Soluţii - 2020 - 1 - Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2

Scop:
Obținerea şi validarea de metode de diagnosticare rapidă și fiabilă a infectării
3.500.000
RON
722.618
EUR
Fonduri totale
14
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Rezultat licitație:

Nr. oferta: PN-III-P2-2.1-SOL-2020-0090
Nume și prenume director proiect: Ciprian Iliescu
Instituție coordonatoare: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCURESTI INCD
Parteneri: UNIVERSITATEA BUCURESTI; SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Calitatea ofertei: câștigătoare
Lista propuneri de proiecte eligibile pentru proiectul "Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2"
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul "Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2"
Pachet de informaţii şi proces depunere

Termeni de referință (aprobați prin Ordinul MEC nr. 4153/27.04.2020)


Contract de finanţare

Propunerea de proiect:

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Informaţii utile:
 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 07 mai 2020, ora 15:00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
 • Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare, precum și a procentul max. de 30% pentru cercetarea fundamentală, se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.
 • Pentru a crește capacitatea de a răspunde cu succes tuturor obiectivelor specifice temei de cercetare, se pot realiza parteneriate între potențialii contractori declarați eligibili pentru tema respectivă. Consorțiul nou creat vă transmite o singură propunere de proiect, cu respectarea tuturor criteriilor de participare existente în documentele competiției.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiții minimale de participare:

 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare temă de cercetare;
 • Oferta de proiect poate fi transmisă de o singură instituție sau de către un consorţiu format din mai multe instituții, persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Având in vedere specificul acestei competiții, dacă oferta de proiect este transmisă de un consorțiu, acesta va include o entitate din sistemul public de sănătate, implicată in managementul pandemiei COVID-19, care să asigure informații relevante (acces la baze de date, furnizarea si validarea de date, probe biologice etc) pentru scopul proiectului, să beneficieze nemijlocit de rezultatele cercetării, și care să fie eligibilă pentru finanțare (de exemplu: spitale universitare);
 • Din consorțiu pot face parte și întreprinderi, conform definiției din legislaţia în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Contribuţia acestora la realizarea proiectului se stabileşte în concordanță cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al consorțiului, numai o organizație publică de cercetare (conform definiției din legislatia în vigoare din domeniul ajutorului de stat);
 • Directorul de proiect nu îndeplinește această calitate și în altă ofertă depusă în cadrul prezentei competiții.
 • Calendarul licitației;
 • NEW: Calendarul licitației modificat prin OMEC 4120/14.04.2020.
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competitie: 03.04.2020;
  • Bugetul max. al proiectului este de 3.500.000 lei;
  • Durata max. este de 18 luni;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 12.04.2020, ora 15.00, în format electronic la adresa: solutii@uefiscdi.ro. Documentele in original se pastreaza si vor fi transmise ulterior;
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Cristina NEDELCU 90
Cristina Zgondoiu
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 83
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.zgondoiu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
25 May 2020

Rezultate Soluții 1 - Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Soluții 1 - Tehnici avansate și creșterea perform...

https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2020-tehnici-avansate-si-cresterea-performantei-in-detectia-precoce-a-virusului-sars-cov-2
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3592, O: 239]