Proiecte Eureka Traditional (Network), Eureka-Cluster si Eurostars

Scop:
Susținerea participării companiilor din România, în parteneriat cu organizații de cercetare, la programe internaționale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulația ideilor și a cunoștințelor, accesul la rețele transnaționale de colaborare.
30.061.050
RON
6.108.107
EUR
Fonduri totale
35
Proiecte depuse
21
Proiecte finanţate
Proiectele cu paginile web sunt disponibile aici.
DECONTARE

Pachet documente necesar decontării - 2021
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Documentele de raportare generate de platformă, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2021.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Documentele de raportare generate de platforma, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2020.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.

Notificarea pentru invocarea unilaterala a Stării de Forță Majoră este disponibilă aici.

Notă:
Plata avansului către agenții economici se poate efectua în baza unui instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări (cf. HG 264/2003).

NEW Pachet documente necesar contractării

Model Contract de finanţare conform OMEC 3434/03.03.2021

Anexe Contract de finanţareModel Contract de finanțare

Anexe Contract de finanțare

Anexa V.1 - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijloci și mari
Anexa V.2 - Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii
Anexa V.3A - Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM
Anexa V.3B - Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari
Anexa V.4 - Declaraţie privind validarea criteriilor de eligibilitate privind participarea întreprinderii
Anexa V.5 - Declarație pentru IMM-uri privind activităţile de inovare - servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru servicii de sprijinire a inovării
Anexa V.6 - Declarație privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare. Condiţii cumulate
Anexa V.7 - Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare
Anexa V.8 - Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse
Anexa VII - Acord ferm de colaborare
Rezultate preliminare EUREKA 2019 - sesiunea II

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, www.uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.

Contestaţiile se pot transmite în perioada 1 – 3 iulie 2020 prin e-mail la adresa  contestatiiCEE@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, www.uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.

Contestaţiile se pot transmite în perioada 7 – 9 aprilie 2020 prin e-mail la adresa  contestatiiCEE@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiția EUREKA 2019 - se găsește aici.

Sesiunea II

Informare 16 iunie 2020
  • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 16 - 18 iunie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 5 iunie 2020
  • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 13 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 9 - 11 iunie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
  • Având în vedere retragerea partenerului internațional din proiectele PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0262 și PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0265 acestea au fost retrase din competiție deoarece nu mai îndeplinesc unul din criteriile eligibilității de bază, respectiv implicarea în proiect a cel puțin doi participanți din două state membre EUREKA sau dintr-un stat membru și o țară asociată.

Informare 21 mai 2020
  • În data de 20 mai 2020 au fost alocate către experţi toate cele 60 de fișe de evaluare.

Sesiunea I

Informare 23 martie 2020
  • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pentru ultimele 5 proiecte au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 23 - 25 martie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 12 martie 2020
  • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 9 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale au fost transmise către Directorii de proiecte. În perioada 12 - 16 martie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 26 februarie 2020
  • În perioada 24-25 februarie 2020 au avut loc două noi sesiuni de alocare fiind alocate către experţi un număr de 11, respectiv 9 fişe de evaluare. Au fost alocate toate cele 42 fişe de evaluare.

Informare 20 februarie 2020
  • În data de 17 februarie 2020 au fost alocate către experţi 24 fișe de evaluare din totalul de 42.
Rezultate finale privind procesul de verificare a eligibilității EUREKA 2019 - sesiunea II

Lista propunerilor de proiecte


Rezultate preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii EUREKA 2019 - sesiunea II

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa contestatiiCEE@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 5 - 7 mai 2020. În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect. Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.


*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 7 mai 2020, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.

Rezultate finale privind procesul de verificare a eligibilității EUREKA 2019 - sesiunea IRezultate preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii EUREKA 2019 - sesiunea I

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa contestatiiCEE@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 30 ianuarie - 4 februarie 2020. În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect. Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

Lista propunerilor de proiecte*

*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 4 februarie 2020, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse în sesiunea II este disponibilă aici.

Lista propunerilor de proiecte depuse în sesiunea I este disponibilă aici.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 652/28.10.2019)


Cererea de finanțare - Anexa I se va completa în platformă

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)


Lista ţărilor participante - Anexa IV

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 3: Cooperare europeană și internațională

Calendar competiție:
Informaţii utile:

Anunț privind finalizarea depunerii pentru sesiunea II

Având în vedere informarea primită de la Asociația EUREKA privind imposibilitatea acordării numerelor de înregistrare pentru toate propunerile de proiecte până în termenul de finalizare pentru depunerea națională, vă informăm că pentru propunerile de proiecte aflate în curs de depunere în competiția EUREKA 2019 – sesiunea II, pentru care au fost transmise până la data de 15 aprilie 2020, ora 16:00, documentele necesare pentru obținerea numărului de înregistrare în baza de date EUREKA (EUREKA Project Identification) și nu au primit numărul, pot finaliza în platforma http://uefiscdi-direct.ro fără menționarea numărului. Numărul de înregistrare urmează să fie transmis ulterior.

• Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare se va închide în data de 15 aprilie 2020, ora 16:00.

• Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă din 7 noiembrie 2019 la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

• Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

Pachetul de informaţii a fost supus dezbaterii publice în perioada 25 iunie - 24 iulie 2019.

Mesaje, primite cu precădere, de la întreprinderi în urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.
Persoane de contact:
Catalin MOLAGIC 90
Cătălin Molagic
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 308 05 87
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.molagic@uefiscdi.ro
Știri asociate:
14 Jul 2020

Rezultate finale competiție EUREKA 2019 - sesiunea II

În cadrul Programului 3 - Cooperare europeană și internațională a fost finalizat procesul de evaluare a propunerilor de proiecte EUREKA Tradițional (Network) și Cluster depuse în sesiun...

30 Jun 2020

Rezultate preliminare EUREKA 2019 - sesiunea II

Procesul de evaluare pentru proiectele depuse în competiția EUREKA 2019 - sesiunea II a fost finalizat.

06 Apr 2020

Rezultate preliminare EUREKA 2019 - sesiunea I

Procesul de evaluare pentru proiectele depuse în competiția EUREKA 2019 - sesiunea I a fost finalizat.Rezultatele preliminare sunt disponibile

07 Nov 2019

Competiţie deschisă proiecte Eureka

În cadrul Programului 3 - Subprogramul 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale, a fost lansată competiția pentru

26 Jun 2019

Vizite monitorizare în teren - Eureka Tradiţional (Network), Eureka-Cluster şi Eurostars

În data de 24 iunie 2019 a fost efectuată vizita de monitorizare a proiectului EUREKA nr. 57/2017 ”SoluÅ£ie neinvazivÄ...

21 Jun 2019

Vizite monitorizare în teren - Eureka Tradiţional (Network), Eureka-Cluster şi Eurostars

În data de 19 iunie 2019 a fost efectuată vizita de monitorizare a proiectului EUREKA nr. 65/2018 ”Bio printare 3D de ...

18 Jun 2019

Vizite monitorizare în teren - Eureka Tradiţional (Network), Eureka-Cluster şi Eurostars

În data de 18.06.2019 a fost efectuată vizita de monitorizare a proiectului implementat de S.C. MODULE WORKS S.R.L. Pe l...

12 Jun 2019

Vizite monitorizare in teren - Eureka Traditional (Network), Eureka-Cluster si Eurostars

În data de 11 iunie 2019 a fost efectuată vizita de monitorizare a proiectului nr. 92/2016 coordonat de SC ANNABELLA FABRIC...

05 Jun 2019

Vizite monitorizare în teren - Eureka Tradițional (Network), Eureka-Cluster și Eurostars

În data de 4 iunie 2019 a fost efectuată vizita de monitorizare a proiectelor implementate de Probstdorfer Saatzucht România SRL. Pe lângă verific...

31 May 2019

Vizite monitorizare în teren - Eureka Tradițional (Network), Eureka-Cluster și Eurostars

În perioada mai - septembrie 2019 vor avea loc vizite de monitorizare în teren ale Proiectelor Eureka Tradițional (Netw...

27 Sep 2018

Rezultate finale proces de evaluare apel EUREKA Danube 2017 - II

Procesul de evaluare pentru proiectele depuse în apelul EUREKA Danube 2017 - II a fost finalizat, rezultatele finale sunt disponibile

26 Sep 2018

Rezultate finale evaluare proiecte competiție ROMÂNIA - ISRAEL

Procesul de evaluare pentru proiectele depuse în competiția România-Israel 2017 s-a încheiat, rezultatele finale sunt disponibile

29 Mar 2018

Lista propunerilor de proiecte depuse în apelul DANUBE-2017-II

Lista propunerilor de proiecte depuse în apelul DANUBE-2017-II pentru proiecte EUREKA tradițional (network) organizat în cadrul Subprogramului...

20 Mar 2018

Rezultate finale evaluare proiecte EUREKA Tradițional (Network) și Cluster - sesiune III 2017

Procesul de evaluare pentru proiectele EUREKA Tradițional (Network) și Cluster - sesiunea III 2017 a fost încheiat, rezultatele finale sunt disponibi...

10 Jan 2018

Rezultate finale evaluare proiecte EUREKA Tradițional (Network) și Cluster - sesiunea II 2017

Procesul de evaluare pentru proiectele EUREKA Tradițional (Network) și Cluster - sesiunea II 2017 s-a încheiat, rezultatele finale sunt disponibile

08 Dec 2017

Apel deschis EUREKA Danube pentru proiecte EUREKA Tradițional

În cadrul subprogramului 3.5. Alte inițiative și programe europene și internaționale, instrumentul de finanţare "Cooperare europeană și internațională - pro...

13 Nov 2017

Întâlnirea Grupului pentru Implementare Națională a Programului EUROSTARS 2

În data de 8 noiembrie 2017 a avut loc la Bruxelles a șasea întâlnire a Grupului pentru Implementare Națională a

27 Oct 2017

Rezultate finale evaluare proiecte EUREKA Tradițional (Network) și Cluster - sesiunea I 2017

Procesul de evaluare pentru proiectele EUREKA Tradițional (Network) și Cluster - sesiunea I 2017 s-a încheiat, rezul...

24 Oct 2017

Primele întâlniri NCP şi HLG EUREKA desfăşurate sub preşedinţia finlandeză

În perioada 17-19 octombrie 2017 au avut loc în Finlanda, la Tampere, primele întâlniri, desfăşurate sub președinția finlan...

16 Oct 2017

Competiție deschisă proiecte de tipul EUREKA Tradițional, Apel comun România-Israel

A fost lansată competiția pentru proiecte CDI de tipul EUREKA Tradițional (Network),

18 Sep 2017

Lista propunerilor de proiecte depuse în Sesiunea I - competiție EUREKA 2017

Lista propunerilor de proiecte depuse în Sesiunea I a competiției 2017 pentru Proiecte EUREKA tradițional (network) și cluster orga...

24 Aug 2017

Competiţie deschisă proiecte Eureka

În cadrul Programului 3 - Subprogramul 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale, a fost lansată competiția pentru

24 May 2017
https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-eureka-traditional-network-eureka-cluster-si-eurostars
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.7819, O: 551]