Proiecte de colaborare cu Republica Moldova

Scop:
Consolidarea rețelelor de cercetare deja existente și dezvoltarea de noi colaborări între grupuri de cercetători din România și Republica Moldova.
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după instituţia coordonatoare

Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Statistici privind depunerea propunerilor de “Proiecte de colaborare cu Republica Moldova", Competiția 2023, sunt disponibile aici.Prin adresa nr. 1269 din 17 mai 2024, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a aprobat lista proiectelor aprobate la finanțare.
HG 1188/2022 privind aprobarea PNCDI IV 2022-2027, Secțiunea 8.3 Monitorizarea și evaluarea proiectelor, lit. (n), precizează:
pentru a permite finanțarea unui număr suplimentar de proiecte, conducătorul de program, cu avizul consiliului științific, poate propune o ajustare de buget pentru fiecare proiect din listele finale și cele de rezervă, de maxim 10% din valoarea solicitată”.

Astfel, pentru a permite finanțarea a 38 proiecte (rată medie de succes de 21.84%), cu încadrarea în bugetul competiției aprobat prin OMCID 20370/2024 (20.000.000 lei), cu avizul CNCS și aprobarea MCID, s-a aplicat o ajustare de buget pentru fiecare proiect propus la finanțare, de 4,5% din valoarea solicitată.

NOTE:
Contractarea se va face utilizând platforma https://evoc.uefiscdi-direct.ro/, ce va fi disponibilă începând cu data de 24 mai 2024.
Pentru completarea on-line documentelor de contractare se au în vedere următoarele:
• data de începere a implementării proiectelor este 20 mai 2024;
• bugetul total contractat nu poate depăși bugetul aprobat de MCID.

Model cadru - Contract de finanțare

În urma afișării rezultatelor preliminare, pentru "Proiecte de colaborare cu Republica Moldova", au fost primite 19 contestații.
Lista contestațiilor este disponibilă aici.
Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite, în perioada 1 - 5 martie 2024, prin e-mail la adresa office@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021.311.59.92.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care directorul de proiect le consideră neconforme cu precizările pachetului de informaţii.

Prin adresa nr. 1269 din 17 mai 2024, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a aprobat lista proiectelor acceptate la finanțare.

Lista propunerilor de proiecte recomandate la finantare, precum și Lista de rezerva, au fost înaintate, în data de 28.03.2024, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) pentru decizie.

Informare  15 martie 2024
Au fost afișate listele cu rezultatele finale, pe domenii.

Informare 06 martie 2024
În urma afișării rezultatelor preliminare, au fost primite în perioada 1 - 5 martie 2024, 19 contestații.

Informare 29 februarie 2024
A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din competiția "Proiecte de colaborare cu Republica Moldova" - ROMD 2023.
Rezultatele preliminare sunt publicate în secțiunea Proces evaluare - Rezultate preliminare.
Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite, în perioada 1 - 5 martie 2024, prin e-mail la adresa office@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021.311.59.92.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care directorul de proiect le consideră neconforme cu precizările pachetului de informaţii.

Informare 21 februarie 2024
Din cele 522 fișe de evaluare aflate în etapa "Stabilirea consensului", au fost finalizate 405 fișe.

Informare 19 februarie 2024
Etapa "Răspunsul directorului de proiect" s-a incheiat. A fost completat punctul de vedere al directorului de proiect pentru 151 propuneri de proiecte.
Toate cele 174 propuneri de proiecte eligibile se regăsesc în etapa "Stabilirea consensului".

Informare 13 februarie 2024
Etapa de evaluare individuală s-a finalizat. Directorii de proiect au acces, în conturile din platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte, la Fișa concatenată cu cele trei evaluări individuale (fără punctaje), cu posibilitatea de a completa în platformă, în perioada 14 - 16 februarie un punct de vedere față de comentariile evaluatorilor. Punctul de vedere al directorului de proiect, în limba engleză, în limita a 4.000 de caractere (inclusiv spațiile), va consta strict într-un răspuns la observațiile critice ale evaluatorilor, așa cum apar ele în Fișa concatenată, fără a introduce elemente noi față de propunerea de proiect. Răspunsul directorului de proiect nu este obligatoriu, iar absența sa nu afectează evaluarea proiectului.

Informare 25 ianuarie 2024
Până în prezent, din cele 522 fișe acceptate, au fost finalizate în etapa individuală 433 fișe.

Informare 17 ianuarie 2024
În data de 16 ianuarie 2024, a avut loc o nouă sesiune de alocare automată si aleatorie în care au fost alocate 41 fișe.

Informare 15 ianuarie 2024
În data de 11 ianuarie 2024, a avut loc o nouă sesiune de alocare automată si aleatorie în care au fost alocate 26 fișe.

Informare 09 ianuarie 2024
În data de 08 ianuarie 2024, a avut loc o nouă sesiune de alocare automată si aleatorie în care au fost alocate 147 fișe.

Informare 21 decembrie 2023
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis, în data de 20 decembrie 2023, Lista 2 de experți evaluatori aprobați (553 persoane).

Informare 08 decembrie 2023
În data de 08 decembrie 2023, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCID Lista 2 de potenţiali evaluatori pentru RO_MD 2023 (553 persoane).

Informare 05 decembrie 2023
În data de 05 noiembrie 2023, a avut loc o nouă sesiune de alocare automată si aleatorie în care au fost alocate 45 fișe.

Informare 21 noiembrie 2023
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis, în data de 26 octombrie 2023, Lista 1 de experți evaluatori aprobați (131 persoane).
Procesul de evaluare a fost iniţiat. În data de 15 noiembrie 2023 au fost alocate 306 fișe, din totalul de 522 fișe necesare.
Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii Proiectelor de colaborare cu Republica Moldova (ROMD 2023) - sunt disponibile aici.


Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii Proiectelor de colaborare cu Republica Moldova (ROMD 2023), sunt disponibile aici.

Contestațiile, referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se pot transmite prin email la adresa office@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92, în perioada 12 – 16 octombrie 2023.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

Documentele lipsă/incomplete se vor transmite prin email la adresa daniela.mihai@uefiscdi.ro.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 12 – 16 octombrie 2023, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate Neeligibile.


Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachet de informații (aprobat prin OMCID nr. 20793/29.06.2023)

Model cadru - Contract de finanțare

Cererea de finanțare Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
  • ANEXA 3 - Declaraţia privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
  • ANEXA 4 - Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă din Romania
  • ANEXA 5 - Declaraţie de eligibilitate
  • ANEXA 6 - Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Fișa de evaluare

Calendar

Informații utile:
  • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web - https://uefiscdi-direct.ro/ , nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
  • Platforma de depunere este disponibilă începând cu data de 03.07.2023
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15.09.2023, ora 16:00;
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
Alte informații utile:
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru competiția “Proiecte de colaborare cu Republica Moldova", din cadrul Programului 5.8 - Cooperare europeana și internațională, Subprogram 5.8.3 - Bilateral/Multilateral.
Competiția este organizată de către MCID și UEFISCDI.
Propunerile/observațiile cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 06 iunie 2023, pe adresa de e-mail: adriana.nitu@uefiscdi.ro
Q&A
1. Membrii echipei de cercetare, pentru coordonatorul proiectului (România), trebuie să fie angajați ai instituției gazdă?
R: Pe durata de derulare a proiectului, membrii echipei trebuie să fie angajați ai instituției gazdă a proiectului. Membrii echipei, nominalizați în cererea de finanțare, ce nu fac parte din personalul propriu al instituției gazdă a proiectului, vor fi angajați imediat după contractare. Pozițiile vacante existente în cererea de finanțare vor fi ocupate ulterior contractării, prin concurs.

2. Directorul de proiect/Responsabilul de partener trebuie să fie abilitat pentru conducere de doctorat?
R: Nu. Conform Pachetului de Informații, aprobat prin Ordinul MCID 20793/2023, Directorul de proiect/Responsabilul de partener trebuie să aibă titlul de doctor în științe.

3. Când se va solicita decontarea pentru anul 2023?
R: Etapa finală a fiecărui an se încheie cel târziu la data de 31 decembrie a anului bugetar, dar documentele de raportare se transmit Autorităţii Contractante nu mai târziu de prima decadă a lunii decembrie a anului bugetar.

4. Care este perioada de derulare a contractului de finanțare în anul 2023?
R: Conform Calendarului existent în Pachetului de informații, rezultatele procesului de evaluare vor fi publicate în luna noiembrie 2023, astfel, estimăm o derulare în anul 2023 de maxim o lună.

5. Ce se întelege prin “materiale” și prin „produse similare necesare derulării proiectului”, din cadrul Capitolului Cheltuieli cu Logistică?
R: Prin “materiale” se înteleg materii prime, iar prin “produse similare” (“produse similare necesare derularii proiectului”) ne referim la cele din aceeași categorie (materii prime și materiale consumabile) necesare derulării proiectului.

6. În perioada de efectuare a stagiilor de cercetare în România, cercetătorii din Republica Moldova primesc salariul aferent postului pe care îl dețin în instituția din Republica Moldova?
R: Pentru persoanele din Republica Moldova care se vor afla în stagii de cercetare în instituția coordonatoare din România, cheltuielile aferente deplasării vor fi suportate din bugetul acestui proiect, iar salariul din instituția din Republica Moldova nu va fi afectat.

7. Sunt eligibile, pentru partenerii din Republica Moldova, cheltuielile de personal?
R: Conform Pachetului de informații aprobat, pentru partenerii din Republica Moldova sunt eligibile numai cheltuieli pentru stagii de cercetare în instituția coordonatoare din România sau pentru participarea la manifestări științifice unde se prezintă lucrări rezultate în urma colaborării bilaterale.

8. Potențialii parteneri din Republica Moldova se pot înregistra individual pe platforma https://eertis.eu/ sau e necesar ca inițial să fie înregistrată universitatea (per general) și mai apoi fiecare aplicant să introducă date despre laborator, echipament etc.?
R: Pe platforma EERTIS, o organizație care dorește să fie prezentă cu infrastructurile sale de cercetare, trebuie să înregistreze un cont organizational (de ex. al universității). Apoi se adaugă conturi ale entităților asociate organizației (de ex. Conturi de Research Facitilites, Laboratory, etc - dupa caz). Fiecare entitate de acest fel are niște condiții obligatorii de îndeplinit pentru a fi vizibilă pe platforma. Detalii despre funcțiile platformei se pot găsi în User Guides și FAQ). Un cont organizational se adminstrează de pe o singura adresa de e-mail, iar persoana care are aceste drepturi, poate să creeze ulterior și conturi de Research Facilities sau Laboratories, cărora să le asocieze echipamente și servicii și să nominalizeze administrator pentru aceste conturi asociate organizației.

9. Pentru Partenerii din Republica Moldova, pozițiile de cercetător senior sau cercetător postdoctoral pot fi împărțite la două persoane?
R: Da.

10. Pentru Partenerii din Republica Moldova, vârsta doctoranzilor poate fi peste 40 de ani?
R: Pachetul de informații aprobat nu precizează vârsta maximă a doctoranzilor dar ne așteptăm ca și acesta să respecte condiția de vârstă impusă pentru cercetătorul postdoctoral.

11. O organizație de cercetare din Republica Moldova poate fi partener în mai multe propuneri de proiecte depuse? Și dacă da, echipele trebuie să fie diferite?
R: Da, o organizație de cercetare din Republica Moldova poate fi partener în mai multe propuneri de proiecte depuse. Echipele trebuie să fie diferite.

12. Universitățile din Republica Moldova au în structura sa, sub formă de departamente, institute de cercetare. Se indică în propunerea de proiect și denumirea institutului din cadrul universității, care intenționează să participe în proiect?
R: Da.

13. Pentru partenerul din Republica Moldova, cheltuielile de transport în valoare de 1.500 lei sunt pentru deplasare/persoană/an, indiferent de poziție (senior, cercetător postdoc sau doctorand)?
R: Suma forfetară, în valoare de 1.500 lei, este pentru cheltuielile de transport /persoană pentru o deplasare, indiferent de poziția cercetătorului.

14. Bugetul in LEI pentru Partenerul din Republica Moldova se referă la RON sau MDL?
R: Bugetul in LEI pentru Partenerul din Republica Moldova este în RON.

15. În cazul în care un doctorand finalizează studiile doctorale, pe parcursul derularii proiectului, mai poate activa în proiect?
R: Da, poate activa în continuare ca și cercetător postdoctoral.

16. Pentru participarea la manifestări științifice a partenerului din Republica Moldova se pot deconta taxe de participare/publicare?
R: Pentru partenerul din Republica Moldova, pentru participare la manifestări științifice se asigură doar cheltuieli de deplasare conform legislației aplicabile instituției din România.

17. O persoană, cu dublă afiliere, la o instituție din România și o instituție din Republica Moldova, poate participa în calitate de Responsabil partener din Republica Moldova?
R: Nu, nu poate fi Responsabil partener din Republica Moldova dacă are un contract de muncă, în derulare, la o instituție din România. Nu se justifică prezența acestuia în proiect în calitate de Responsabil partener, având deja acces la infrastructura de cercetare din România.

18. Membrii echipei partenere din Republica Moldova trebuie să fie angajați ai acestei instituții la data depunerii cererii de finanțare?
R: Instituția parteneră din Republica Moldova decide forma de angajare a membrilor echipei și își asumă componența acesteia.

19. Bugetul solicitat de partenerul din Republica Moldova poate fi mult sub valoarea de 250.000 lei?
R: Activitățile sunt cele impuse prin Pachetul de informații. Durata stagiilor și structura echipei sunt condiții minime de finanțare.

20. Membrii echipei partenere din Republica Moldova pot proveni din instituții diferite?
R: Instituția parteneră din Republica Moldova decide forma de angajare a membrilor echipei și își asumă componența acesteia.

21. Este eligibil, pentru echipa unui partener din Republica Moldova, un cetațean al Republicii Moldova, angajat într-o organizație de cercetare din Republica Moldova dar doctorand în România?
R: Nu. Nu se justifică prezența acestuia în proiect, existând deja acces la infrastructura de cercetare din România.

22. Ce documente sunt necesare pentru a dovedi statutul de cercetător postdoctoral pentru un membru al echipei partenerului din Republica Moldova?
R: Nu sunt solicitate documente justificative, trebuie îndeplinite condițiile privind vârsta (mai mică de 40 ani) și data obținerii primului titlu de doctor (nu mai mult de 8 ani).
Persoane de contact:
Daniela MIHAI 90
Daniela MIHAI
Coordonator competiție - UEFISCDI
Telefon:
+40 21 308 05 62
Fax:
+40 21 311 59 92
daniela.mihai@uefiscdi.ro
poza V Danila
Victoria DANILA
COORDONATOR COMPETIȚIE - Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare Republica Moldova
Telefon:
+373 22 270 445
Fax:
+373 22 296 271
victoria.danila@ancd.gov.md
alexandra roman
Alexandra ROMAN
Expert - Platforma EERTIS
Telefon:
+40 21 307 19 83
Fax:
+40 21 307 19 19
alexandra.roman@uefiscdi.ro
Știri asociate:
20 May 2024

Proiecte de colaborare cu Republica Moldova aprobate la finanțare

Prin adresa nr. 1269 din 17 mai 2024, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a aprobat lista Proiectelor de colaborare ...

30 Jun 2023

Competiție deschisă - Proiecte de colaborare cu Republica Moldova

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat, prin OMCID nr. 20793/29.06.2023, lansarea competiției pentru “

03 May 2023

Dezbatere publică Pachet informații Proiecte de colaborare cu Republica Moldova, PNCDI IV

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru comp...

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-colaborare-cu-republica-moldova
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4169, O: 255]