Proiecte Open Science finalizate

Acronim proiect: NI4OS-Europe
Acronim program: Horizon 2020
Perioada de implementare: 2019-09-01/2022-08-31

Proiectul NI4OS Europe - National Initiatives for Open Science in Europe – și-a propus să aibă o contribuție substanțială la portofoliul de servicii europene Open Science Cloud (European Open Science Cloud), să fie dedicat guvernanței EOSC și să asigure incluziune la nivel european pentru a permite deschiderea științei la nivel global.

Acronim proiect: SIPOCA 592
Acronim program: POCA
Perioada de implementare: 47 luni (contract de finanțare semnat în 16 mai 2019)


În cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” - SIPOCA 592 (Cod MySMIS 127557) UEFISCDI a fost responsabilă, în cadrul activității A4.1. „Dezvoltarea cadrului strategic și funcțional de Open Science și Open Access (conform recomandărilor EC și practicilor de la nivel european)”, cu pregătirea cadrului strategic național pentru Open Science (OS) - Cartea Albă a Tranziției către Știința Deschisă 2023-2030.
https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-open-science-finalizate
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3045, O: 116]