Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi - SIPOCA 592

Date generale:

Denumire proiect: Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi - SIPOCA 592
Cod MySMIS: 127557
Beneficiar: Ministerul Cercetării și Inovării (MCI)
Partener:
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Durata de implementare: 36 luni (contract de finanțare semnat în 16 mai 2019)
Valoare proiect: 26.040.012,30 Lei  - Citește mai departe descrierea completă a proiectului >>>

  Proiectul răspunde direct unora dintre condițiile favorizante din memorandumul cu Comisia Europeană privind „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă”, care vizează pregătirea perioadei de programare 2021-2027, respectiv: 

  • Analiza factorilor care impiedică diseminarea inovării, inclusiv digitalizarea (Trimestrul II 2020) – disponibilă aici.
  • Plan de acțiuni pentru sprijinirea colaborării internaționale (Trimestrul IV 2019)
  • Elaborarea Strategiei Naționale de Specializare Inteligentă (SNSI) pentru perioada 2021-2027, care are ca input Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă (Trimestrul II 2020)
  • Stabilirea cadrului de monitorizare și evaluare (Trimestrul II 2020)
  • Stabilirea cadrului de raportare semestrială/anuală a implementării SNSI și a procesului de descoperire antreprenorială (Trimestrul II 2020)
  • Definirea principalelor acțiuni privind îmbunătățirea sistemelor de cercetare de inovare naționale sau regionale (Trimestrul II 2020)
  • Dezvoltarea platformelor Romanian repository of open access și Acelerate Romania și continuarea dezvoltării platformelor Brainmap și ERRIS

  Elaborarea SNSI se realizează cu consultarea actorilor cheie din sistem, cu avizarea Comitetului de Coordonare privind Specializarea Inteligentă (CCSI), constituit prin Ordinul MCI nr. 458/31.07.2019, care cuprinde reprezentanți ai diverselor ministere și ai Agențiilor de Dezvoltare Regională. Începând cu luna septembrie 2019 au loc consultări periodice în cadrul acestui comitet, iar în perioada martie-iunie 2020 sunt prevăzute consultările extinse cu actorii cheie (vezi infografic).

- Raport privind analiza stocului existent de infrastructuri de cercetare
- Recomandări privind posibile noi instrumente de finanțare a infrastructurilor de cercetare în perioada 2021-2027, inclusiv de tip voucher de experiment
- Blueprint privind managementul, politica de acces, utilizarea, coordonarea, monitorizarea şi impactul infrastructurilor de cercetarePersoane de contact:
Mădălin IONIȚĂ
COORDONATOR PROIECT
Telefon:
+40 21 307 19 18
Fax:
+40 21 307 19 19
madalin.ionita@uefiscdi.ro
Știri asociate:
18 Sep 2019

Follow-up Conferinţa de lansare proiect SIPOCA 592

În data de 17 septembrie 2019, la Hotel RIN Central din București, a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului „

https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6642, O: 164]