Proiecte de colaborare cu Republica Moldova

Scop:
Consolidarea rețelelor de cercetare deja existente și dezvoltarea de noi colaborări între grupuri de cercetători din România și Republica Moldova.
Statistici
Statistici privind depunerea propunerilor de “Proiecte de colaborare cu Republica Moldova", Competiția 2023, sunt disponibile aici.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachet de informații (aprobat prin OMCID nr. 20793/29.06.2023)

Model cadru - Contract de finanțare

Cererea de finanțare Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
  • ANEXA 3 - Declaraţia privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
  • ANEXA 4 - Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă din Romania
  • ANEXA 5 - Declaraţie de eligibilitate
  • ANEXA 6 - Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Fișa de evaluare

Calendar

Informații utile:
  • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web - https://uefiscdi-direct.ro/ , nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
  • Platforma de depunere este disponibilă începând cu data de 03.07.2023
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15.09.2023, ora 16:00;
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
Alte informații utile:
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru competiția “Proiecte de colaborare cu Republica Moldova", din cadrul Programului 5.8 - Cooperare europeana și internațională, Subprogram 5.8.3 - Bilateral/Multilateral.
Competiția este organizată de către MCID și UEFISCDI.
Propunerile/observațiile cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 06 iunie 2023, pe adresa de e-mail: adriana.nitu@uefiscdi.ro
Q&A
1. Membrii echipei de cercetare, pentru coordonatorul proiectului (România), trebuie să fie angajați ai instituției gazdă?
R: Pe durata de derulare a proiectului, membrii echipei trebuie să fie angajați ai instituției gazdă a proiectului. Membrii echipei, nominalizați în cererea de finanțare, ce nu fac parte din personalul propriu al instituției gazdă a proiectului, vor fi angajați imediat după contractare. Pozițiile vacante existente în cererea de finanțare vor fi ocupate ulterior contractării, prin concurs.

2. Directorul de proiect/Responsabilul de partener trebuie să fie abilitat pentru conducere de doctorat?
R: Nu. Conform Pachetului de Informații, aprobat prin Ordinul MCID 20793/2023, Directorul de proiect/Responsabilul de partener trebuie să aibă titlul de doctor în științe.

3. Când se va solicita decontarea pentru anul 2023?
R: Etapa finală a fiecărui an se încheie cel târziu la data de 31 decembrie a anului bugetar, dar documentele de raportare se transmit Autorităţii Contractante nu mai târziu de prima decadă a lunii decembrie a anului bugetar.

4. Care este perioada de derulare a contractului de finanțare în anul 2023?
R: Conform Calendarului existent în Pachetului de informații, rezultatele procesului de evaluare vor fi publicate în luna noiembrie 2023, astfel, estimăm o derulare în anul 2023 de maxim o lună.

5. Ce se întelege prin “materiale” și prin „produse similare necesare derulării proiectului”, din cadrul Capitolului Cheltuieli cu Logistică?
R: Prin “materiale” se înteleg materii prime, iar prin “produse similare” (“produse similare necesare derularii proiectului”) ne referim la cele din aceeași categorie (materii prime și materiale consumabile) necesare derulării proiectului.

6. În perioada de efectuare a stagiilor de cercetare în România, cercetătorii din Republica Moldova primesc salariul aferent postului pe care îl dețin în instituția din Republica Moldova?
R: Pentru persoanele din Republica Moldova care se vor afla în stagii de cercetare în instituția coordonatoare din România, cheltuielile aferente deplasării vor fi suportate din bugetul acestui proiect, iar salariul din instituția din Republica Moldova nu va fi afectat.

7. Sunt eligibile, pentru partenerii din Republica Moldova, cheltuielile de personal?
R: Conform Pachetului de informații aprobat, pentru partenerii din Republica Moldova sunt eligibile numai cheltuieli pentru stagii de cercetare în instituția coordonatoare din România sau pentru participarea la manifestări științifice unde se prezintă lucrări rezultate în urma colaborării bilaterale.

8. Potențialii parteneri din Republica Moldova se pot înregistra individual pe platforma https://eertis.eu/ sau e necesar ca inițial să fie înregistrată universitatea (per general) și mai apoi fiecare aplicant să introducă date despre laborator, echipament etc.?
R: Pe platforma EERTIS, o organizație care dorește să fie prezentă cu infrastructurile sale de cercetare, trebuie să înregistreze un cont organizational (de ex. al universității). Apoi se adaugă conturi ale entităților asociate organizației (de ex. Conturi de Research Facitilites, Laboratory, etc - dupa caz). Fiecare entitate de acest fel are niște condiții obligatorii de îndeplinit pentru a fi vizibilă pe platforma. Detalii despre funcțiile platformei se pot găsi în User Guides și FAQ). Un cont organizational se adminstrează de pe o singura adresa de e-mail, iar persoana care are aceste drepturi, poate să creeze ulterior și conturi de Research Facilities sau Laboratories, cărora să le asocieze echipamente și servicii și să nominalizeze administrator pentru aceste conturi asociate organizației.

9. Pentru Partenerii din Republica Moldova, pozițiile de cercetător senior sau cercetător postdoctoral pot fi împărțite la două persoane?
R: Da.

10. Pentru Partenerii din Republica Moldova, vârsta doctoranzilor poate fi peste 40 de ani?
R: Pachetul de informații aprobat nu precizează vârsta maximă a doctoranzilor dar ne așteptăm ca și acesta să respecte condiția de vârstă impusă pentru cercetătorul postdoctoral.

11. O organizație de cercetare din Republica Moldova poate fi partener în mai multe propuneri de proiecte depuse? Și dacă da, echipele trebuie să fie diferite?
R: Da, o organizație de cercetare din Republica Moldova poate fi partener în mai multe propuneri de proiecte depuse. Echipele trebuie să fie diferite.

12. Universitățile din Republica Moldova au în structura sa, sub formă de departamente, institute de cercetare. Se indică în propunerea de proiect și denumirea institutului din cadrul universității, care intenționează să participe în proiect?
R: Da.

13. Pentru partenerul din Republica Moldova, cheltuielile de transport în valoare de 1.500 lei sunt pentru deplasare/persoană/an, indiferent de poziție (senior, cercetător postdoc sau doctorand)?
R: Suma forfetară, în valoare de 1.500 lei, este pentru cheltuielile de transport /persoană pentru o deplasare, indiferent de poziția cercetătorului.

14. Bugetul in LEI pentru Partenerul din Republica Moldova se referă la RON sau MDL?
R: Bugetul in LEI pentru Partenerul din Republica Moldova este în RON.

15. În cazul în care un doctorand finalizează studiile doctorale, pe parcursul derularii proiectului, mai poate activa în proiect?
R: Da, poate activa în continuare ca și cercetător postdoctoral.

16. Pentru participarea la manifestări științifice a partenerului din Republica Moldova se pot deconta taxe de participare/publicare?
R: Pentru partenerul din Republica Moldova, pentru participare la manifestări științifice se asigură doar cheltuieli de deplasare conform legislației aplicabile instituției din România.

17. O persoană, cu dublă afiliere, la o instituție din România și o instituție din Republica Moldova, poate participa în calitate de Responsabil partener din Republica Moldova?
R: Nu, nu poate fi Responsabil partener din Republica Moldova dacă are un contract de muncă, în derulare, la o instituție din România. Nu se justifică prezența acestuia în proiect în calitate de Responsabil partener, având deja acces la infrastructura de cercetare din România.

18. Membrii echipei partenere din Republica Moldova trebuie să fie angajați ai acestei instituții la data depunerii cererii de finanțare?
R: Instituția parteneră din Republica Moldova decide forma de angajare a membrilor echipei și își asumă componența acesteia.

19. Bugetul solicitat de partenerul din Republica Moldova poate fi mult sub valoarea de 250.000 lei?
R: Activitățile sunt cele impuse prin Pachetul de informații. Durata stagiilor și structura echipei sunt condiții minime de finanțare.

20. Membrii echipei partenere din Republica Moldova pot proveni din instituții diferite?
R: Instituția parteneră din Republica Moldova decide forma de angajare a membrilor echipei și își asumă componența acesteia.

21. Este eligibil, pentru echipa unui partener din Republica Moldova, un cetațean al Republicii Moldova, angajat într-o organizație de cercetare din Republica Moldova dar doctorand în România?
R: Nu. Nu se justifică prezența acestuia în proiect, existând deja acces la infrastructura de cercetare din România.

22. Ce documente sunt necesare pentru a dovedi statutul de cercetător postdoctoral pentru un membru al echipei partenerului din Republica Moldova?
R: Nu sunt solicitate documente justificative, trebuie îndeplinite condițiile privind vârsta (mai mică de 40 ani) și data obținerii primului titlu de doctor (nu mai mult de 8 ani).
Persoane de contact:
Daniela MIHAI 90
Daniela MIHAI
Coordonator competiție - UEFISCDI
Telefon:
+40 21 308 05 62
Fax:
+40 21 311 59 92
daniela.mihai@uefiscdi.ro
poza V Danila
Victoria DANILA
COORDONATOR COMPETIȚIE - Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare Republica Moldova
Telefon:
+373 22 270 445
Fax:
+373 22 296 271
victoria.danila@ancd.gov.md
alexandra roman
Alexandra ROMAN
Expert - Platforma EERTIS
Telefon:
+40 21 307 19 83
Fax:
+40 21 307 19 19
alexandra.roman@uefiscdi.ro
Știri asociate:
30 Jun 2023

Competiție deschisă - Proiecte de colaborare cu Republica Moldova

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat, prin OMCID nr. 20793/29.06.2023, lansarea competiției pentru “

03 May 2023

Dezbatere publică Pachet informații Proiecte de colaborare cu Republica Moldova, PNCDI IV

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru comp...

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-colaborare-cu-republica-moldova
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3508, O: 246]