Soluţii - 2021 - 9 - Realizarea Centrului Național de Referință în domeniul comunicațiilor cuantice Quantec

Scop:

înfiinţarea unui centru naţional de cercetare-dezvoltare al cărui rol este asimilarea tehnologiilor emergente din domeniul telecomunicaţiilor cuantice. Rolul acestui centru este să contribuie hotărâtor şi să sprijine acţiunile instituţiilor de învăţământ, cercetare şi ale companiilor din România pentru dezvoltarea unui ecosistem în domeniul telecomunicaţiilor cuantice, care să asigure competitivitatea industrială naţională în acest domeniu. Acest centru va asigura premisele pentru participarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi a companiilor româneşti la proiectele de cercetare-dezvoltare şi infrastructuri din domeniul telecomunicaţiilor cuantice finanţate prin programele Uniunii Europene, din cadrul “Horizon Europe” şi “Digital Europe” cum sunt Quantum Flagship şi EuroQCI.

Instituţie responsabilă: Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

7.500.000
RON
1.519.972
EUR
Fonduri totale
4
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Informare 17 martie 2023

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a transferat, în data de 16 martie 2023, către UEFISCDI prima tranșă, în valoare de 271.092.468 lei, aprox. 73% din bugetul aferent anului 2023, pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare.

UEFISCDI efectuează plata către Contractori în perioada 17 - 22 martie 2023, în baza conventiilor de avans primite. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informare 21 martie 2022

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a transferat către UEFISCDI prima tranșă, în valoare de 141.590.275 lei, aprox. 40% din bugetul aferent anului 2022, pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare.

UEFISCDI a inițiat plata către Contractori. Efectuarea plăților se realizează pe măsură ce Contractorii transmit convențiile de avans.

Informare 23 februarie 2022

Deschiderea financiară, aferentă anului 2022, pentru contractele în derulare, se va putea realiza după momentul aprobării deschiderii financiare de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID).

Decontare


Pachet documente necesar decontării - 2022

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 07 decembrie 2022.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Pachet documente necesar decontării – 2021

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, https://uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Documentele de raportare generate de platformă, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2021.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.

Rezultat licitație:

Nr. ofertă: PN-III-P2-2.1-SOL-2021-2-0202
Nume și prenume director proiect: Ion-Sorin Zgură
Instituție coordonatoare: INSTITUTUL DE ŞTIINŢE SPAŢIALE-FILIALA INFLPR
Parteneri: AGENŢIA SPAŢIALĂ ROMÂNĂ; UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI; Academia Tehnică Militară „FERDINAND I”; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE în INFORMATICĂ - ICI BUCUREŞTI; ROMANIAN INSPACE ENGINEERING SRL; TRANS SPED S.R.L.; CONTROL DATA SYSTEMS SRL; TERRASIGNA SRL
Calitatea ofertei: câștigătoare
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul "Realizarea Centrului Național de Referință în domeniul comunicațiilor cuantice Quantec"

Termeni de referință (aprobați prin Ordinul MCID nr. 136/17.06.2021)

Propunerea de proiect:

o   Formularul A: Date de identificare ofertant (se completează doar pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

o   Formularul B: Oferta tehnică (se completează în limba română, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

o   Formularul C: Oferta financiară (se completează în limba română, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)


Declaraţii
:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

 Formular A, anexa 1 – Declarație privind eligibilitatea
o       Formular A, anexa 2 si 3 – Lista personalului si CV
o      Formular A, anexa 4 – Acord de Parteneriat
o      Anexa I - Declaraţie privind încadrarea în definiţia întreprinderii
o      Anexa IIa - Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ (întreprindere mare)
o      Anexa IIb – Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ (IMM)
o      Anexa III - Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
o     Anexa IV – Declarație privind nefinanțarea din alte surse, certificarea legalității și corectitudinea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare a informațiilor completate în platforma de depunere
o      Anexa V – Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție


Informaţii utile:

o   Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 18 august 2021, ora 15:00.

o   Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro 

o   Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

o  Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare, precum și procentele pentru categoriile de cercetare, se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.

o  Pentru a crește capacitatea de a răspunde cu succes tuturor obiectivelor specifice temei de cercetare, se pot reconfigura parteneriatele între potențialii contractori declarați eligibili pentru tema respectivă. Consorțiul nou creat va transmite o singură propunere de proiect, cu respectarea tuturor criteriilor de participare existente în documentele competiției.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare, și conform Deciziei ANCSI nr. 9388/2016.  

Condiții minimale de participare:
 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consortiu trebuie să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare* înscrisă în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții.
*Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, Anexa 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Repetare competiție:

 • Calendarul licitației;
 • Relansare competitie:
  • Data relansare competitie: 07.07.2021;
  • Bugetul max. al proiectului este de 7.500.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansarii/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 21.07.2021, ora 15.00, în platforma de depunere: http://uefiscdi-direct.ro (disponibilă din 08.07.2021);

  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Calendarul licitației;
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competitie: 22.06.2021;
  • Bugetul max. al proiectului este de 7.500.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansarii/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 02.07.2021, ora 15.00, în platforma de depunere: http://uefiscdi-direct.ro (disponibilă din 23.06.2021);
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Catalin COMARITA 90
Cătălin Comariţă
RESPONSABIL TEHNIC-PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 76
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.comarita@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2021-9-realizarea-centrului-national-de-referinta-in-domeniul-comunicatiilor-cuantice
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4716, O: 227]