2024

Competiţie deschisă - Proiect experimental demonstrativ (PED)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "Proiect experimental demonstrativ (PED)", aprobată prin Ordinul MC...

03 May 2023

Dezbatere publică Pachet informații Proiect experimental demonstrativ, PNCDI IV

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru competiţia "

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3538, O: 267]