Proiect de transfer la operatorul economic

Scop:
Creșterea competitivității mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizațiilor de cercetare și transferul acestor rezultate către piață

53.000.000
RON
10.600.000
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după instituţia coordonatoare

Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Repartizarea geografică pe judeţe a instituţiilor partenere din proiectele depuse

Culoarea judeţelor -> numărul de instituții partenere din proiectele depuse în judeţ (după judeţul instituţiilor partenere)

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachetul de informaţii (aprobat prin Ordinul MCID nr. 21659/29.12.2023 și transmis cu adresa DFPC nr. 452521/03.01.2024)

Erată Cap.3 Condiții de participare

Contract de finanţare

Propunerea de proiect
Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)


Informaţii utile:
    • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 16 februarie 2024, ora 16:00.
    • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa https://uefiscdi-direct.ro.
    • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line cu status "finalizat".

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru competiţia "Proiect de transfer la operatorul economic" - PTE 2023 din cadrul Programului 5.7 - Parteneriat pentru Inovare, Subprogramul 5.7.1 Parteneriate pentru competitivitate.
Competiția este organizată de către MCID și UEFISCDI.
Propunerile/observațiile cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 06 iunie 2023, pe adresa de e-mail: transfereconomic@uefiscdi.ro.
Q&A
1. În cererea de finanţare, se păstrează textul explicativ marcat cu gri?
Da.

2. Textul marcat cu gri se scade din numărul total de pagini?
Nu.

3. Directorul de proiect/Responsabilul de proiect trebuie să fie doctor în ştiinţe?
Nu.

4. Directorul de proiect poate fi un expert extern la momentul depunerii propunerii de proiect, cu condiția de a fi angajat de întreprindere în cazul obținerii finanțării?
Da, cu condiția să fie angajat al întreprinderii pe perioada derulării proiectului, în cazul obținerii finanțării.

5. O persoană poate fi responsabil partener la mai multe proiecte depuse la Competiția PTE-2024?
Nu există restricții impuse prin pachetul de informații.

6. Care este valoarea contribuţiei proprii (cofinanţare) pentru o întreprindere?
Valoarea contribuţiei proprii se stabileşte, în funcție de tipul întreprinderii (mică/microîntreprindere, mijlocie, mare) și tipul activitățiilor derulate prin proiect (cercetare industrială, dezvoltare experimentală, activități de inovare), conform Schemei de ajutor de stat, aprobată prin OMCID nr. 21.324 din 2 noiembrie 2023, https://uefiscdi.gov.ro/pncdi-iv-program-7 .

7. Organizația de cercetare trebuie să participe cu contribuție proprie (cofinanțare) la realizarea proiectului?
Nu.

8. Care este valoarea minimă admisă de la bugetul de stat solicitată de către întreprinderile participante în proiect?
Valoarea solicitată de la bugetul de stat de către întreprinderile participante în proiect trebuie să fie de minim 50% din valoarea totală a proiectului de la bugetul de stat.

9. În cadrul proiectului sunt obligatorii activităţi de dezvoltare experimentală?
Da, valoarea activităţilor de dezvoltare experimentală trebuie să fie de minim 30% din finanțarea acordată prin program.

10. Ce se înţelege prin “o întreprindere, în sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat, care are în obiectul său de activitate cercetarea și dezvoltarea”?
Întreprinderea trebuie să aibă cod CAEN de cercetare-dezvoltare (72XX).

11. Cum dovedesc două întreprinderi partenere în proiect apartenența la același cluster?
Întreprinderile trebuie să declare denumirea şi codul unic de înregistrare (CUI) al clusterului din care fac parte.

12. Cheltuielile de deplasare sunt eligibile de la bugetul de stat pentru întreprinderi?
Nu, pentru întreprinderi cheltuielile de deplasare sunt eligibile numai din contribuţie proprie (cofinanţare).

13. Cum pot fi decontate de întreprindere echipamentele achiziționate în cadrul proiectului?
Conform Schemei de ajutor de stat, cheltuielile de capital - echipamentele, dacă au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului, sunt eligibile pentru decontare doar cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate.

14. Prin ultimul exercițiu financiar încheiat se înțelege anul 2022 sau 2023?
Se va lua în calcul ultimul exercițiu financiar existent pe site-ul Ministerului Finanțelor (2022/2023), la momentul finalizării depunerii propunerilor de proiecte (16 februarie 2024). Întreprinderile trebuie să se asigure că datele declarate se regăsesc pe site-ul Ministerului Finanțelor.
Dacă o întreprindere participă în mai multe propuneri de proiecte, pentru toate propunerile trebuie precizat același exercițiu financiar.

15. Pentru o întreprindere veniturile din granturi (nu din vânzări) pot fi considerate în cadrul cifrei de afaceri.
Doar dacă veniturile din granturi sunt declarate în cifra de afaceri și se regăsesc în situațiile financiare din site-ul Ministerului Finanțelor.


Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
Coordonator Competitie
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
Catalin COMARITA 90
Cătălin Comariţă
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 76
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.comarita@uefiscdi.ro
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
Știri asociate:
04 Jan 2024

Competiţie deschisă - Proiect de transfer la operatorul economic (PTE)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "Proiect de transfer la operatorul economic (PTE)", aprobat...

03 May 2023

Dezbatere publică Pachet informații Proiect de transfer la operatorul economic, PNCDI IV

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru compet...

https://uefiscdi.gov.ro/proiect-de-transfer-la-operatorul-economic
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3783, O: 267]