Soluții - 2020 - 3 - Strategia participării naționale în noul context european de coordonare a cercetării în domeniile industriei de securitate și spațiu

Scop:
Elaborarea strategiei participării naționale în noul context european de coordonare a cercetării în domeniile industriei de securitate și spațiu.
5.900.000
RON
1.210.977
EUR
Fonduri totale
3
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Rezultat licitație:

Nr. oferta: PN-III-P2-2.1-SOL-2020-3-0415
Nume și prenume director proiect: Marius-Ioan Piso
Instituție coordonatoare: AGENTIA SPATIALA ROMANA
Parteneri: Academia Tehnică Militară „FERDINAND I”; Ministerul Apararii Nationale prin Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare (ACTTM); INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI; INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR; INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA "ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. BUCURESTI; INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI; UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI; UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA; INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
Calitatea ofertei: câștigătoare
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul "Strategia participării naționale în noul context european de coordonare a cercetării în domeniile industriei de securitate și spațiu"
Pachet de informaţii şi proces depunere
Termeni de referință (aprobați prin Ordinul MEC nr. 5639/28.09.2020)
Propunerea de proiect:
Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Informaţii utile:
 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 26 octombrie 2020, ora 16:00;
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
 • Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare;
 • Pentru a crește capacitatea de a răspunde cu succes tuturor obiectivelor specifice temei de cercetare, consorțiile se pot reorganiza cu condiția ca în noile consorții să se regăsească potențiali contractori declarați eligibili pentru tema respectivă. Consorțiul nou creat va transmite o singură propunere de proiect, cu respectarea tuturor criteriilor de participare existente în documentele competiției (ex. fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect).
Condiții minimale de participare:
 • Oferta de proiect poate fi transmisă de o singură instituție sau de către un consorţiu format din mai multe instituții, persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al consorțiului, poate fi numai o organizație publică de cercetare (conform definiției din legislatia în vigoare din domeniul ajutorului de stat);
 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru tema de cercetare;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește această calitate și în altă ofertă depusă în cadrul prezentei competiții;
 • Calendarul licitației;
 • Lansare competitie:
  • Bugetul max. al proiectului este de 5.900.000 lei;
  • Durata este de 9 luni;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 07.10.2020ora 15.00, în format electronic la adresa: solutii@uefiscdi.ro;
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
Știri asociate:
29 Sep 2020

Competiţie deschisă – Soluții 2020 - 3

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat, prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 5639, lansarea competiției Soluții ...

https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2020-3-strategia-participarii-nationale-in-noul-context-european-de-coordonare-a-cercetarii
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2294, O: 239]