Soluţii - 2021 - 11 - Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română și recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență 112

Scop:
realizarea unui sistem informatic integrat de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română şi recunoaşterea stărilor emoţionale ale apelantului în convorbirile din apelurile de urgenţă 112, bazat pe soluţii tehnice de machine learning/deep learning, independent funcţional de resurse informaţionale din Internet, prin intermediul căruia să se asigure îmbunătăţirea managementului înregistrărilor rezultate din convorbirile din cadrul apelurilor de urgenţă 112, creşterea calităţii, eficienţei şi eficacităţii activităţilor de gestionare a apelurilor 112 prin recunoaşterea şi clasificarea stărilor emoţionale ale apelantului din convorbirile din apelurile de urgenţă, concomitent cu interoperabilitatea prin interfeţe standardizate a sistemului informatic cu sistemul SNUAU.

Instituţie responsabilă: Serviciul de Telecomunicații Speciale
2.000.000
RON
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul "Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română și recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență 112"

Având în vedere că, pentru tema: Soluţii - 2021 – 11 “Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română și recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență 112”, nu sunt min. 5 potențiali contractori care îndeplinesc condițiile de eligibilitate (cf. art. 7 lit. a din HG 1265/2004 cu modificările și completările ulterioare), această competiție va fi relansată.

Consorțiile interesate, inclusiv cele declarate eligibile la prima depunere, trebuie să depună expresia de interes și declarațiile de eligibilitate, conform calendarului de mai jos.

Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare, și conform Deciziei ANCSI nr. 9388/2016.  

Condiții minimale de participare:
 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consortiu trebuie să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare* înscrisă în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții.
*Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, Anexa 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Repetare competiție:

 • Calendarul licitației;
 • Relansare competitie:
  • Data relansare competitie: 15.07.2021;
  • Bugetul max. al proiectului este de 2.000.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansarii/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 29.07.2021, ora 15.00, în platforma de depunere: http://uefiscdi-direct.ro;

  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
 • Calendarul licitației;
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competitie: 22.06.2021;
  • Bugetul max. al proiectului este de 2.000.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansarii/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 02.07.2021, ora 15.00, în platforma de depunere: http://uefiscdi-direct.ro (disponibilă din 23.06.2021);
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Alina MOLOGIC 90
Alina Molagic
RESPONSABIL TEHNIC-PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 65
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.molagic@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-11-sistem-informatic-de-transcriere-in-timp-real-a-vorbirii-in-text
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.466, O: 216]
Informare! Direcția Învățământ Superior își desfășoară activitatea într-un nou sediu situat în Str. Frumoasă nr. 30 . Până la reconectarea rețelei telefonice, vă rugăm să aveți amabilitatea de a transmite solicitările dvs. pe email la adresele disponibile aici: https://uefiscdi.gov.ro/organigrama sau să ne contactați la nr. de telefon 021 3023 850.