Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi - SIPOCA 592

I.Date generale:

Denumire proiect: Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi - SIPOCA 592
Cod MySMIS: 127557
Beneficiar: Ministerul Cercetării și Inovării (MCI)
Partener:
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Durata de implementare: 36 luni (contract de finanțare semnat în 16 mai 2019)
Valoare proiect: 26.040.012,30 Lei

II.Prezentarea generală a proiectului:

Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” - SIPOCA 592
Obiectivele specifice ale proiectului
 • Elaborarea cadrului Strategic Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI) 2021-2027, incluzând sinergiile cu Strategia Națională de Specializare Inteligentă (SNSI)
 • Elaborarea cadrului Strategic Național de Specializare Inteligentă
 • Îmbunatatirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor în domeniul antreprenoriatului inovativ
 • Revizuirea legislației în domeniul CDI, asociat cadrului strategic dezvoltat
 • Implementarea unui sistem de management al calitățiii la nivelul MCI
 • Dezvoltarea competențelor membrilor grupului țintă și actorilor implicați în activitățile proiectului și în implementara cadrului strategic dezvoltat (SNCDI, SNSI)
Context
Proiectul răspunde direct unora dintre condițiile favorizante din memorandumul cu Comisia Europeană privind „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă”, respectiv:
 • Analiza factorilor care impiedică diseminarea inovării, inclusiv digitalizarea (Trim II 2020)
 • Plan de acțiuni pentru sprijinirea colaborării internaționale (Trim IV 2019)
 • Elaborarea Strategiei Naționale de Specializare Inteligentă (SNSI) pentru perioada 2021-2027, care are ca input Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă (Trim II 2020)
 • Stabilirea cadrului de monitorizare și evaluare (Trim II 2020)
 • Stabilirea cadrului de raportare semestrială/anuală a implementării SNSI și a procesului de descoperire antreprenorială (Trim II 2020)
 • Definirea principalelor acțiuni privind îmbunătățirea sistemelor de cercetare de inovare naționale sau regionale (Trim II 2020)
 • Dezvoltarea platformelor Romanian repository of open access și Acelerate Romania și continuarea dezvoltării platformelor Brainmap și ERRIS.
Consultări
Elaborarea documentelor SNCDI, SNSI și a celorlalte documente cuprinse în memorandum se realizează cu consultarea actorilor cheie din sistem.
Aceste consultări cuprind:
 1. Comitete consultative
  • Comitetul de Coordonare privind Specializarea Inteligentă (CCSI), constituit prin Ordinul MCI nr. 458/31.07.2019, în vederea coordonării elaborării și implementării Strategiei Naționale de Specializare Inteligentă și care cuprinde reprezentanți ai diverselor ministere și ai Agențiilor de Dezvoltare Regională. Consultarea acestui comitet a început în luna septembrie 2019.
  • Comitetul de nivel înalt al proiectului privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea, care va avea reprezentanți ai actorilor cheie și va activa începând cu luna decembrie 2019.
 2. Dezbateri privind viziunea pentru ciclul 2021-2027 (decembrie-martie 2020)
  • 3 workshopuri de dezbatere cu actorii cheie privind elaborarea viziunii privind ecosistemul CDI
  • 3 workshopuri de dezbatere cu actorii cheie privind viziunea și obiectivele strategice privind specializarea inteligentă
 3. Mobilizarea comunității pentru actualizarea domeniilor de specializare inteligentă naționale și stabilirea agendei naționale de cercetare (martie-mai 2020)
  • 12 paneluri de experți și actori cheie
  • Consultare online națională pentru validarea și filtrarea propunerilor panelurilor
 4. Elaborarea mixului de politici asociat SNSI și SNCDI (februarie-iunie 2020)
  • 1 workshop de dezbatere privind planul de măsuri privind implementarea SNSI
  • 1 workshop de dezbatere privind modelul investițional pentru specializare inteligentă
  • 1 workshop privind infrastructurile de cercetare
  • 1 workshop pentru dezvoltarea cadrului strategic pentru Open Science și Open access
  • 1 workshop privind cadrul de susținere a clusterelor inovative
  • 2 workshopuri pentru dezvoltarea cadrului strategic privind infrastructura de transfer tehnologic
  • 1 workshop pentru cadrul strategic privind resursele umane
  • 1 workshop național de dezbatere rezultate privind elaborarea cadrului național de monitorizare, evaluare și actualizare a SNCDI
Alte activități participative
 • 3 workshopuri de tip Cafeneaua de Inovare (Martie 2020; Martie 2021; Noiembrie 2021)
 • Conferința de tip Eveniment de brokerage și pitching (Decembrie 2021)
 • 8 workshopuri pentru pilotarea metodologiei pentru sprijinirea exploatării rezultatelor proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare (Aprilie 2020-Septembrie 2021)
 • Workshop tip ateliere de lucru de învățare mutuală privind specializarea inteligentă (2021)
 • 3 workshopuri privind consolidarea capacității de poziționare strategică a INCD (2021).
III.Activităţi şi rezultate previzionate:
 • Activitatea 1. Management de proiect
 • Activitatea 2. Informare si publicitate
 • Activitate: A3. Elaborarea SNCDI 2021-2027 și a instrumentelor de implementare
 • Activitate: A4. Elaborarea politicilor transversale CDI, pentru sprijinirea implementării SNCDI
 • Activitate: A5. Elaborarea SNSI
 • Activitate: A6. Proiectarea și pilotarea unui mecanism de integrare și promovare a ecosistemului de antreprenoriat inovativ printr-o platforma de tip „Connecting Hub”
 • Activitate: A7. Elaborarea și testarea unei metodologii pentru sprijinirea exploatării rezultatelor proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare prin intermediul unui mecanism de tip „Common Exploitation Booster”
 • Activitate: A8. Dezvoltarea comunității „BrainMap”
 • Activitate: A9. Dezvoltarea unui mecanism de reputație pentru infrastructuri de cercetare
 • Activitate: A10. Pregatire OM/ HG pentru implementarea strategiei SNCDI, în domeniul domeniul transferului tehnologic și al cadrului strategic național pentru Open Science; sistematizarea și simplificarea legislației (secundare) asociate cadrului strategic dezvoltat în proiect.
 • Activitate: A11. Implementarea instrumentelor de managementul calității (ISO 9001/2015 și CAF) la nivelul MCI
 • Activitate A12. Ateliere de lucru de învățare mutuală privind specializarea inteligentă
 • Activitate A13. Organizarea a 4 module de curs pe teme specifice de interes, pentru angajații MCI asociat implementării sistemului de managementul calității


Rezultate previzionate:
 • Rezultat Proiect 1  Elaborarea cadrului Strategic Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2021-2027, incluzând sinergiile cu Strategia Națională de Specializare Inteligentă
 • Rezultat Proiect 2  Elaborarea cadrului Strategic Național de Specializare Inteligentă
 • Rezultat Proiect 3  Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor în domeniul antreprenoriatului inovativ - Accelerate România
 • Rezultat Proiect 4  Revizuirea legislației în domeniul CDI, asociat cadrului strategic dezvoltat
 • Rezultat Proiect 5  Instrumente de managementul calității implementate la nivelul MCI - ISO 9001/2015 si CAF
 • Rezultat Proiect 6  Competențe noi ale membrilor grupului țintă implicați în activitățile proiectului și în implementarea cadrului strategic dezvoltat (SNCDI, SNSI)

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și are o valoare totală de 26.040.012,30 lei.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Persoane de contact:
Mădălin IONIȚĂ
Manager proiect
Telefon:
+40 21 307 19 18
Fax:
+40 21 307 19 19
madalin.ionita@uefiscdi.ro
Știri asociate:
18 Sep 2019

Follow-up Conferinţa de lansare proiect SIPOCA 592

În data de 17 septembrie 2019, la Hotel RIN Central din București, a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului „

https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4191, O: 457]