Proiecte mobilităţi

Scop:
Consolidarea cooperării ştiinţifice între România şi țările partenere prin finanțarea bilaterală/multilaterală a mobilității cercetătorilor din aceste țări.
PN-III-CEI-BIM-PBE
1.000.000
RON
EUR
Fonduri totale
24
Proiecte depuse
19
Proiecte finanţate
Informare 21 martie 2022

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a transferat către UEFISCDI prima tranșă, în valoare de 141.590.275 lei, aprox. 40% din bugetul aferent anului 2022, pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare.

UEFISCDI a inițiat plata către Contractori. Efectuarea plăților se realizează pe măsură ce Contractorii transmit convențiile de avans.


Deschiderea financiară, aferentă anului 2022, pentru contractele în derulare, se va putea realiza după momentul aprobării deschiderii financiare de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID).


Decontare 2022

Pachet documente necesar decontării - 2022
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București. 
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 07 decembrie 2022.

__________________________________________________________________________________________________________________

Decontare 2021

Pachet documente necesar decontării - 2021

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.Documentele de raportare generate de platformă, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2021.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractare

Contractarea se face utilizând platforma on-line: www.uefiscdi-direct.ro/EVoc.
Pachet complet al documentelor necesare contractării:
 • Contract de finanțare – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
 • Anexe Contract de finanțare:
  • Anexa II – Devizul cadru – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
  • Anexa III - Declaraţie privind neimplicarea ajutorului de stat;
  • Anexa IV – Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse;
  • Anexa V – Declaraţie de eligibilitate;
  • Anexa VI – Eșalonarea plăților – se va tipări forma generată de platforma EVoc;
  • Anexa VII – Acordul Ferm de Colaborare;
  • Anexa VIII - Convenția de avans – se va tipări forma generată de platforma EVoc.
Lista propuneri de proiecte finanțate este disponibilă aici.
Procesul de evaluare a fost finalizat in data de 20.11.2020 conform calendarului aprobat prin OMEC 5717/09.10.2020.
Lista cu rezultatele preliminare a fost transmisă la MEC.
Pentru procesul de evaluare au fost aprobati un numar de 44 experţi evaluatori pentru competiţia România-Comunitatea Valonă-Belgia . Dintre aceştia şi-au exprimat disponibilitatea şi au fost utilizaţi doar 22 experţi evaluatori în procesul de evaluare.
Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
Lista finala a propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici
Pachet de informaţii şi proces depunere
Textul apelului comun pentru competiția de proiecte bilaterale Romănia-Comunitatea VALONĂ-BELGIA aprobat prin Ordinul MEC nr. 5717/09.10.2020 si transmis cu adresa nr. 3123/13.10.2020.
Pachet de informații (aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9059/23.02.2016)

Declarații:
(se completează, se semnează, se scanează și se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

Anexa 1 - Cerere de finanțare
Anexa 3 - Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat
Anexa 4 - Declarație de nefinanțare din alte surseAcord de colaborare între instituții gazdă participante în proiect RO-BE

Informații utile:

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 30 octombrie 2020 ora 14:00..
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă din data de 15.10.2020 la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
Persoane de contact:
Olivia PUIU 90
Olivia Puiu
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 82
Fax:
+40 21 311 59 92
olivia.puiu@uefiscdi.ro
Adriana NITU 90
Adriana Niţu
Responsabil Tehnic Proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 81
Fax:
+40 21 311 59 92
adriana.nitu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
13 Oct 2020

Competiţie deschisă: Proiecte bilaterale România-Comunitatea VALONĂ-BELGIA

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat lansarea competiţiei Proiecte bilaterale România-Comunitatea VALONĂ-BELGIA, din cadrul Prog...

20 Dec 2018

Competiție deschisă proiecte bilaterale România-Franța din cadrul Programului de Acțiuni Integrate Brâncuși

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiția  de proiecte bilaterale Roman...

02 Jul 2018

Proiecte acceptate la finanţare - Competiţie cooperare bilaterală România – Republica Populară Chineză

A fost publicată lista proiectelor acceptate la finanţare pentru competiţia Cooperare bilaterală România – Republica Populară Chi...

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-mobilitati
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3741, O: 313]